Infoblad nr 1 – april 2022

Den långa mörka vintern börjar nu sakta släppa sitt grepp. Aprilvädret lockar nu oss alla med fågelkvitter och värmande solsken varvat med snöfall och kyla. Men vi går mot vår och det märks på våra gårdar som sakta lever upp igen. Här kommer nu också lite information från styrelsen.

Klicka här så får du infobladet som en pdf-fil

Ny förvaltare och ny Riksbyggenledamot
Sophie Storm, vår förvaltare på Riksbyggen har gått på mammaledighet. Ny förvaltare blir under den perioden Viktoria Nätterlund och ny Riksbyggenledamot i styrelsen blir Eva Jonsson.

Omsättning lån
Ett av föreningens lån (14,8 miljoner kronor) ska omsättas i slutet av april månad. Offerter har tagits in och beslut har tagits att lånet blir kvar hos Handelsbanken/Stadshypotek. Lånet som sträcker sig över fem år får en låneränta som kommer att ligga något högre än den vi haft de senaste åren.

Pingisrummet stängt
Föreningens pingisrum i källaren på 45A har stängts på grund av vattenskada. Rivning av väggpaneler har påbörjats och därpå följer uttorkning av de fuktiga ytorna. En undersökning kommer också att genomföras för att fastställa var vattnet tränger in och därefter kommer det att beslutas vilka åtgärder som måste göras för att stoppa det hela. I dagsläget finns inget datum för när öppning av lokalen kan ske.

Ventilationsöversyn i radhusen
En översyn av radhusens ventilation kommer att ske inom kort. Detta genomförs med tanke på att dåliga lager i ett flertal motorer har gjort att ventilationen inte fungerar som den ska. Boende som berörs av översynen kommer att få information i sina brevlådor när detta kommer att genomföras.

Skyddsrum
Med tanke på det oroliga världsläget har frågan kring skyddsrum i föreningen tagits upp. Föreningen har två skyddsrum, ett i källarplanet på 19A samt ett i källarplanet på 47B. Båda skyddsrummen har plats för 180 personer.

Den senaste besiktningen av skyddsrummen gjordes 2009 av Umeå kommun. Att se över all utrustning känns därför viktigt så att vi följer de riktlinjer och krav som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har. Styrelsen kommer att ge Riksbyggen/Presto uppdraget att inventera föreningens skyddsrum så att de följer MSBs normer.  

Spolning av avloppsrör
En spolning av avloppsrören i höghusen genomfördes under 2021. Planer finns nu för att göra detsamma med föreningens låghus. En offertförfrågan kommer att skickas ut inom kort. Mer information kring detta kommer.

Lediga p-platser och garage
Föreningen har i april månad två lediga kallgarage samt sju parkeringsplatser med el. På www.homyran.se/parkeringsytorna uppdateras läget så snart förändringar sker.

Viktiga påminnelser om regler
På förekommen anledning måste vi återigen påminna er alla om några regler som inte följs av boende i föreningen:

  1. Bilkörning in till föreningens tre gårdar får endast ske vid i- och urlastning.
  2. Parkering av fordon får inte ske inne på gårdarna utan är endast tillåten på därtill uppmärkta platser.
  3. Grovsopor får inte lämnas i föreningens soprum. Det är ditt eget ansvar att se till att dessa lämnas på en återvinningsstation.

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN

Digitalt möte med boende
Styrelsen kommer att hålla ett digitalt möte under april månad. Där kommer delar av styrelsen bland annat att berätta mer om sitt arbete kring takbyte, elladdstolpar, bokningssystem, portkodlås och byte av ytterdörrar.

Datum för mötet är inte fastställt så håll utkik efter information på föreningens hemsida samt på våra anslagstavlor.

Årsstämma
Föreningens årsstämma kommer att hållas tisdagen den 17 maj klockan 19.00. Kallelse samt handlingar kommer att delas ut i god tid före mötet.

Lekplatsbesiktning
Den årliga besiktningen av föreningens tre lekplatser kommer att göras inom kort för att säkerställa att utrustningen är i ordning.

Vårsyn
Vårsyn av föreningens utemiljö genomförs varje år för att notera och åtgärda eventuella skador som uppkommit under vintern. Vårsynen kommer att ske så snart vädret tillåter.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet, felanmäl detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

Valberedningen informerar
Inför föreningens årstämma den 17 maj, vill valberedningen att du som är intresserad av att på olika sätt engagera dig i föreningens arbete, hör av dig till någon av oss i valberedningen.

Valberedningens arbete är att hitta och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag. För att lyckas med uppdraget behövs engagemang och hjälp. Om du har frågor eller funderingar kring föreningens olika förtroendeuppdrag och vad de innebär, så hör av dig till valberedningen.
Thomas Bäck, 43C, telefon 070-677 22 56
Tina Norrman, 43D, telefon 070-827 27 81

NYINFLYTTAD
Vi hälsar Thilde Rahm och Mustafa Abdlah välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss i Hömyran!

Till sist… Trevlig vår allihopa!

Kommentarer är stängda.