Revisorerna

 

En revisors uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta dels god revisionssed och dels god revisorssed.

Föreningens revisorer är:

Revisor                    Lena Persson             67C          090-18 03 73
Revisor                    Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant  Britta Edström          39            070-329 12 54