Från A till Ö


I föreningen finns naturligtvis regler och visst är regler till för att följas. Många av dem är självklara för de flesta. Andra kan vara bra att påminna om, allt för att skapa en trivsam förening för oss alla.

Andrahandsuthyrningar
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Ifylld ansökan med uppgifter om lägenhetsnummer, adress och för vilken period det hela gäller lämnas till ordföranden. Ärendet tas upp vid kommande möte. Därefter får du besked om din ansökan beviljats eller ej. Beviljas uthyrningen tar föreningen ut en avgift på tio procent av ett basbelopp (4500 kronor år 2018) per år.

Badrumsrenovering
Planerar du att renovera ditt badrum? Du vet väl att föreningen då står för kostnaden för byte av golvbrunn. För mer information kring detta, kontakta vår förvaltare på Riksbyggen, Rickard Abrahamsson, telefon 090-15 96 35.

Bil-, husvagns- och husbilstvätt
Avsköljning och tvätt av bilar, husvagnar och husbilar är inte tillåtet inom föreningens område utan skall ske på bensinmackar och andra platser avsedda för detta.

Biltrafik inom föreningen
Biltrafik inom föreningens tre gårdar får endast ske genom kortare stopp för i- och urlastning. Att parkera sitt fordon inne på någon av gårdarna är med andra ord förbjudet. Tänk alltid på att framföra ditt fordon långsamt när du kör in på området så att ingen olycka sker.

Boende- och gästparkering
Som boende i föreningen har du möjligheten att hyra motorvärmarplats eller garage. Är du intresserad av plats kontaktar du ordföranden för information om tillgången på platser. Övriga parkeringsytor är betalparkeringar där boende och gäster kan parkera upp till 24 timmar och där betalar man enligt fastslagen taxa. Idag ligger den på fyra kronor per timme alternativt 30 kronor per dygn. Avgiften betalas via sms eller via Parkster. Anvisningsskyltar på hur du betalar finns uppsatta vid parkeringsytan.

Djurfritt i fritidslokalerna
I vår förening tänker vi på allergiker och doftöverkänsliga personer och lämnar därför våra djur hemma när vi besöker föreningens fritidslokaler.

Fågelmatning
För allas trivsel är det inte tillåtet att mata fåglar i föreningen. Frön, smulor av bröd och bullar som blir kvar på matningsställen lockar i sin tur även till sig måsar, duvor, kråkor och råttor. Det skapar ofta sanitära olägenheter, både för dig själv och dina grannar, och det vill vi undvika i vår förening.

Garage
I föreningen finns både en varmgaragelänga med carport samt åtta längor med kallgarage. Dessa bokas och sägs upp via föreningens ordförande som också lämnar ut nycklarna. Boende har rätt att boka en garageplats. Uppsägningstiden för dessa är idag tre månader om inte kö finns. Hyr du garageplats är du skyldig att hålla garaget låst dygnet runt med tanke på inbrottsrisken

Goda grannar
Var en god granne! Dämpa volymen efter klockan 22.00 för allas trivsel. Vet du om att du ska ha fest och att det kommer att bli lite livat, berätta det gärna för grannarna i förväg för att undvika irritation och oro.

Grovsopor
Föreningen har idag inget grovsoprum vilket innebär att du som bor i föreningen själv ansvarar för att grovsopor lämnas direkt till närmaste återvinningsstation och inte i föreningens soprum.

Husdjur
Att ha husdjur ställer krav på hänsyn och ansvar. Grannar kan ibland bli mer störda än du som djurägare tror. En ylande/skällande hund eller en katt som gör sina behov i barnens sandlåda medför olägenheter och får inte förekomma. I området kring bostadshusen får inte husdjur springa lösa eller uträtta sina behov. Det är ägarens ansvar att ta reda på lorten efter hunden/katten. Särskilda sopkärl ska användas där sådana finns uppsatta.

Inglasning av balkonger och uteplatser
Planerar du att glasa in din balkong eller uteplats så måste du ansöka om bygglov hos Umeå kommun. Principritningar som visar hur inglasningarna ska utformas har tagits fram av styrelsen.

Internet
Idag har föreningen en gruppanslutning för internetuppkoppling och internetleverantören är Bredband2. Under våren och sommaren 2018 uppgraderades föreningen till fibernät. Avgiften för internet ligger på 95 kronor per månad och debiteras med månadsavgiften. Får du problem med internet, kontakta i första hand Bredband2, telefon 0770-811 000. Har du andra frågor om internet, kontakta föreningens vice ordförande Jörgen Widinghoff.

Motorvärmarplats
Föreningens motorvärmarplatser bokas och sägs upp via föreningens ordförande. Boende har rätt att boka en motorvärmarplats. Uppsägningstiden för dessa är idag tre månader. Hyr du motorvärmarplats är du ansvarig för att vintertid snöröja och sanda på din hyrda plats samt borsta av din bil för att undvika att den blir översnöad. Det underlättar mycket för dina parkeringsgrannar men även för dem som sköter snöröjningen av området. Viktigt är också att du inte lämnar motorvärmarsladden kvar i stolpen utan tar den med dig då du lämnar din plats.

Nycklar
Nycklar till din lägenhet och garageplats är en värdehandling som du ansvarar för. Detsamma gäller för de nycklar du lånar till föreningens gemensamhetsutrymmen. Tappar du bort en nyckel blir du ersättningsskyldig och får betala för byte av låscylinder samt nycklar. Behöver du en extranyckel till din lägenhet eller garage kan du köpa det hos Låskedjan i Umeå AB som finns på Spårvägen 8, Västerslätt. För att köpa en nyckel krävs det att du tar med dig ditt överlåtelseavtal på lägenheten samt giltig id-handling.

Parkering för släpvagn, husvagn och husbil
Vid den första infarten till föreningen, Ostvägen 1-47, finns betalparkering för släpvagnar, husvagnar och husbilar. Här kan man parkera i maximalt 24 timmar och betalar då enligt fastslagen taxa, idag fyra kronor per timme alternativt 30 kronor per dygn. Avgiften betalas via sms eller via Parkster. Anvisningsskyltar på hur du betalar finns uppsatta vid parkeringsytan.

En säsongsparkering för husvagnar och husbilar finns på grusytan vid infarten Ostvägen 49-71. Uppställningsplatsen får nyttjas under perioden 1 maj–31 oktober. Dessa platser har ingen el och kostar 1200 kronor per säsong. Är du intresserad av att boka en plats, kontakta Kristina Naréus.

Rökning
I våra fritidslokaler råder rökförbud. Allergiker och doftöverkänsliga personer skall också kunna vistas i lokalerna. Måste du röka, gör det utomhus! Kasta inte dina tändstickor och fimpar på marken utan lägg dem i avsedda behållare.

Snöröjning och sandning
Under vinterperioden uppmanar styrelsen alla bostadsinnehavare att själva skotta och sanda vid sin egen ingång för att minska risken för halkolyckor. Detta gäller föreningens låghus och loftgångar.
Infarter, parkeringsytor samt gång- och cykelbanor skottas och sandas av föreningen via en entreprenör.

Sopsortering
Hjälp till att spara pengar, sopsortera rätt! I föreningens soprum källsorterar vi soporna för att hålla kostnaderna nere. I våra tre soprum finns uppmärkta behållare för olika produkter så att du enkelt ska kunna sortera rätt. Här finns även behållare för matavfall.

Trädgårdsarbete
I föreningen finns tillgång till gräsklippare och diverse trädgårdsredskap för skötsel av egna gräsmattor och rabatter. Redskapen finns i höghusförråden.

Tvättstugorna
Respektera de tvättider som föreningen har i tvättstugorna. Bokning av tid gör du i/utanför tvättstugan och då med bokningskloss uppmärkt med ditt lägenhetsnummer. Papperslappar och omärkta klossar är alltså inte giltiga vid bokning och tas bort. Omärkta klossar som tagits bort återfås hos Jörgen Widinghoff mot uppvisande av rätt nyckel. Klossen märks då upp med lägenhetsnummer.

Saknar du egen tvättkloss så kan de köpas hos Kainu-Isberg Service AB (tidigare Hushålls-service) på Formvägen 16, Ersboda.

Underhåll och skötsel
Den utvändiga fastighetsskötseln sköts idag av Riksbyggen som föreningen har avtal med. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du dock själv för skötseln i lägenheten. Läs mer om underhållsansvaret  här.