Revisorerna

 

En revisors uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta dels god revisionssed och dels god revisorssed.

Föreningens revisorer är:

Revisor                    Lena Persson             67C          073-052 45 96
Revisor                    Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant  Oskar Boman           47B           072-577 13 66