29 juni, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Borttagning av ogräs

Borttagning av ogräs

Torsdagen den 8 juli mellan klockan 10.00-16.00 måste besöksparkeringarna samt parkeringsplatserna mitt på parkeringsytan lämnas tomma på grund av borttagning av ogräs.

Följande numrerade parkeringar påverkas på infarten 1-47:
915-928
960-961
929-944

Följande numrerade parkeringar påverkas på infarten 49-71:
901-914
945-950

Under tiden arbetet pågår kan bilar parkeras kostnadsfritt på följande platser i föreningen:
– betalparkeringen för släp/husvagnar mellan garagelängorna mot skogen på infarten 1-47
– betalparkeringen mitt emot varmgaragelängan på infarten 49-71

Tack för att du hjälper till!

Styrelsen

29 juni, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad juni

Infoblad juni

Sommartiden är här och många av oss ser fram emot sköna, lata dagar där tids finns till att koppla av och hämta kraft, njuta av ledighet och ljusa sommarkvällar. Ja, trots pandemitiden kan nog listan göras lång på allt man vill hinna med under sommarveckorna. Inför sommaruppehållet vill styrelsen passa på att informera er om vad som hänt och händer i föreningen…

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Årsstämman
Med tanke på pandemin höll föreningen sin årsstämma utomhus på gård 2 den 17 juni. Ett trettiotal medlemmar deltog. Vid det konstituerande mötet som hölls tisdagen den 22 juni antog styrelsen följande utseende:

Ledamöter
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Rolf Sjödin
Britta Edström
Sophie Storm, Riksbyggen

Suppleanter
David Ahlqvist
Ulf Jansson
Daniel Gunhaga
Jessica Olofsson
Malin Moström, Riksbyggen

Gårdskontakter
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Jessica Olofsson
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Britta Edström
Gård 3: Rolf Sjödin och Daniel Gunhaga

Vid årsstämman valdes följande personer till övriga poster:

Revisorer och revisorssuppleant
Lena Persson, revisor
Margareta Andersson, revisor, Revata AB
Oskar Boman, revisorssuppleant

Valberedning
Thomas Bäck, valberedning
Tina Norrman, valberedning

Årsstämmans motioner
Årsstämman beslutade att gå vidare med de fyra motioner som lämnats in till årsstämman. Arbetet med dessa kommer att startas upp efter sommaruppehållet.

Vårsynsuppföljning
Vid vårsynen i maj noterades ett flertal punkter som bör åtgärdas i föreningen. Styrelsen går nu vidare med att planera in det punkter som ska åtgärdas på de tre gårdarna.

Storstädning i våra höghus
Under de sista dagarna av juni månad kommer storstädning att ske i våra höghus. Bland annat kommer golvrengöring och fönsterputsning att ske.

Föreningens städavtal
Styrelsen jobbar vidare med städavtalet. Diskussioner ska tas med ISS och offerter har tagits in från tre andra företag. Mer information kommer framöver.

Takrenovering
I dagarna kommer Riksbyggen att skicka ut en offertförfrågan till ett antal företag rörande byte av tak i föreningen. Svaren på dessa kommer vi att få någon gång i augusti månad. Mer information kring detta kommer.

Översyn av garagen
En översyn av garagen genomfördes i början av juni månad för att få ett samlat grepp om skicket på dessa. Vid översynen tittade man på golvplattor, dörrar och väggar. Man konstaterade att många garage har problem med golvplattan där skiktet släpper och att det på ett flertal dörrar saknas popnitar. Samtliga dörrar behöver också smörjas upp. Uppsmörjning samt popnitning kommer att genomföras av Riksbyggen som då kommer att använda sig av huvudnyckel.
Styrelsen kommer att diskutera översynen efter sommaren men har redan nu beslutat att en årlig översyn av garagen ska genomföras fortsättningsvis.

Översyn av ytterdörrar i låghusen
Den översyn som skulle göras på ytterdörrarna i början av juni är framflyttad till augusti månad. Har du frågor eller synpunkter, kontakta Rolf Sjödin, Ostvägen 59.

Stubbfräsning
Stubbfräsning och ett antal markarbeten kommer att påbörjas i föreningen inom kort.

AKTUELLA AKTIVITETER
Målning av plank och överliggare
Nu är det hög tid för målning av föreningens vindskydd, träramar kring markliggande uteplatser samt överliggare på alla balkonger. Samtliga vindskydd ska målas roströda, träramarna gröna och balkongöverliggarna ska oljas in.

Föreningen står för färg till vindskydden och träramarna samt för olja till balkongöverliggarna. För utlämning av färg, ta kon-takt med Jörgen Widinghoff på 19A.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

NYINFLYTTAD
Vi hälsar Marie Louice Dias, Minna Wendt/Jimmi Ask och Maria Nordholm/Hans-Olof Markström välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en underbar sommar allihopa!

Styrelsen

23 juni, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse

Ny styrelse

Efter föreningens årsstämma höll styrelsen sitt konstituerande möte den 22 juni och styrelsen fick då följande utseende:

Ordförande            Kristina Naréus                           55       070-291 34 06
Vice ordförande     Jörgen Widinghoff                      19A     070-677 37 70
Sekreterare            Jessica Engberg Åberg                57       070-310 33 12
Ledamot                 Maj-Lis Kristensen Holmgren    37       070-590 76 83
Ledamot                 Rolf Sjödin                                   59       076-832 27 18
Ledamot                 Britta Edström                            39       070-329 12 54
Ledamot                 Sophie Storm                  Riksbyggen    090-15 96 59

Suppleant               David Ahlqvist                            41       073-810 82 06
Suppleant               Ulf Jansson                                 69A     070-643 80 43
Suppleant               Daniel Gunhaga                         71B     072-536 55 96
Suppleant               Jessica Olofsson                        19A      070-374 78 50
Suppleant               Malin Moström              Riksbyggen    090-15 96 27

Gårdskontakter
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Jessica Olofsson
Gård 2: Maj-Lis Kristensen och Britta Edström
Gård 3: Rolf Sjödin och Daniel Gunhaga

Revisorer och revisorssuppleant
Revisor                    Lena Persson             67C          090-18 03 73
Revisor                    Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant  Oskar Boman           47B           072-577 13 66

Valberedning
Thomas Bäck           43C        070-677 22 56
Tina Norrman         43D        070-827 27 81

25 maj, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Flyttad årsstämma

Flyttad årsstämma

På grund av praktiska problem flyttas årsstämman till torsdagen den 17 juni klockan 19.00. Årsstämman hålls utomhus på gård 2.

Årsredovisningen samt kallelse kommer att delas ut till alla lägenheter senast den 3 juni.

Klicka här eller på bilden så får du kallelsen i läsbar storlek.

20 maj, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad maj 2021

Infoblad maj 2021

Våren är här och solen visar sig allt mer. Fortfarande är det bitvis kallt i luften men vi går mot en härlig årstid nu där vi vistas mer utomhus. Våren är också en aktiv tid i föreningen där det händer mycket. Här kommer därför lite information till er.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Lekplatsbesiktning
Den årliga lekplatsbesiktningen är genomförd och några anmärkningar gjordes på föreningens lekutrustningar. Några har redan gjort och de övriga skadorna kommer att åtgärdas inom kort.

Vårsyn
Föreningens vårsyn efter den snörika vintern genomfördes den 18 maj. Förutom representater från styrelsen deltog personal från Riksbyggen. Skador som uppstått på markytor och byggnader noterades liksom åtgärder som kan bli aktuella att genomföra.

Översyn av föreningens städavtal
Styrelsen ser just nu över det städavtal föreningen har med ISS. Planer finns för att byta leverantör av städuppdraget i föreningen. Mer information kommer framöver.

Takrenovering
En vattenskada har uppkommit på ett av föreningens tak och denna kommer att åtgärdas inom kort. I samband med skadan beslutade styrelsen att en översyn av övriga tak bör göras. Det har nu resulterat i att offerter kommer att tas in för renovering av taken. Mer information om detta kommer.

Sammanslagning
Tele2 och ComHem har gått ihop och heter nu Tele2. Det är till dem du hör av dig om du får problem med tv-sändningarna.

Utkvittering av kodkort till bastu/gym/relax
Tom Renström, som ansvarat för utkvitteringen av gymkort, flyttar från föreningen i slutet av maj. Rolf Sjödin, Ostvägen 59, tar då över uppgiften. Vänd dig till honom om du vill kvittera ut ett kodkort.

Gästrumsavbokning
Avbokning av gästrum ska senast dagen före bokad tid. Sker inte avbokning kommer den boende att debiteras för bokade dygn.

Cykel- och sparkförrådet
Förvarar du din cykel i cykel- och sparkförråden på 19A, 45A eller 71B är det viktigt att du märker upp den med ditt namn.

Portlåsning i höghusen
Samtliga portar i föreningens höghus har nu ställts om så att de är låsta från klockan 21.00 till 05.30.

Målning av plank och överliggare på balkongerna
Föreningen har fastställda kulörer för vindskydd, plank, staket och träramar kring uteplatser. Vindskydd, plank och staket ska målas roströda, träramar gröna och balkongöverliggare oljas in.

Färg till vindskydd, plank och träramar står föreningen för liksom olja till balkongöverliggarna. För altangolv, staket och snickerier ansvarar boende själva för färginköp. För utlämning av färg samt information om föreningens färgkoder, kontakta Jörgen Widinghoff på 19A.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
Lösspringande husdjur
Som husdjursägare är du ansvarig för ditt djur. Inom föreningens område får inte hundar och katter springa lösa eller uträtta sina behov. Det är din skyldighet som djurägare att se till att så inte sker.

Brandsäkerheten
Med tanke på brandrisken får inte elcyklar eller elmopeder förvaras i föreningens trapphus eller källarutrymmen.

Respektera soprumsreglerna
Föreningen har uppmärkta behållare för olika produkter och soporna ska sorteras därefter. Vik ihop kartonger för att mer ska rymmas i avsett kärl. Grovsopor ska inte lämnas i soprummet utan boende ansvarar själva lämna dessa till närmaste återvinningscentral.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

AKTUELLA AKTIVITETER
Vårstädning
Onsdagen den 26 maj hålls föreningens vårstädning där gårdarna görs fina inför sommaren. Containrar för trädgårdsavfall och grovsopor finns. Samtliga förråds- och källargångar ses över och töms på prylar. Har du något där som du vill ha kvar, plocka bort det senast den 24 maj.

Under kvällen kommer en fiskdamm för barn att finnas på gård 3 och vårstädningen avslutas med fika på gård 2.

Utdelning av fettrattar
Samtliga lägenheter kommer att få varsin fettratt och de delas ut under vårstädningen. Med fettratten kan du enkelt samla upp stekfett istället för att tömma det i vasken och på sikt orsaka stopp i avloppsrören.

Översyn av föreningens garage
Styrelsen planerar att genomföra en översyn av samtliga garage 31 maj – 4 juni. Man kommer att se över golvytor, väggar och garageportar för att få en samlad bild av hur läget är. Vid översynen kommer huvudnyckel att användas. Har du frågor, kontakta Sven-Åke Granberg, Ostvägen 69A.

Översyn av ytterdörrar
En översyn av föreningens ytterdörrar kommer också att genomföras 31 maj – 4 juni. I första omgången kommer man att titta på ytterdörrarna i låghusen. Har du frågor, kontakta Rolf Sjödin, Ostvägen 59.

Årsstämma
Årsstämman hålls tisdagen den 22 juni klockan 19.00. Kallelse samt handlingar kommer att delas ut till alla.

NYINFLYTTADE
Vi hälsar Mustafa Jafari, Mona-Lis Nilsson/Per-Olof Nilsson samt Birgit Tegblom välkomna till föreningen. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en fortsatt fin vår!

 Styrelsen

14 maj, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Fjärrvärmestopp

Fjärrvärmestopp

Meddelande från Umeå Energi:

Vi förbättrar fjärrvärmenätet i ditt område

Under avstängningen kommer ni att vara utan värme och varmvatten men kallt vatten finns i kranen. Diskmaskin och tvättmaskin fungerar också som vanligt. När fjärrvärmen släpps på igen kan radiatorerna bli heta en kort stund för att sedan återgå till normal temperatur.

Planerat datum för förbättringsarbete: Torsdag 20 maj kl. 08.00-16.00

Område: Östra Ersboda

För information om planerade och pågående fjärrvärmeavbrott är ni välkomna att prenumerera på vår Driftinformation via www.umeaenergi.se.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 090-16 00 20 eller med mejl till kundservice@umeaenergi.se

Med vänlig hälsning,

Umeå Energi

12 maj, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Årsstämma

Årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att hållas tisdagen den 22 juni klockan 19.00. Mer information samt kallelse kommer.

12 maj, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Vårstädning

Vårstädning

Onsdagen den 26 maj med start klockan 18.00 hjälps vi åt att göra våra tre gårdar sommarfina! Vi rensar rabatter, storstädar tvättstugor samt tömmer källar- och förrådsgångar på cyklar och andra prylar som inte ska vara där. Containrar för att kasta trädgårdsavfall och grovsopor kommer att finnas.

Under kvällen delas fettrattar ut till samtliga lägenheter.

Vårstädningen avslutas med fika på gård 2. Kom och delta i gemenskapen. Välkommen!

Styrelsen

12 maj, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Vårsyn

Vårsyn

Styrelsen kommer att göra en översyn av föreningens gårdar efter den snörika vintern tisdagen den 18 maj klockan 09.00.

27 april, 2021
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Info från ComHem

Info från ComHem

Tele2 och Com Hem har gått ihop – nu heter vi Tele2

Två välkända varumärken har nu blivit ett, och tillsammans heter vi Tele2. Som ett nytt och ännu starkare Tele2 kan vi göra mer för dig som fastighetsägare och de boende. Och kanske bäst av allt, ni behöver inte göra någonting.

Vi på Tele2 kommer fortsätta att utmana branschen för att vara ledande inom bredband, mobiltelefoni, tv och play. Och nu har vi samlat det bästa under ett tak för att ge dig och de boende ett större utbud av produkter och tjänster för att som är uppkopplat – från en och samma leverantör.

Som kund hos Sveriges första klimatneutrala telekombolag får du ta del av en digital framtid där vi nu bygger ut ett av världens modernaste 5G-nät. Tillsammans skapar vi obegränsade möjligheter.

Välkommen till nya Tele2