18 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Asfaltering

Asfaltering

Asfaltering inom föreningen sker tisdagen den 22 september. Platserna måste då vara helt fria från fordon så att arbetsmaskinerna kan komma åt ytorna. Information om detta sätts på berörda fordon/platser.

Vi tackar för visad hänsyn!

Styrelsen för brf Hömyran & Peab Asfalt AB

18 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad september

Infoblad september

Kyliga morgnar, gulnande löv och mörkare kvällar säger oss att hösten är här med besked. Visst känns det vemodigt att vi lämnar den härliga sommartiden bakom oss för att dra oss allt mer inomhus. Här kommer nu också lite information från styrelsen.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Aktiviteter efter vårsynen
Under vårsynen sammanställdes skador/brister som behövde åtgärdas. Under sommaren har en del åtgärdats av styrelsen själva såsom lampbyten, skyltflyttning, plåtuppsättning och bortforsling av grovsopor. Fler fartgupp köptes in och placerades ut. Målning av nya parkeringslinjer har genomförts av behöriga på området och kontakter har tagits för trädfällning/stubbfräsning.

Besiktning av målning av garage
En besiktningsman har granskat det utförda målningsarbetet på garagen. Vissa anmärkningar gjordes och dessa kommer entreprenören att åtgärda till våren för att få till det bästa resultat.

Besiktning av lagning/beklädnad av betonggavlar
Arbetet med lagning/beklädnad av betonggavlarna på höghusen har besiktats. Några anmärkningar gjordes och dessa kommer att åtgärdas av entreprenören.

Asfaltering
En översyn av föreningens asfaltytor genomfördes av styrelsen som resulterade i kontakter med PEAB för att få deras åsikt om skadorna. Man ansåg att vissa skador bör åtgärdas snarast medan andra kan vänta några år. PEAB anlitades därefter för att utföra asfalteringsåtgärderna och dessa startades nu i september månad.

OVK-besiktningar
Den obligatoriska ventilationskontrollen för att säkerställa att luftväxling enligt normer upprätthålls har genomförts i samtliga lägenheter. De fel/brister som upptäckts kommer att åtgärdas. En del är redan genomförda medan andra utförs inom kort.

Dags för ny energideklaration
Under hösten görs en ny energideklaration, ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Genom energideklarationen får man en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Energideklarationen får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag.

Filterbyte i radhusen
Det är återigen dags för filterbyte i radhusen. Exakt tid är idag inte fastställd men planeringen är igång och kommer att genomföras av Riksbyggen. Berörda kommer att informeras via brev i sin brevlåda.

Snickarboden stängd
Under sommaren utsattes snickarboden för skadegörelse och stöld. Styrelsen stängde därför snickarboden och arbetar nu fram nya regler så att snickarboden kan öppnas igen.

Övergång till swishbetalning
Styrelsen har beslutat att kontantbetalningar för gymkort, gästrum och festlokal kommer att upphöra under hösten och övergå till swishbetalning.

Låna föreningens släpvagn
Föreningens släpvagn kan du som bor i föreningen låna kostnadsfritt för eget bruk. Vid lån är du ansvarig för att den hanteras på ett riktigt sätt. Efter nyttjande besiktas släpvagnen av bokningsansvarig. De skador som uppstått får du då betala.
Boka släpvagnen hos Daniel Gunhaga, telefon 072-536 55 96. Nyckel hämtas hos honom på Ostvägen 71B, 2 trappor upp.

Bokning av gästrummet
Den 1 oktober övertar Jessica Engberg Åberg ansvaret för gäst-rummet. Bokningar görs på telefon 070-310 33 12 efter klockan 17.30 och nyckel hämtas/lämnas på Ostvägen 57.

Informationsmöte
Styrelsen bjuder in till en informationsträff i föreningens festlokal på 45A tisdagen de 6 oktober klockan 19.00. Träffa några styrelserepresentanter som informerar om vad som är på gång.

REGLER ATT FÖLJA I FÖRENINGEN
På förekommen anledning måste vi tyvärr påminna samtliga boende i föreningen om följande:

Husdjur i föreningen
Att ha husdjur ställer särskilda krav på hänsyn och ansvar. Grannar kan bli mer störda än djurägaren tror. En ylande/skällande hund eller en katt som förorenar i barnens sandlåda medför olägenheter och får inte förekomma. I området kring bostadshusen får inte husdjur springa lösa eller uträtta sina behov. Det är ditt ansvar som djurägare att ta reda på lorten efter din hund/katt. För allas trevnad, rasta inte ditt/dina djur inom föreningens område.

Källarutrymmen och förrådsgångar ska vara tomma
Med tanke på brandrisken är föreningens källarutrymmen och förrådsgångar ingen plats för förvaring av allehanda prylar. De prylar du har ska förvaras i det egna förrådet.

Soprummen
I föreningens soprum källsorterar vi soporna för att hålla kostnaderna nere och en allmän skärpning behövs. I soprummet finns uppmärkta behållare för olika produkter liksom behållare för matavfall. Grovsopor kör du själv direkt till återvinningscentralen.

Motorvärmarplatser och garage
Boende har rätt att hyra en motorvärmarplats och ett garage i föreningen. Boende som hyr motorvärmarplats eller garage har däremot inte rätt att överlåta eller upplåta sin plats i andra hand.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttad
Vi säger varmt välkommen till Gerd Lundqvist. Vi hoppas att du ska trivas här hos oss!

Ha en riktigt fin höst allihopa!

Styrelsen

 

16 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte

Informationsmöte

Tisdagen den 6 oktober klockan 19.00 bjuder styrelsen in till ett informationsmöte i föreningens festlokal i källarplanet på Ostvägen 45A. Träffa några representanter från styrelsen och samtala om vad som är på gång i föreningen.

10 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Lån av föreningens släpvagn

Lån av föreningens släpvagn

Föreningen har en släpvagn som du som bor i föreningen kan låna kostnadsfritt för eget bruk.

Släpvagnen bokas hos Daniel Gunhaga på telefon 072-536 55 96. Nyckel hämtas hos honom på Ostvägen 71B, 2 trappor upp.

Mer om detta kan du läsa här.

2 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Asfaltförbättringar

Asfaltförbättringar

Föreningens asfaltytor har setts över och beslut har tagits att förbättringar ska ske under hösten. Arbetet kommer att utföras av PEAB och startar troligast fredagen den 4 september och kommer att pågå den kommande veckan.

26 augusti, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ventilationskontroll höghus

Ventilationskontroll höghus

Information från Energiretur till boende på Ostvägen 19-21, 45-47 och 69-71:
Obligatorisk ventilationskontroll kommer att genomföras för att säkerställa att luftväxling enligt normer upprätthålls. Arbetet utförs tisdag-torsdag 1-3 september mellan 08.15-17.00.

Är ingen hemma kommer huvudnyckel att användas. Om du inte vill bli störd eller är sjuk ber vi dig att sätta en lapp på din dörr när arbetet genomförs.

Frågor kring detta besvaras av Rasmus Hansson, Energiretur i Umeå AB, mobil 072-736 18 10.

21 augusti, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ventilationskontroll låghus

Ventilationskontroll låghus

Information från Energiretur till boende på Ostvägen 1-17, 25-43 och 49-67:
Obligatorisk ventilationskontroll kommer att genomföras kommande vecka för att säkerställa att luftväxling enligt normer upprätthålls. Arbetet utförs onsdag-fredag 26-28 augusti mellan 08.15-17.00.

Är ingen hemma kommer huvudnyckel att användas. Om du inte vill bli störd eller är sjuk ber vi dig att sätta en lapp på din dörr när arbetet genomförs.

Frågor kring detta besvaras av Magnus Lassila, Energiretur i Umeå AB, mobil 070-573 95 19.

21 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Snickarboden stängd

Snickarboden stängd

Vid besök i föreningens snickarbod den 21 juli upptäcktes att lokalen utsatts för stöld. Verktyg och maskiner är borta och i dagsläget finns inga vittnen till händelsen. Med tanke på detta har styrelsen beslutat att stänga snickarboden på obestämd framtid.

1 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Snickarboden öppen

Snickarboden öppen

Snickarboden har varit tillfälligt stängd för en översyn där bland annat samtliga maskiner har setts över. Från och med 1 juli är snickarboden återigen tillgänglig för boende.

Saknar du nyckel till lokalen, kontakta Ulf Holmgren på Ostvägen 37. Mot uppvisande av legitimation och hyreskontrakt kan du kvittera ut en nyckel till självkostnadspris.

För dig som nyttjar lokalen, glöm inte att städa upp efter dig!

1 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Informationsblad juli

Informationsblad juli

Vilken turbulent tid det har varit och är. Coronavirusets framfart har förändrat livet för oss alla. Vi matas med nyheter och rekommendationer för hur vi ska agera och undvika smittan. Här får du nu lite information om vad som händer  i föreningen.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Hömyrans nya styrelse
Med tanke på coronaviruset och rekommendationerna kring detta flyttades årsstämman till 16 juni. Efter konstituerande möte fick styrelsen följande utseende:

Ledamöter
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Rolf Sjödin
Tom Renström
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund, David Ahlqvist, Ulf Jansson, Sven-Åke Granberg och Malin Moström, Riksbyggen.

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant Britta Edström

Valberedning Thomas Bäck, Tina Norrman och Lars Björnerbäck

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Tom Renström
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Sjödin och Sven-Åke Granberg

Information om nya styrelsen kommer inom kort att ersätta den sedan tidigare uppsatta informationen i höghusentréerna.

Till stämman hade sju motioner inlämnats och dessa behandlades med följande resultat:

Motion 1 – Inrättande av gratis gästparkeringar: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att inte ersätta sms-parkeringen med avgiftsfri gästparkering.

Motion 2 –  Föreningens släpvagn:  Stämman beslutar i enlighet med motionen att släpvagnen fortsättningsvis ska kunna nyttjas av alla boende i föreningen.

Motion 3 – Informationsflöde och tillfälle till möten mellan boende och styrelse: Stämman beslutar att informationsträffar för boende och styrelserepresentanter ska ske två gånger per år.

Motion 4 – Avstängning av transportled: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 5 – Ordnande av yta vid parkeringen Ostvägen 49-71: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 6 – TV-utbud i föreningen: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 7 – Val av styrelse: Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att styrelseordförande utses vid styrelsens konstituerande möte. Därmed läggs motionen till handlingarna.

Analoga tv-sändningar kvar till september
Den 26 maj skulle Com Hem tv-utbud övergå till helt digitala tv-sändningar men på grund av Coronaviruset skjuter man nu upp detta till den 8 september 2020.

Vårsyn och lekplatsbesiktning
Vid föreningens vårsyn konstaterades att få skador uppstått under vintern. På åtgärdslistan noterades bland annat fällning av några träd, stubbfräsning, ommålning av parkeringslinjer och att en översyn av föreningens asfalterade ytor ska genomföras. Tyvärr upptäcktes också att boende kastar trädgårdsavfall och gamla plantor på föreningens allmänna ytor vilket inte känns bra.

Vid lekplatsbesiktningen fanns endast en mindre anmärkning på lekutrustningen på gård ett och detta ska åtgärdas inom kort.

Omsättning lån
Lånet på 15,9 miljoner omsattes i slutet av juni månad hos Svenska Handelsbanken/Stadshypotek på fem år och till räntan 0,98 procent vilket är en sänkning gentemot tidigare.

Byggnadslov för inglasningar av balkonger och uteplatser
Intresset för inglasning visade sig vara lågt. Med tanke på detta beslutade styrelsen att de som vill glasa in balkong eller uteplats får söka byggnadslov enskilt.

Sänk hastigheten!
Boende på samtliga gårdar har framfört klagomål på att många kör för fort inom området och efterlyst fler fartgupp. Styrelsen har nu köpt in fler och dessa har lagts ut. En uppmaning till alla boende, kör du in på någon av gårdarna, sänk hastigheten!

Bokningsklossar för tvättid ska vara märkta
Bokning av tvättid ska ske med bokningskloss märkt med lägenhetsnummer. Papperslappar och omärkta klossar gäller ej och dessa kommer att plockas bort. Borttagna klossar kan återfås hos Jörgen Widinghoff på 19A mot uppvisande av rätt nyckel. Vid utlämning kommer klossen att märkas med lägenhetsnummer.

Saknar du bokningskloss kan du köpa en hos Kainu-Isberg Service AB som håller till på Formvägen 16, Ersboda.

Grillning på balkonger
I föreningen råder idag inget förbud mot grillning på balkonger. Med tanke på brandfaran och störande rök rekommenderar styrelsen att boende endast nyttjar elgrill vid grillning på sina balkonger samt på uteplatser under balkonger.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:

Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttade
Vi säger välkommen till Asad Mohammadi/Elin Broadhall, Anna Olsson/Fredrik Andersson, Lovisa Stenlund och Gun-Britt Enqvist. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en fortsatt trevlig sommar! Njut av sol, semester och ljusa sköna sommarkvällar.

Styrelsen