angående avgifter mm

Har du frågor angående månadsavgifter för lägenheten, garage och lokaler i föreningen ska du kontakta EKC Västerås. Du når dem på 0771-860 860.