Årsstämma 22 maj

Föreningens årsstämma kommer att hållas onsdagen den 22 maj klockan 19.00 i föreningens festlokal, Ostvägen 45A.

Kallelse samt sedvanliga handlingar kommer i din brevlåda.

Välkomna!