Kallelse årsstämma

Tisdagen den 17 maj 2022, klockan 19.00, håller föreningen sin årsstämma i kvarterslokalen på Ostvägen 45A.

Ärenden: Enligt § 59 i föreningens stadgar
1. Införande av laddningsström för elbilar (bilaga 1, motionssvar bilaga1)
2. Skapa fler boendeytor i föreningen (bilaga 1, motionssvar bilaga1)
3. Bokningssystem och portkodlås (bilaga 1, motionssvar bilaga1)

Efter stämman fikar vi tillsammans! I samband med fikat finns möjlighet till frågestund samt chans att lyfta fram egna idéer och tankar.

Ta med årsredovisningen!

Välkommen att utnyttja din medbestämmanderätt i föreningen

Styrelsen

Här kan du läsa bilaga 1, motionssvar bilaga1

Kommentarer är stängda.