Infoblad nr 2 – april 2022

Här kan du läsa infobladet som pdf-fil.

Styrelsen har som målsättning att genom sitt arbete jobba för att föreningen ska vara både välskött och trygg. Ambitionen är öppenhet och transparens i arbetet. Boende får informationsblad under året där styrelsen berättar om vad som är på gång och ibland bjuder man in till informationsmöten för att informera och föra en dialog kring pågående aktiviteter. Styrelsen tar också gärna emot förslag på hur föreningen kan utvecklas.

Delar av styrelsen höll ett informationsmöte den 25 april och här följer en kort sammanfattning från mötet plus lite annat värt att veta.

Sammanfattning från informationsmötet
Måndagen den 25 april hölls ett digitalt informationsmöte där styrelsen informerade om pågående projekt, bland annat bokningssystem för tvättstugorna och porttelefonsystem för entréerna, laddstolpar för elbilar och ombyggnation av tornrum till lägenheter. Mer information kommer på årsstämman.

Andra pågående arbeten är planeringen för byte av yttertak och ytterdörrar. Styrelsen har beslutat att åtgärda dörrstatusen i föreningen. Efter en inventering och med tanke på föreningens ålder anser styrelsen det nödvändigt med dörrbyten. Målet är såklart att föreningen ska ha säkerhetsklassade och bättre isolerade dörrar. Brevinkasten i trapphusdörrarna kommer att ersättas med postfack nere i entréerna i höghusen. Intill samma dörrar kommer en tidningshållare att fästas (för exempelvis morgontidningen).

Arbetsgruppen har haft kontakt med representanter från olika företag och även fått besök av några av dem. Man har också fått riktlinjer att förhålla sig till gällande brandskyddskraven på dörrarna från Brandförsvaret. En offertförfrågan kommer att skickas ut till redan kontaktade företag.

Framledes inväntar styrelsen prisförslag/offerter för dörrbyten som man ska ta ställning till. Planen är att projektet kan framskrida inom närmsta året och att föreningen får nya ytter-dörrar så snart som möjligt!

En medlem har lämnat in önskemål om att föreningen köper in hjärtstartare som förslagsvis placeras i varje höghus.

Det lyftes önskemål att ytan mellan gård 2 och 3 där det varit en lekplats färdigställs, gärna med plantering av växter och buskar, som med tanke på barnen ska vara ofarliga.

Det lämnades ett förslag att det gamla staketet vid lekplatsen på gård 2 ska ersättas med nytt staket i stil med det som finns vid grillplatsen.

En påminnelse om vikten av att tänka marknadsföring av föreningen vid planering av åtgärder, särskilt där gång- och cykelvägar korsar föreningens ytor och där många passerar, exempelvis infarten från ängarna och den från busshållplatsen vid varmgaragen.

En annan fråga handlade om skyltningen inom området, vilken är svårtolkad och har medfört att taxi och ambulans kört fel. Det har visat sig att Google har felaktig information om området och att GPS då anger fel köranvisning.

Skyltningen om grovsopor i soprummet är missvisande, och kan leda till att sopor ställs på plats som inte är avsedd för grovsopor.

Gällande golven i kallgaragen, har åtgärder testats under vinterperioden som ska följas upp i samband med den årliga vårsynen, som styrelsen genomför tillsammans med Riksbyggen.

Säsongsparkering av husbilar och husvagnar
Säsongsparkeringen för husbilar och husvagnar öppnar 1 maj och är öppen till och med 31 oktober. Säsongsplatserna kostar 1200 kronor. Ett fåtal platser finns kvar. Är du i behov av plats, kontakta Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Pingisrummet fortfarande stängt
Föreningens pingisrum i källaren på 45A är fortfarande stängt på grund av den vattenskada som uppstått. Just nu pågår uttorkning av de fuktiga ytorna. Lokalen kommer att vara stängd tillsvidare och något datum för nyöppning finns inte i dagsläget.

Viktiga påminnelser om regler
På förekommen anledning måste vi återigen påminna er alla om några regler som inte följs av boende i föreningen:

  1. Bilkörning in till föreningens tre gårdar får endast ske vid i- och urlastning.
  2. Parkering av fordon får inte ske inne på gårdarna utan är endast tillåten på därtill uppmärkta platser.
  3. Grovsopor får inte lämnas i föreningens soprum. Det är ditt eget ansvar som boende att se till att dessa lämnas på en åter-vinningsstation.

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
Vårsyn
Styrelsen kommer att genomföra sin årliga vårsyn av föreningens markytor under maj månad tillsammans med Riksbyggen. Eventuella skador som uppstått under vintern kommer då att noteras och därefter åtgärdas.

Vårstädning
Föreningens årliga vårstädning kommer att genomföras i maj. Det är ett trevligt inslag där boende samlas och hjälps åt att göra föreningens tre gårdar fina inför sommaren. Containrar för trädgårdsavfall och grovsopor kommer att finnas på plats. Datum för vårstädningen är inte beslutad men håll utkik efter anslag.

Årsstämma
Föreningens årsstämma kommer att hållas den 17 maj klockan 19.00 i föreningens festlokal. Kallelse samt handlingar kommer att delas ut i god tid före mötet.  

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet, felanmäl detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

Till sist… ha en fortsatt fin vår!

Styrelsen

Kommentarer är stängda.