21 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Snickarboden stängd

Snickarboden stängd

Vid besök i föreningens snickarbod den 21 juli upptäcktes att lokalen utsatts för stöld. Verktyg och maskiner är borta och i dagsläget finns inga vittnen till händelsen. Med tanke på detta har styrelsen beslutat att stänga snickarboden på obestämd framtid.

1 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Snickarboden öppen

Snickarboden öppen

Snickarboden har varit tillfälligt stängd för en översyn där bland annat samtliga maskiner har setts över. Från och med 1 juli är snickarboden återigen tillgänglig för boende.

Saknar du nyckel till lokalen, kontakta Ulf Holmgren på Ostvägen 37. Mot uppvisande av legitimation och hyreskontrakt kan du kvittera ut en nyckel till självkostnadspris.

För dig som nyttjar lokalen, glöm inte att städa upp efter dig!

1 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Informationsblad juli

Informationsblad juli

Vilken turbulent tid det har varit och är. Coronavirusets framfart har förändrat livet för oss alla. Vi matas med nyheter och rekommendationer för hur vi ska agera och undvika smittan. Här får du nu lite information om vad som händer  i föreningen.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Hömyrans nya styrelse
Med tanke på coronaviruset och rekommendationerna kring detta flyttades årsstämman till 16 juni. Efter konstituerande möte fick styrelsen följande utseende:

Ledamöter
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Rolf Sjödin
Tom Renström
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund, David Ahlqvist, Ulf Jansson, Sven-Åke Granberg och Malin Moström, Riksbyggen.

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant Britta Edström

Valberedning Thomas Bäck, Tina Norrman och Lars Björnerbäck

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Tom Renström
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Sjödin och Sven-Åke Granberg

Information om nya styrelsen kommer inom kort att ersätta den sedan tidigare uppsatta informationen i höghusentréerna.

Till stämman hade sju motioner inlämnats och dessa behandlades med följande resultat:

Motion 1 – Inrättande av gratis gästparkeringar: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att inte ersätta sms-parkeringen med avgiftsfri gästparkering.

Motion 2 –  Föreningens släpvagn:  Stämman beslutar i enlighet med motionen att släpvagnen fortsättningsvis ska kunna nyttjas av alla boende i föreningen.

Motion 3 – Informationsflöde och tillfälle till möten mellan boende och styrelse: Stämman beslutar att informationsträffar för boende och styrelserepresentanter ska ske två gånger per år.

Motion 4 – Avstängning av transportled: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 5 – Ordnande av yta vid parkeringen Ostvägen 49-71: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 6 – TV-utbud i föreningen: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 7 – Val av styrelse: Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att styrelseordförande utses vid styrelsens konstituerande möte. Därmed läggs motionen till handlingarna.

Analoga tv-sändningar kvar till september
Den 26 maj skulle Com Hem tv-utbud övergå till helt digitala tv-sändningar men på grund av Coronaviruset skjuter man nu upp detta till den 8 september 2020.

Vårsyn och lekplatsbesiktning
Vid föreningens vårsyn konstaterades att få skador uppstått under vintern. På åtgärdslistan noterades bland annat fällning av några träd, stubbfräsning, ommålning av parkeringslinjer och att en översyn av föreningens asfalterade ytor ska genomföras. Tyvärr upptäcktes också att boende kastar trädgårdsavfall och gamla plantor på föreningens allmänna ytor vilket inte känns bra.

Vid lekplatsbesiktningen fanns endast en mindre anmärkning på lekutrustningen på gård ett och detta ska åtgärdas inom kort.

Omsättning lån
Lånet på 15,9 miljoner omsattes i slutet av juni månad hos Svenska Handelsbanken/Stadshypotek på fem år och till räntan 0,98 procent vilket är en sänkning gentemot tidigare.

Byggnadslov för inglasningar av balkonger och uteplatser
Intresset för inglasning visade sig vara lågt. Med tanke på detta beslutade styrelsen att de som vill glasa in balkong eller uteplats får söka byggnadslov enskilt.

Sänk hastigheten!
Boende på samtliga gårdar har framfört klagomål på att många kör för fort inom området och efterlyst fler fartgupp. Styrelsen har nu köpt in fler och dessa har lagts ut. En uppmaning till alla boende, kör du in på någon av gårdarna, sänk hastigheten!

Bokningsklossar för tvättid ska vara märkta
Bokning av tvättid ska ske med bokningskloss märkt med lägenhetsnummer. Papperslappar och omärkta klossar gäller ej och dessa kommer att plockas bort. Borttagna klossar kan återfås hos Jörgen Widinghoff på 19A mot uppvisande av rätt nyckel. Vid utlämning kommer klossen att märkas med lägenhetsnummer.

Saknar du bokningskloss kan du köpa en hos Kainu-Isberg Service AB som håller till på Formvägen 16, Ersboda.

Grillning på balkonger
I föreningen råder idag inget förbud mot grillning på balkonger. Med tanke på brandfaran och störande rök rekommenderar styrelsen att boende endast nyttjar elgrill vid grillning på sina balkonger samt på uteplatser under balkonger.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:

Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttade
Vi säger välkommen till Asad Mohammadi/Elin Broadhall, Anna Olsson/Fredrik Andersson, Lovisa Stenlund och Gun-Britt Enqvist. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en fortsatt trevlig sommar! Njut av sol, semester och ljusa sköna sommarkvällar.

Styrelsen

 

 

24 juni, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Konstituering

Konstituering

Vid det konstituerande mötet tisdagen den 23 juni fördelades styrelseposterna enligt följande:

Styrelsens ledamöter:
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen
Rolf Sjödin
Tom Renström
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Styrelsens suppleanter:
Mats Wiklund
David Ahlqvist
Ulf Jansson
Sven-Åke Granberg
Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer:
Lena Persson
Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant:
Britta Edström

Valberedning:
Thomas Bäck
Tina Norrman
Lars Björnerbäck

20 juni, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Årsstämman

Årsstämman

Bostadsrättsföreningen Hömyran höll sin årsstämma på Ersboda Folkets Hus tisdagen den 16 juni och följande personer valdes:

Styrelsens ledamöter:
Kristina Naréus, omval 2 år
Jörgen Widinghoff, 1 år kvar
Jessica Engberg Åberg, omval 2 år
Maj-Lis Kristensen, 1 år kvar
Rolf Sjödin, omval 2 år
Tom Renström, fyllnadsval 1 år
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Styrelsens suppleanter:
Mats Wiklund, 1 år kvar
David Ahlqvist, omval 2 år
Ulf Jansson, omval 2 år
Sven-Åke Granberg, fyllnadsval 1 år
Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer:
Lena Persson, omval 1 år
Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant:
Britta Edström, omval 1 år

Valberedning:
Thomas Bäck, omval 1 år
Tina Norrman, omval 1 år
Lars Björnerbäck, nyval

Konstituerande möte hålls tisdagen den 23 juni.

29 maj, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Kallelse årsstämma

Kallelse årsstämma

Tisdagen den 16 juni 2020 klockan 19.00 håller föreningen sin årsstämma på Ersboda Folkets Hus.

Klicka här eller på bilden om du vill läsa kallelsen samt de ärenden som inlämnats.

Klicka här om du vill läsa årsredovisningen.

Ärenden: Enligt paragraf 59 i föreningens stadgar.
1. Inrättande av gratis gästparkering (bilaga 1, motionsvar bilaga 8)
2. Föreningens släpvagn (bilaga 2, motionsvar bilaga 8)
3. Informationsflöde/möten boende/styrelse (bilaga3, motionsvar bilaga 8)
4. Avstängning av transportled vid norra delen av området (bilaga 4, motionsvar bilaga 8)
5. Ordnande av yta vid bortre infarten (bilaga 5, motionsvar bilaga 8)
6. TV-utbud mm (bilaga 6, motionsvar bilaga 8)
7. Val av styrelse (bilaga 7, motionsvar bilaga 8)

För att minska risken för smittspridning av Corona-virus har föreningen låtit boka en extra stor lokal så att avstånd kan hållas. Enligt rekommendation kommer det inte att bjudas på fika denna gång.

Ser även gärna att endast en person från varje hushåll kommer. Om du inte vill eller kan komma personligen finns möjligheten att lämna fullmakt till anhörig eller annan medlem att företräda dig på stämman. Fullmakt finner du på Mitt Riksbyggen eller kontakta någon ur styrelsen.

Stanna hemma om du har symptom eller är sjuk!

Ta med årsredovisningen!

Välkommen att utnyttja din medbestämmanderätt i föreningen

Styrelsen

 

 

13 maj, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ta bort dina prylar!

Ta bort dina prylar!

Föreningens källar- och förrådsgångar är ingen förvaringsplats för prylar. De ska alltid hållas tomma.

I samband med vårstädningen kommer gångarna att ses över och tömmas på de prylar som förvaras där.

Har du något här och vill ha det kvar? Se till att plocka bort det senast den 24 maj. Tack för att du hjälper till!   

Styrelsen

 

13 maj, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Vårstädning

Vårstädning

Dags för vårstädning!

Onsdagen den 27 maj klockan 18.00-20.30 hjälps vi åt att göra våra tre gårdar sommarfina. Vi rensar rabatter, storstädar tvättstugor och tömmer källar- och förrådsgångar på cyklar och andra prylar som inte ska vara där.

Kvällen avslutas med fika på gård 2.

Kom ut och delta i gemenskapen! Välkomna!

Styrelsen

30 april, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Informationsblad maj

Informationsblad maj

Vilken turbulent tid det har varit och är just nu. Coronavirusets framfart i landet har förändrat livet för oss alla på många sätt. Vi får dagligen senaste nytt om läget och hur vi ska bete oss. Låt oss hoppas att det fungerar så att denna pandemi snart är över. Vi har kommit fram till maj månad så här kommer nu också lite information om vad som är på gång i föreningen.

Klicka här eller på bilden så får du informationsbladet som en pdf-fil.

Årsstämman flyttat på grund av coronaviruset
Med tanke på coronavirusets spridning samt Folkhälsomyndighetens och Riksbyggens rekommendationer har föreningens årsstämma flyttats fram till tisdagen den 16 juni klockan 19.00. Mötet hålls på Ersboda Folkets Hus med adressen Byttgränd 13. Kallelse och handlingar kommer att delas ut i god tid före mötet.

Upphörandet av analoga sändningar skjuts upp
Som vi tidigare berättat om moderniserar Com Hem tv-utbudet och går över till helt digitala tv-sändningar. Detta skulle genomförts den 26 maj men med anledning av Coronavirusets spridning skjuter man nu upp datumet för upphörandet av de analoga sändningarna till den 8 september 2020. De tv-kanaler som ingår i föreningens digitala abonnemangsfria utbud är:

 

 

Tittar du analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Information om hur du går tillväga har du fått tidigare i din brevlåda. Vill du kontrollera att du tittar digitalt kan du leta upp Com Hem-kanalen. Den visas digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

Se tv-kanalerna på din mobil, surfplatta och dator
För alla som tidigare tittat analogt innebär digital-tv en stor förbättring av bild och ljud. Du har nu också möjligheten att skapa ett konto på Comhem Play så att du kan se de flesta av dina kanaler på din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. De 12 kanaler som ingår i Com Hem Play är:

 

 

Utkvittering av gymkort
Behöver du ett entrékort till föreningens bastu/relax/gym kan du kontakta Tom Renström på Ostvägen 23F. Han nås på telefon 073-073 71 22 efter klockan 17.00.

Bilkörning inom föreningen
Biltrafik inom föreningens tre gårdar får endast ske genom korta stopp för i- och urlastning. Att parkera fordon inne på gårdarna är inte tillåtet. Detta gäller även för personal inom hemtjänst som besöker boende. Viktigt att tänka på när du måste köra in på området, håll låg hastighet!

Byggnadslov för inglasningar av balkonger och uteplatser
De byggnadslov som föreningen tidigare beviljats för inglasning av balkonger och uteplatser har gått ut. Det innebär i dagsläget att boende själva måste söka byggnadslov för sina eventuella inglasningar.

Ett alternativ kan vara att föreningen återigen ansöker om byggnadslov. För att få till ett bra beslutsunderlag vill styrelsen därför ta reda på hur stort intresset är bland er som inte ännu glasat in era balkonger/uteplatser. Planerar du att glasa in, maila till styrelsen@homyran.se. Uppge ditt namn, lägenhetsnummer, adress och dina kontaktuppgifter.

Omsättning lån
Det är dags för ett av föreningens lån (15 931 540 kronor) att omsättas. En offertförfrågan kommer att skickas ut inom kort till bankerna och därefter kommer styrelsen att fatta ett beslut i frågan. Mer information kommer.

Bokningsregler för föreningens gym/bastu/relax
Föreningens gym/bastu/relax nyttjas flitigt och vi vill påminna om att bokad tid ska nyttjas innan ny tid kan bokas.

Bokning av tvättid
Tvättid ska bokas med bokningskloss märkt med lägenhetsnummer. Har du ingen finns de att köpa hos Kainu-Isberg Service AB som har sin butik på Formvägen 16, Ersboda.

Vårstädning
Föreningens vårstädning planeras att hållas under den andra delen av maj månad. Håll utkik efter anslag på föreningens anslagstavlor.

Vårsyn
Föreningens vårsyn där de tre gårdarna ses över efter vintermånaderna kommer att genomföras den 20 maj.

Slutbesiktning av garagelängorna/soprummen
Under juni månad sker en slutbesiktning av målningsarbetet på föreningens garagelängor/soprum.

Gårdsansvariga
Har du frågor/synpunkter/idéer, vänd dig till föreningens gårdsansvariga. Vid kontakt, tänk på att de flesta av våra gårdsansvariga arbetar dagtid och inte alltid kan svara i telefon eller rycka ut så snart något händer.
Gård 1: Jörgen Widinghoff, 19A.
Gård 2: Mats Viklund, 45A, och Maj-Lis Kristensen Holm-gren, 37.
Gård 3: Rolf Sjödin, 59.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttad
Vi välkomnar Anna-Lena Norgren/Thomas Norgren, Ann-Kristin Lydig/Lorens Renström och Anton Gustafsson till vår bostadsrättsförening. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Trevlig valborg och första maj!

Styrelsen

26 mars, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ny information från Com Hem

Ny information från Com Hem

Som en del av vårt nya modernare tv-erbjudande går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt, och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår. Med anledning av Coronavirusets spridning har vi dock valt att skjuta upp datumet för när de analoga sändningarna upphör till den  8 september 2020.

Tipsa gärna era boende om att de kan ändra till digital-tv redan nu för att se tv-kanaler med bättre kvalitet. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. De kan även registrera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanaler på sina mobiler, surfplattor och datorer.