28 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Nytt om snickarboden

Här kommer en komplettering till november månads informationsblad. Då det gäller snickarboden så har ansvaret delats upp på följande sätt:

Ansvaret för nyckelutlämningen har Ulf Holmgren, Ostvägen 37. Telefon 070-623 95 53.

Ansvaret för snickarbodens maskiner och ordningsregler i lokalen har Karl-Erik Nilsson och Lars Björnerbäck, båda på Ostvägen 19A. Karl-Erik nås på telefon 070-600 39 54 och Lars på 090-18 65 06.

Mer om snickarboden hittar du här.

28 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad november 2018

Sommaren och hösten har varit en intensiv tid där stora och små projekt genomförts. Nu närmar sig första advent och juletiden. Här kommer nu också ett informationsblad från styrelsen med lite information till er.

Rensning och målning
Under sommaren rensades föreningens hängrännor och bal-konger samt förråd målades. Målningen besiktades därefter av en utomstående besiktningsman som kunde konstatera att det var ett väl utfört arbete av PJ’s Måleri.

Internet via fiber
Uppgraderingen av föreningens internet till fiber blev klart under hösten. Det uppstod en del problem på vägen men det löste sig och allt verkar nu fungera bra. Genom uppgraderingen har det blivit enklare för Bredband2 att söka och hantera eventuella fel som uppstår.

Gallring av ytor inför vintern
Förra vinterns stora snömängder tvingade föreningen att beställa bortforsling av snö eftersom kommunen inte tillät snöupplag på deras mark. Att köra bort snö kostar mycket pengar vilket fick styrelsen att se över föreningens ytor. Det resulterade i att träd fälldes vid infarten 49-71 för att skapa bättre förutsättningar för att lagra snö under snörika vintrar. På köpet blev infarten både öppnare och ljusare, något som känns bra sett ur ett trygghetsperspektiv.

Utomhusbelysningen
De nya belysningsstolparna har haft en del problem med att fungera korrekt. Felet har suttit i drivdonen och det har fått belysningen att blinka eller slockna. Felet bedöms som ett garantifel och har nu åtgärdats av behörig elektriker.

Påminnelse om trafikregler
Återigen måste vi påminna om reglerna för bilkörning vi har inom föreningen. Tyvärr finns det idag boende/besökare som nyttjar cykelvägen invid boulebanan som infartsväg från Ostvägen. Andra väljer att parkera sin bil på någon av gårdarna vilket inte är tillåtet. Det måste upphöra. Det är tillåtet att köra in fordon till gårdarna för ett kort stopp för i- och urlastning. Kör då långsamt och var uppmärksam så att ingen olycka sker.

Släpvagnen
Föreningens släpvagn har nyttjats flitigt av boende under sommaren och hösten. Vid en översyn har det visat sig att skador har uppstått som kräver reparation för att få den i körbart skick. Styrelsen har beslutat att göra nödvändiga reparationer och därefter kommer inte släpvagnen att lånas ut till boende längre. Den kommer endast att användas till föreningens aktiviteter.

Motorvärmar- och garageplatser
Bokningar och uppsägningar av föreningens motorvärmar-platser, kall- och varmgarage hanteras av föreningen och kontakter tas med Kristina Naréus, kricko@hotmail.com.

Cykelförråd och källarutrymmen
En översyn har gjorts av cykelförråd och källarutrymmen. Det konstaterades att dessa också har blivit förråd för bildäck, möbler och annat. En allmän skärpning krävs. Du som vet att du har prylar placerade på andra ställen än i ditt förråd, se till att plocka bort dessa snarast.

Snickarboden
Ulf Holmgren, Ostvägen 37, är ny snickarbodsansvarig.

Kodkort till föreningens bastu/relax/gym
Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C, ansvarar numera för utkvittering av kodkort till föreningens bastu/relax/gym.

Budget 2019
Styrelsen har hållit sitt budgetmöte inför 2019. Prognosen ser bra ut och glädjande kan vi konstatera att månadsav-gifterna kommer att hållas oförändrade även under 2019.

Underhållsplaner 2019
En uppdatering av underhållsplanen har påbörjats och den kommer att vara klar inom kort. Styrelsen planerar bland annat för lagning/målning av höghusens vita betongdelar, målning av garagelängorna samt fasadskydd.

Seniorfika
Årets sista seniorfika arrangeras onsdagen den 5 december klockan 14.00. Mötesplatsen är som vanligt i föreningens festlokal i källarplanet på Ostvägen 45A. Kom och träffa andra seniorer över en kopp kaffe med dopp.

Felanmälan
För att snabbt lösa problem som uppstår i din lägenhet ska du göra en felanmälan. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Gårdsansvariga
Har du frågor eller problem, kontakta dina gårdsansvariga:
Gård 1: Jörgen Widinghoff, Ostvägen 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, Ostvägen 37, och Mats Wiklund, Ostvägen 45A.
Gård 3: Rolf Sjödin, Ostvägen 59, och Kent Ljungblahd, Ostvägen 69A.

Föreningens hemsida
Information finns också på hemsidan, www.homyran.se

 

19 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Släpvagnsreparation

Föreningens släpvagn har nyttjats flitigt de senaste månaderna. Tyvärr har nu ett antal skador upptäckts som kräver reparation för att få den i körbart skick.

Efter reparationen kommer boende inte att erbjudas möjligheten att låna släpvagnen.

16 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

OVK i höghusen

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras de närmaste veckorna i föreningens höghus.

Lappning i brevlådorna kommer att ske till varje boende inför besöket med kontaktuppgifter vid behov av bokning av tid.

 

19 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Fel i TV-nätet

A42F1822-A066-4568-A56B-CB128770B53EEfter åskovädret den 18 juni har det uppstått ett fel i Com Hems nät och detta påverkar de analoga TV-sändningarna, bredbandstjänsten samt digital-TV. Felet visar sig som avbrott och man arbetar för att lösa problemet. Com Hem räknar med att felet ska vara åtgärdat den 20 juni klockan 16.00.

UPPDATERING 20 juni 17.30
Enligt Com Hem ska problemet vara löst men fortfarande finns det boende som är utan tv-bild. Till er som inte kan se på TV, ring Com Hem och felanmäl detta på telefon 90222.

UPPDATERING 21 juni 09.00
Com Hem har återupptagit felsökningsarbetet och arbetet beräknas vara åtgärdat 21 juni klockan 16.00.

UPPDATERING 21 juni 16.00
Com Hem meddelar att allt nu fungerar.

 

 

 

 

 

12 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Tack för din insats!

Den traditionella gårdsstädningen genomfördes den 11 juni med god uppslutning på de tre gårdarna. Rabatter och förrådsgångar städades upp, träd kapades och buskar kvistades. Populärt var det också med containern för grovsopor som snabbt fylldes. Kvällen avslutades med varm korv och fika.

Ett stort tack till alla er som var med!

garden-2218786_1920

1 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Uppgradering internet

Arbetet med uppgraderingen av föreningens datanät rullar på. Utomhusdragningarna påbörjades för några veckor sedan där man drog fram nya stamkablar av fiber till samtliga skåp på husgavlar och till stativ i källarplanen. I veckan har de första dragningarna påbörjats i lägenheterna på 19A, alltså gård 1.

I lägenheten drar man in fiberkabel via samma rör som den befintliga datakabeln ligger i och monterar därefter en så kallad mediaomvandlare (konverter) där det nuvarande datauttaget är monterat.

När det är dags hos dig
Två dagar före installationen kommer du att få ett meddelande om detta. Många av er som bor i föreningens höga hus har uttaget placerat i sovrummet. För er finns möjligheten att få mediaomvandlaren uppsatt i hallen istället och det kommer inte att störa den internetuppkoppling som finns i sovrummet. Fördelarna med placering i hallen är att du slipper ett konstant blinkande ljus i ditt sovrum och får också ett extra uttag i hallen.

När du får meddelandet om att de är på gång i din lägenhet så kan du på papperet skriva in var du vill att mediaomvandlaren placeras, alltså i sovrummet eller i hallen. Lägg lappen synlig för installatörerna om du inte kommer att vara hemma när de kommer till dig.

Arbetet i lägenheten beräknas ta ungefär en timme och under den tiden kommer nätet att ligga nere. Skulle du inte vara hemma när det är dags kommer man att använda sig av huvudnyckel.

29 maj, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad maj 2

Infobladet som pdf-fil

Sommarvärme i maj! Så härligt det känns och så glädjande det är att se allt det gröna och sköna som vaknar. Vi går mot en härlig tid fylld av aktiviteter utomhus. Det är bara att njuta. Här kommer också aktuell information om vad som hänt och händer i föreningen den närmaste tiden. Varsågoda!

Föreningens nya styrelse
Föreningen höll sin årsstämma den 23 maj och efter den efterföljande konstitueringen har den nya styrelsen följande uppställning:

Ordinarie ledamöter
Ordförande Kristina Naréus
Vice ordförande Jörgen Widinghoff
Sekreterare Jessica Engberg Åberg
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Kent Ljungblahd
Rolf Sjödin
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund, Britt-Marie Sehlstedt, Tina Norrman, David Ahlqvist och Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant Britta Edström

Valberedning Jonas Fjellström och Thomas Bäck

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Britt-Marie Sehlstedt
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Holmgren och Kent Ljungblahd

Kontaktpersoner
Styrelsen kommer inom kort att se över och fördela delar av de ansvarsuppgifter man har. I dagsläget är det nedanstående personer du ska kontakta om du vill göra bokningar eller har frågor/synpunkter:
Garage och motorvärmarplatser: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.
Släpvagn: Kristina Naréus, telefon se ovan.
Internet: Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70.
Gym, bastu, relax: Jörgen Widinghoff, telefon se ovan.
Festlokalen: Maj-Lis Kristensen Holmgren, telefon 070590 76 83.
Gästrum: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Gårdsstädning
Föreningens traditionella gårdsstädning kommer att hållas måndagen den 11 juni och med start klockan 17.30. Vi rensar rabatter och ytor utomhus och ser över föreningens förrådsgångar. Enligt brandskyddsföreskrifterna ska förrådsgångar hållas tomma på prylar men tyvärr har det nu samlats en del där som måste bort. Vet du om att du har något i förrådsgångarna som du vill ha kvar är det viktigt att du plockar bort dem före den 11 juni.

Nytt för i år är att det kommer att beställas två stycken containrar till gårdsstädningen, en för trädgårdsavfall och en för grovsopor. Eftersom våra soprum inte ska fyllas med grovsopor ger vi er möjligheten att bli av med dessa på ett smidigt sätt.

Kvällen avslutas med ett gemensamt fika på gård 2.

Upprustning gård 2
Det skissförslag som Riksbyggen skulle ta fram inför upprustningen av gård 2 blir försenat. Det innebär tyvärr att arbetet inte hinner slutföras denna sommar.

Seniorfikat
Det uppskattade seniorfikat har haft sin sista träff för vårsäsongen och gör nu ett uppehåll över sommaren. Träffarna kommer att startas upp igen i september månad.

Felanmälan
Ibland kan det uppstå en akut skada i lägenheten, en annan gång kan du råka ut för störningar på internet. För att snabbt komma tillrätta med dessa problem ska du göra en felanmälan. För dessa gäller följande:
Akuta skador – felanmäl skadan direkt till Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Störningar/fel på Internet – kontakta leverantören Bredband2s kundtjänst på telefon 0770-811 000 så spårar de felet och åtgärdar det.

Slutligen, till er alla… Ha en riktigt trevlig sommar! Njut!

3 maj, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad maj

Infobladet som pdf-fil.

Våren och sommarens arbeten i föreningen kommer snart igång. Här kommer mer information om de projekt som rör målning och uppdatering av föreningens bredband.

Information från PJ:s Måleri angående utvändiga målningen
Hejsan allihopa! Nu börjar det dra ihop sig till målning av era fasader. Vi som har fått förtroendet att utföra arbetet är PJ:s Måleri, ett lokalt måleri med tre delägare och 53 anställda målare.

Vi kommer att göra allt vi kan för att ni ska drabbas så lite som möjligt av vårt arbete. Men för att allt skall flyta smidigt kommer vi att behöva lite hjälp av er. Jag ska försöka förklara det lite närmare här nedan.

TIDSPLAN
Tvättning – Vi kommer att påbörja tvättning av era fasader så fort vädret tillåter. Vi använder oss av en hetvattenstvätt med egen tank för att minimera användandet av skadliga ren-göringsmedel. Vi kommer att meddela innan tvättningen börjar på ert hus så att ni kan förbereda er. Tänk på att hålla fönster och dörrar stängda under dagtid.

Målning – Efter tvättningen startar målningen av era fasader. Ni kommer att få ett meddelande i er brevlåda innan vi börjar. För att underlätta för oss vill vi att ni monterar ned allt på de fasader som tillhör er såsom markiser, paraboler, skyltar med mera. Flytta också bort utemöbler, cyklar och annat från balkonger och uteplatser. Beskär eller knyt upp buskar och växtlighet. Tänk på att vi inte kan ta ansvar för att saker blir nedstänkta eller förstörda om ni inte har tagit bort dem.

Av arbetsmiljömässiga skäl måste vi ha tillträde till era balkonger via lägenheterna. Vi kommer att buda detta separat så att ni vet när det blir aktuellt. I det fall ni inte är hemma kommer vi att använda oss av huvudnyckel.

Om ni under arbetets gång har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er. På budlapparna kommer mitt nummer att finnas men också numret till den som är ansvarig för tvättning respektive målning.

Med förhoppning om ett gott samarbete.

Mikael Forsman 073-296 14 06, mikael@pjmaleri.se

Information från Bredband2 angående nytt avtal och uppdateringar
Det avtal bostadsrättsföreningen haft med Bredband2 angående internetleverans var på väg att gå ut och därför har styrelsen förhandlat med dem rörande ett nytt avtal. Arbetet är nu klart och ett nytt avtal är skrivet, även nu med Bredband2 som leverantör. Överenskommelse är ett sjuårigt avtal där vi glädjande kan meddela att priset för internetuppkoppling blir detsamma som idag, alltså 95 kronor per månad. Dessutom erbjuder sig Bredband2 att uppgradera bostadsrättsföreningens datanät till fibernät utan kostnad.

Installation av föreningens nya datanät
Installationerna kommer att göras av Elitservice i Umeå AB och arbetet kommer att påbörjas i maj och beräknas vara klart den 20 juni.

Det arbete som kommer att utföras är att man gräver fiberbrunnar och drar in nya stamkablar av fiber till skåp på husgavlar och till stativ i källare.

I mitten av maj fortsätter arbetet i föreningens lägenheter. Där kommer man att drar in en fiberkabel via samma rör som den befintliga datakabeln ligger och därefter monterar man en så kallad mediaomvandlare (konverter) där det nuvarande datauttaget är monterat. Arbetet beräknas ta ungefär en timme och under den tiden kommer nätet att ligga nere.

Som boende kommer du att få en lapp i din brevlåda 48 timmar innan det är dags för arbetet i din lägenhet. Är du inte hemma kommer vi att använda oss av huvudnyckel.

Med vänliga hälsningar

Jocke Persson Elitservice i Umeå AB 070-675 21 53, joakim@elitumea.se

Snickarbodens maskiner
Om du planerar att nyttja snickarbodens maskiner och är lite osäker på hur dessa fungerar kan du kontakta Karl-Erik Nilsson på Ostvägen 19A så hjälper han dig.

Vårstädning
Visst kommer det att bli vårstädning men datum är inte fastställt på grund av den snö som fortfarande ligger kvar. Håll utkik efter anslag på föreningens anslagstavlor.