Låna släpvagn!

Föreningen äger en släpvagn som föreningens medlemmar kan låna. Bokningar sker hos ordföranden Kristina Naréus på telefon 070-291 34 06. Utlämnande av släpvagnen kan ske via följande personer:

Gård 1: Jörgen Widinghoff, 19A
Gård 2: Maj-Lis Kristensen, 37a
Gård 3: Kristina Naréus, 55, eller Kent Ljungblahd, 69A

Lånevillkor
Släpvagnen får endast lånas av lägenhetsinnehavare i bostadsrättsföreningen Hömyran och för dennes personliga bruk. Släpvagnen får lånas maximalt tre dygn per tillfälle.

Priser
Att låna släpvagnen är kostnadsfritt.

Hyresobjekt
Släpvagn: Majava 5032LJ
Tjänstevikt: 210 kg
Totalvikt: 750 kg
Maxlast: 540 kg

Försäkring
Släpvagnen är försäkrad i Dina Försäkringar Nord.

Självrisk
3000 kronor vid total skada varav hyrestagaren svarar för 25 procent.
2000 kronor vid stöld och brand varav hyrestagaren svarar för 25 procent.

Mindre skador betalas fullt ut av den medlem som hyrt släpvagnen.

Transportstyrelsens information om lastsäkring