19 april, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Vårsyn 7 maj

Vårsyn 7 maj

En rättelse eftersom ett felaktigt datum smög sig in i det senaste informationsbladet. Föreningens vårsyn hålls den 7 maj och inget annat.

18 april, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad april 2019

Infoblad april 2019

Våren gör sitt intåg med stormsteg och bjuder på ljusare dagar, värmande sol, takdropp och härligt fågelkvitter. Vi lever väl alla upp lite mer nu och längtar ut. Vi har en härlig tid att se fram emot, allt det gröna och sköna som kommer.

Här får du nu också lite information om vad som händer i Hömyran. Trevlig läsning!

Underhåll och offertförfrågningar
Åtgärder för att sätta stopp för duvors byggande av reden genomfördes i höstas på gård 3. Gård 1 och 2 kommer att ses över inom kort av Provent.

I december genomfördes den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i föreningens höghus. Ett antal brister upptäcktes och dessa kommer att åtgärdas av Riksbyggen inom kort.

Det är dags för ventilationsfilterbyte i föreningens radhus och arbetet kommer att genomföras av Riksbyggen. Arbetet startar inom kort.

Borttagning av grus samt sopning av föreningens asfaltytor kommer att påbörjas inom kort.

Efter genomgång av offerter har styrelsen beslutat att anlita PJ’s Måleri för målning av föreningens garagelängor, soprum och förråd. Arbetet kommer att påbörjas under våren.

Höghusens betonggavlar har fått en del skador genom åren som bör lagas och målas upp. Styrelsen har skickat ut en offertförfrågan och inväntar svar.

Några regler vi tyvärr måste påminna om…
– På förekommen anledning och för allas trivsel måste vi påminna djurägare att era djur inte får rastas inom föreningens gårdar.
– Bokning av tvättid skall alltid göras med tvättkloss. Bokning med papperslapp gäller ej. Saknar du tvättkloss kan dessa köpas hos Hushållsservice på Formvägen 12B.
– Städa alltid tvättstugan efter dig!
– Behöver du köra in din bil på området, kör sakta!

Säsongsparkering för husvagnar och husbilar
Önskemål finns för säsongsparkering av husvagnar och husbilar i föreningen. Styrelsen har diskuterat frågan och anser att grusytan vid infarten 49-71 är lämplig. Platserna har ingen el och uppställning kan ske 1 maj – 31 oktober till en kostnad av 1200 kronor. Är du intresserad av att boka en plats, kontakta Kristina Naréus.

Garage- och motorvärmarplatser
Information om parkeringsytorna samt lediga garage- och motorvärmarplatser hittar du på föreningens hemsida, http://homyran.se/parkeringsytorna.

Felanmälan
För att snabbt lösa problem som uppstår i din lägenhet ska du göra en felanmälan. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Gårdsansvariga
Har du frågor eller problem, kontakta dina gårdsansvariga:
Gård 1: Jörgen Widinghoff, Ostvägen 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, Ostvägen 37, och Mats Wiklund, Ostvägen 45A.
Gård 3: Rolf Sjödin, Ostvägen 59, och Kent Ljungblahd, Ostvägen 69A.

Föreningens hemsida
Information finns också på hemsidan, www.homyran.se

P Å   G Å N G   I   F Ö R E N I N G E N

Seniorfika
Våren sista seniorfika arrangeras i föreningens festlokal onsdagen den 8 maj klockan 14.00. Kom och träffa andra seniorer, ha trevligt en stund över en kopp kaffe med dopp.

Föreningens årsstämma
Onsdagen den 22 maj klockan 19.00 hålls föreningens års-stämma i festlokalen, källarplanet på 45A. Föreningens valberedning har påbörjat sitt arbete att lokalisera och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag. Kallelse samt sedvanliga handlingar kommer du att få i din brevlåda.

Vårsyn
Den 7 maj genomförs den årliga vårsynen av delar från styrelsen tillsammans med Riksbyggen för att upptäcka skador som uppstått på området under vintern. Vet du om någon skada, meddela din gårdsansvarige.

Vårstädning
Föreningens traditionella vårstädning kommer att genomföras den 23 maj med start klockan 18.00. Som sist kommer en container för trädgårdsavfall samt en container för grovsopor att finnas. Håll utkik efter anslag!

I samband med vårstädningen kommer också en översyn av föreningens källargångar och förrådslängor att göras. Det som finns uppställda i dessa kommer att plockas bort och kastas. Vet du med dig att du har någonting där, ta reda på det och placera det i ditt eget förråd om du vill ha det kvar.

Och till sist…  Glad påsk och glad vår!

8 april, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Årsstämma och inlämnad motion

Årsstämma och inlämnad motion

Föreningens årsstämma kommer att hållas onsdagen den 22 maj klockan 19.00 i föreningens festlokal, Ostvägen 45A.

Inför årsstämman har boende i föreningen lämnat in en motion till styrelsen. Man upplever att det nuvarande systemet med sms-parkering är krångligt och vill att avgiftsfri gästparkering införs genom parkeringskort.  Motionen till årsstämman inlämnades den 18 mars vilket är för sent inför årets årsstämma. Sista datum för inlämnande var 31 januari. Detta innebär att motionen inte kommer att lyftas på årsstämman i maj utan tas upp nästa år.

8 april, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ventilationsfilterbyte

Ventilationsfilterbyte

Med start den 8 april kommer Riksbyggen att byta ventilationsfilter i föreningens radhus. Samtliga boende kommer att få information om när det är dags i sin brevlåda.

8 april, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Åtgärder efter OVK-besiktning

Åtgärder efter OVK-besiktning

I december 2018 genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av samtliga lägenheter i våra höghus. Ett antal anmärkningar gjordes och dessa kommer att åtgärdas inom kort.

4 mars, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Seniorfikat flyttat

Seniorfikat flyttat

Det populära seniorfikat som denna månad skulle hållas onsdagen den 6 mars måste tyvärr ställas in på grund av skadegörelse i lokalerna.

Seniorfikat arrangeras istället tisdagen den 12 mars klockan 14.00.

Välkomna!

17 januari, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Belysning cykelgarage

Belysning cykelgarage

Under en tid har belysningen saknats i cykelgaragen på gård 2. Vid felsökning har ett kabelbrott upptäckts. Detta kommer att åtgärdas så snart tjälen gått ur marken.

12 december, 2018
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Seniorfika i februari

Seniorfika i februari

Det populära seniorfikat gör nu uppehåll över jul- och nyårshelgen. 2019 års första träff blir den 6 februari.

Håll utkik efter information på föreningens anslagstavlor eller läs mer under aktiviteter.

12 december, 2018
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Belysningen

Belysningen

Som en del av er redan har märkt så har tyvärr ett antal av föreningens belysningsstolpar återigen slocknat eller står och blinkar. Detta felanmäldes den 11 december och kommer att ses över snarast möjligt.

En översyn av belysningen i entréer, tvättstugor och soprum kommer också att genomföras.

28 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Nytt om snickarboden

Här kommer en komplettering till november månads informationsblad. Då det gäller snickarboden så har ansvaret delats upp på följande sätt:

Ansvaret för nyckelutlämningen har Ulf Holmgren, Ostvägen 37. Telefon 070-623 95 53.

Ansvaret för snickarbodens maskiner och ordningsregler i lokalen har Karl-Erik Nilsson och Lars Björnerbäck, båda på Ostvägen 19A. Karl-Erik nås på telefon 070-600 39 54 och Lars på 090-18 65 06.

Mer om snickarboden hittar du här.