26 april, 2016
by kricko
0 comments

Husvagnsparkering

Ett förslag har inkommit till styrelsen om att upplåta en mindre parkeringsyta för husvagnar. Ytan är placerad vid infarten Ostvägen 49-71 i anslutning till varmgaragelängan och innefattar tre platser. Husvagnsplatserna hyrs på årsbasis. Priset är 100 kronor per månad och … Continue reading

1 december, 2015
by kricko
0 comments

Infoblad december

Den första snön har fallit och till stora delar också försvunnit. Kvar finns mörkret som sänker sig över våra gårdar men i fönstren fylls det nu på med julstjärnor och ljusstakar som sprider sitt varma, välkomnande sken. Första advent är … Continue reading

28 november, 2015
by kricko
0 comments

Fågelmatning

Att mata fåglar på balkongen hamnar på en klar förstaplats över vad svenskar i bostadsrätter inte vill att grannen ska göra. När det nu går mot vinter vill vi påminna alla boende om att det inte är tillåtet att mata … Continue reading

28 november, 2015
by kricko
0 comments

Inga höjningar 2016

Vid styrelsemötet den 24 november, som också var budgetmöte,  beslutade styrelsen att månadsavgifterna ska vara oförändrade nästa år, alltså inga höjningar 2016.

6 maj, 2015
by kricko
0 comments

Ny styrelse

Föreningens årsstämma genomfördes den 4 maj och följande viktiga beslut togs: – Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter där Riksbyggen utser en ledamot och en suppleant. – Styrelsearvodet ska ligga oförändrat. – Årsstämman valde Roberth Nordberg till föreningens ordförande för … Continue reading

20 april, 2015
by kricko
0 comments

Inför årsstämman

Föreningens årsstämma hålls den 4 maj klockan 19.00 i föreningens festlokal, Ostvägen 45A. Valberedningen, bestående av Jonas Fjellström och Aase Hjelm-Raaby, har nu jobbat fram sitt förslag till årsstämman och det ser ut enligt följande: Ordförande för stämman: Nils Johansson. … Continue reading

23 maj, 2014
by kricko
0 comments

Parkeringen för släpvagnar/husvagnar

Ett förtydligande måste göras då det gäller föreningens parkering för släpvagnar och husvagnar. Parkeringen gäller i 24 timmar vilket innebär att parkeringsytan inte är någon uppställningsplats under sommarsäsongen. Styrelsen har diskuterat frågan och därefter beslutat att man efter 24 timmars … Continue reading

23 maj, 2014
by kricko
0 comments

Målning av plank

Färg, lasyr och penslar har nu köpts in till årets målningar. De boende som inte målat sina plank vid entréer och uteplatser ombeds att göra det snarast möjligt. Målningsarbetet ska vara utfört före midsommar. Kontakta din gårdsansvarige så hjälper de … Continue reading