Parkeringsytorna

I föreningen finns varmgarage med carport, kallgarage och motorvärmarplatser att hyra för den som bor i föreningen. Här finns även två parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade samt avgiftsbelagda parkeringsplatser.

På skissen här nedan kan du se var de är placerade i området. Platser markerade med A är avgiftsbelagda parkeringar och platser markerade med H är reserverade för rörelsehindrade.

parkeringsytorna2
Parkeringsavgift
platser markerade med bokstaven A
4 kronor per timme eller 30 kronor per dygn.

Månadsavgifter
Varmgarage med carport:
1 200 kr per månad.

Kallgarage: 350 kr
per månad.

Motorvärmarplats:
160 kr per månad.

Hyresledigt:
Kallgarage: 784 och 804.

Motorvärmar-
plats: 949 och 974.

Bokning och uppsägning
Vill du boka dig för ett garage eller en motorvärmarplats, kontakta Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06. Detsamma gäller om du vill säga upp din plats.

Kölista
I dagsläget finns kölista för varmgaragen. Vill du ställa dig i kön, kontakta Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.