Parkeringsytorna

I föreningen finns varmgarage med carport, kallgarage och motorvärmarplatser att hyra för den som bor i föreningen. Här finns även två parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade samt avgiftsbelagda parkeringsplatser. Under perioden 1 maj till 31 oktober upplåter föreningen en yta för säsongsparkering av husbilar och husvagnar.

På skissen här nedan kan du se var de är placerade i området. Platser markerade med A är avgiftsbelagda parkeringar, platser markerade med H är reserverade för rörelsehindrade och ytan markerad HV/HB är säsongsuppställningsplats utan el för husvagnar och husbilar.


Parkeringsavgift
platser markerade med bokstaven A
4 kronor per timme eller 30 kronor per dygn.

Månadsavgifter
Varmgarage med carport:
1200 kr per månad.

Kallgarage: 350 kr
per månad.

Motorvärmarplats:
160 kr per månad.

Säsongsplats hus-
vagn/husbil:
1200 kr per säsong.

 

HYRESLEDIGT:
Kallgarage: Inga lediga platser.
Motorvärmarplats: 927.

Bokning och uppsägning
Vill du boka dig för ett garage, motorvärmarplats eller säsongsplats för husvagn/husbil, kontakta Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06. Detsamma gäller om du vill säga upp din plats. Uppsägningstiden är tre månader om inte kö finns.

Kölista
I dagsläget finns kölista för varmgaragen. Vill du ställa dig i kön, kontakta Kristina Naréus.