Förtroendevalda

I bostadsrättsföreningen Hömyran arbetar den valda styrelsen, revisorer och valberedning för föreningens bästa. Mer om vilka som sitter på de olika posterna kan du läsa här nedan.

Styrelsen
Föreningens styrelse har till uppgift att besluta om allt som rör föreningen; underhåll, ekonomi och avgifter. Den består idag av sju ledamöter och fem suppleanter. I styrelsen sitter:
Ordförande Kristina Naréus, Ostvägen 55, telefon 070-291 34 06
Vice ordförande Jörgen Widinghoff, Ostvägen 19A, telefon 070-677 37 70
Sekreterare Jessica Engberg Åberg, Ostvägen 57, telefon 070-310 33 12
Ledamot Maj-Lis Kristensen Holmgren, Ostvägen 37, telefon 070-590 76 83
Ledamot Rolf Sjödin, Ostvägen 59, telefon 076-832 27 18
Ledamot Britta Edström, Ostvägen 39, telefon 070-329 12 54
Ledamot Sophie Storm, Riksbyggen, telefon 090-15 96 59

Suppleant David Ahlqvist, Ostvägen 41, telefon 073-810 82 06
Suppleant Ulf Jansson, Ostvägen 69A, telefon 070-643 80 43
Suppleant Daniel Gunhaga, Ostvägen 71B, telefon 072-536 55 96
Suppleant Jessica Olofsson, Ostvägen 19A, telefon 070-374 78 50
Suppleant Malin Moström, Riksbyggen, telefon 090-15 96 27

Gårdskontakter
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Jessica Olofsson
Gård 2: Maj-Lis Kristensen och Britta Edström
Gård 3: Rolf Sjödin och Daniel Gunhaga

Revisorerna
En revisor utför revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisionssed. Föreningens revisorer är:
Revisor Lena Persson, Ostvägen 67C, telefon 073-052 45 96       
Revisor Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant Oskar Boman, Ostvägen 47B, telefon 072-577 13 66    

Valberedningen
Valberedningens arbete är att lokalisera och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag. I föreningens valberedning sitter:
Thomas Bäck, Ostvägen 43C, telefon 070-677 22 56
Tina Norrman, Ostvägen 43D, telefon 070-827 27 81