Parkeringsytorna

I föreningen finns varmgarage med carport, kallgarage och motorvärmarplatser att hyra för den som bor i föreningen. Här finns även två parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade samt avgiftsbelagda parkeringsplatser.

På skissen här nedan kan du se var de är placerade i området. Platser markerade med A är avgiftsbelagda parkeringar och platser markerade med H är reserverade för rörelsehindrade.

parkeringsytorna2
Parkeringsavgift
platser markerade med bokstaven A
4 kronor per timme eller 30 kronor per dygn.

Månadsavgifter
Varmgarage: 1 200
kr per månad

Kallgarage: 350 kr
per månad.

Motorvärmarplats:
160 kr per månad.

Hyresledigt:
Kallgarage: 789 och 791.

Motorvärmar-
plats: 920, 927, 931 och 940.

Bokning och uppsägning
Vill du boka dig för ett garage eller en motorvärmarplats, kontakta Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06. Detsamma gäller om du vill säga upp din plats. Uppsägningstiden för garage och motorvärmarplatser är tre månader.

Kölista
I dagsläget finns kölista för varmgaragen.