Konstituering

Vid det konstituerande mötet tisdagen den 23 juni fördelades styrelseposterna enligt följande:

Styrelsens ledamöter:
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen
Rolf Sjödin
Tom Renström
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Styrelsens suppleanter:
Mats Wiklund
David Ahlqvist
Ulf Jansson
Sven-Åke Granberg
Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer:
Lena Persson
Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant:
Britta Edström

Valberedning:
Thomas Bäck
Tina Norrman
Lars Björnerbäck

Kommentarer är stängda.