Ordföranden har ordet

Ett händelserikt år i vår trivsamma förening!

2016 har passerat och bostadsrättsföreningen Hömyran kan återigen lägga ett händelserikt år bakom sig. Det är dags att lyfta några av årets händelser innan vi lägger året till handlingarna.

Först av allt, den nyvalda styrelsen drabbades av ett mycket tungt besked när höstens arbete skulle starta. Styrelsens aktive eldsjäl Per-Olof Torneus lämnade hastigt jordelivet och föreningen valde att hedra honom genom att skänka en penninggåva till en fond i hans minne. Under hösten valde också ordföranden Roberth Nordberg att flytta vilket innebar att föreningen höll en extrastämma i oktober där ny ordförande valdes och fyllnadsval gjordes.

Styrelsens arbete
För styrelsen fortsatte det ständigt pågående arbetet med föreningens underhåll, små och stora insatser som gör att vi kan hålla föreningen i ett mycket gott och trivsamt skick. Här vill jag nämna några av dem:

-  LED-armaturer med rörelsevakt installerades i våra tvättstugor och soprum samt att byte till LED-lampor gjordes i garagelängorna.

-  Parkeringsytorna för gäster och boende blev betalparkeringar och tre platser för långtidsparkering av husvagnar skapades intill varmgaragelängan.

-  Rensning av stuprör i höghusen genomfördes och självrensande silar sattes in.

-  Byte av vindskivor i höghusen påbörjades och kommer att vara klart under 2017.

-  Upprustning i tvättstugorna där uttjänta maskiner byttes ut och övriga sågs över.

-  Storstädning av trapphusen kommer att ske två gånger per år enligt avtal.

 Åtgärder som styrelsen planerat för är ventilationsåtgärder i radhusen, uppfräschning av gård 2, reparation av staket och överliggare på balkonger och loftgångar samt målning.  Diskussioner har också förts rörande ny varmgaragelänga, ombyggnation av stängda tvättstugor och framtida energiåtgärder.

Att skapa mervärden
Vårstädningen och seniorfikat som återigen startas upp är två av föreningens stående arrangemang som ger boende goda möjligheter till att träffas. Att vara med och känna gemenskapen med andra skapar stora möjligheter till att trivas, ett mervärde som lockar till den goda anda som jag tycker finns i vår förening. Här finns möjligheter till olika aktiviteter både inom- och utomhus. Sammantaget gör det att vår förening har ett gott rykte och intresset för att bo här fortsätter att vara starkt. Föreningens lägenheter är mycket attraktiva på bostadsmarknaden och priserna steg också under året.

Framtiden
När vi nu ska lägga 2016 till handlingarna kan jag konstatera att vi har en förening i gott skick och med god ekonomi. Arbetet fortsätter för att hålla våra månadsavgifter på dagens nivå utan att sänka nivån på kvaliteten när det gäller framtidens underhåll och planer.

Slutligen, jag är stolt över vår fina förening och det tycker jag att du också ska vara. Låt oss tillsammans fortsätta att värna om tryggheten, gemenskapen och glädjen, låt positiviteten flöda på våra gårdar i bostadsrättsföreningen Hömyran!

Sune Sundling
ordförande