Från A till Ö


I föreningen finns naturligtvis regler och visst är regler till för att följas. Många av dem är självklara för de flesta. Andra kan vara bra att påminna om, allt för att skapa en trivsam förening för oss alla.

Andrahandsuthyrningar
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens godkännande och oftast beviljas man andrahandsuthyrning på upp till ett år. Skriv en ansökan i god tid och ta med uppgifter som lägenhetsnummer, adress och för vilken period det hela gäller. Lämna din ansökan till någon i styrelsen så tas ärendet upp på kommande styrelsemöte. Därefter får du besked om ansökan beviljats eller ej.

Badrumsrenovering
Planerar du att renovera ditt badrum? Du vet väl att föreningen står för kostnaden av byte av golvbrunn. Mer information, lämnas av föreningens förvaltare Rickard Abrahamsson, Riksbyggen, telefon 090-15 96 35.

Bil- och husvagnstvätt
Avsköljning och tvätt av bilar och husvagnar är inte tillåtet inom föreningens område utan skall ske på bensinmackar och andra platser avsedda för detta.

Boende- och gästparkering
Biltrafik inom föreningens tre gårdar får endast ske vid i- och urlastning. Parkering inne på gårdarna är också förbjudet. Som boende ska du parkera på hyrd motorvärmarplats, i hyrt garage eller på boendeparkeringen. Nyttjar du firmabil eller hyrbil som är registrerad på annan adress ska du parkera på besöksparkeringen för att undvika felparkering. Gäster parkerar också på besöksparkeringen.

Djurfritt i fritidslokalerna
I vår förening tänker vi på allergiker och doftöverkänsliga personer och lämnar därför våra djur hemma när vi besöker föreningens fritidslokaler.

Fågelmatning
För allas trivsel är det inte tillåtet att mata fåglar i föreningen. Frön, smulor av bröd och bullar som blir kvar på matningsställen lockar i sin tur även till sig måsar, duvor, kråkor och råttor. Det skapar ofta sanitära olägenheter, både för dig själv och dina grannar, och det vill vi undvika i vår förening.

Garage
Hyr du garage är du skyldig att hålla garaget låst dygnet runt med tanke på inbrottsrisken.

Goda grannar
Var en god granne! Tänk på att dämpa volymen från klockan 22.00 för allas trivsel. Vet du om att du ska ha fest och att det kommer att bli lite livat, berätta det gärna för grannarna i förväg för att undvika irritation och oro.

Grovsopor
Föreningen har idag inget grovsoprum vilket innebär att du som boende själv ansvarar för att grovsopor lämnas till närmaste återvinningsstation.

Husdjur
Att ha husdjur ställer krav på hänsyn och ansvar. Grannar kan ibland bli mer störda än du som djurägare tror. En ylande/skällande hund eller en katt som gör sina behov i barnens sandlåda medför stora olägenheter och får inte förekomma. I området kring bostadshusen får inte husdjur springa lösa eller uträtta sina behov. Det är ägarens ansvar att ta reda på lorten efter hunden/katten. Särskilda sopkärl ska användas där sådana finns uppsatta.

Internet
Idag har föreningen en gruppanslutning då det gäller internetuppkoppling. Avgiften på 95 kronor per månad  debiteras med månadsavgiften. Har du frågor om internet, kontakta ordföranden.

Motorvärmarplats
Hyr du motorvärmarplats är du ansvarig för att vintertid snöröja och sanda på din plats samt borsta av din bil för att undvika att den blir översnöad. Detta underlättar mycket för dina parkeringsgrannar men även för dem som sköter snöröjningen av området. Viktigt är också att du inte lämnar motorvärmarsladden kvar i stolpen utan tar den med dig då du lämnar platsen.

Parkering för husvagnar och släpvagnar
I föreningen finns en parkeringsyta för husvagnar och släpvagnar där du parkerar kostnadsfritt i 24 timmar. Ytan är med andra ord ingen uppställningsplats för husvagnar och släpvagnar under sommarsäsongen. Möjligheten finns att stå längre men då kostar det 20 kronor per dygn. Kontakta föreningens ordförande för utlämnande av ett parkeringstillstånd samt betalning.

Rökning
I våra fritidslokaler råder rökförbud. Allergiker och doftöverkänsliga personer skall också kunna vistas i lokalerna. Måste du röka, gör det utomhus! Kasta inte dina tändstickor och fimpar på marken utan lägg dem i avsedda behållare.

Sopsortering
Hjälp till att spara pengar, sopsortera rätt! I föreningens soprum källsorterar vi soporna för att hålla kostnaderna nere. I soprummen finns uppmärkta behållare för olika produkter så att du enkelt ska kunna sortera rätt. Här finns också behållare för matavfall.

Trädgårdsarbete
I föreningen finns tillgång till gräsklippare och diverse trädgårdsredskap för skötsel av egna gräsmattor och rabatter. Redskapen finns i höghusförråden.

Tvättstugorna
Respektera föreningens tvättider! Bokar tid gör du i eller utanför tvättstugan och då endast med tvättkloss. Papperslappar är inte giltiga. Saknar du tvättkloss, köp en hos ordföranden till självkostnadspris.

Underhåll och skötsel
Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för all skötsel i lägenheten. Du kan få hjälp med reparationer i din lägenhet men får själv betala för de kostnader som uppstår. Den utvändiga fastighetsskötseln sköts idag av Riksbyggen som föreningen har avtal med.

 

Kommentera

Required fields are marked *.