20 november, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad nov/dec

Infoblad nov/dec

Kylan har dragit in, de första flingorna har fallit och nu ersatts av regn. Dagarna blir kortare och mörkare och för många tar inomhussysslorna över. Vi närmar oss också julen med allt vad det innebär av pyssel och förväntningar. Styrelsen har nu i mitten av november hållit sitt budgetmöte och vill därför också dela med sig av information och beslut.

Klicka här eller på bilden så får du informationsbladet som en pdf-fil.

Parkeringskort
Som vi informerat om tidigare lämnade boende in en motion till årsstämman 2019 rörande införande av parkeringskort för gäster. Enligt stadgarna lämnades motionen in försent vilket gjorde att den aldrig lyftes. Styrelsen har diskuterat ärendet under hösten och kommit fram till att motionen ska lyftas på årsstämman i april/maj. Då får medlemmarna möjligheten att diskutera ärendet och tillsammans ta ett beslut i frågan.

Motioner till årsstämman
Styrelsen vill påminna om att eventuella motioner till kommande årsstämma skall vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2020.

Budget 2020
Styrelsen har hållit sitt budgetmöte inför 2020. Föreningen har under många år hållit månadsavgifterna stilla trots att kostnader för exempelvis el, vatten och renhållning stigit för varje år och underhåll på våra fastigheter genomförts. Vår förening är idag 35 år vilket också innebär att vi närmar oss underhåll på exempelvis tak, dörrar och fönster, underhåll som kostar mycket pengar. För att gardera en stadig budget i föreningen för de kommande åren så beslutade styrelsen därför att höja månadsavgifterna med 1,5 procent från och med 1 januari 2020.

Snöskottning kring parkeringsplatser och låghus
Inför vintern och den kommande snöskottningen vill styrelsen påminna om några saker. Då det gäller motorvärmarplatserna är det viktigt att styra bort snön kring bilen för att förhindra att vallar skapas. Då det gäller låghusen ska boende styra bort snön mot snövallarna och inte lämna bortskottad snö mitt på gångvägarna. Detta förhindrar eventuella utryckningsfordon att ta sig fram.

Bokning av bastutid
Föreningens bastu är populär och många vill nyttja den. Därför måste vi påminna om bokningsreglerna. Bokar du en tid för bastubad måste den tiden nyttjas innan du kan boka en ny tid. Bokningslista finns uppsatt utanför lokalen.

Rastning av djur
Har du husdjur är det viktigt att du respekterar föreningens regel om att inte rasta ditt djur inne på föreningens område.

Tomgångskörning
Styrelsen har fått in klagomål på att boende/besökare låter sina bilar stå på tomgång under längre stunder på våra parkeringsytor. I hela Umeå kommun är det förbjudet att stå på tomgång mer än en minut och det bör respekteras av oss alla och även av våra gäster.

Bokning av tvättid
Vi påminner återigen om att bokningskloss med lägenhets-nummer skall användas vid bokning av tvättid i föreningens tvättstugor. En papperslapp gäller alltså inte som bokning. Saknar du en bokningskloss kan dessa köpas hos Hushållsservice på Formvägen 12B, Ersboda.

Motorvärmar- och garageplatser
I december finns fem motorvärmarplatser och tre kallgarage lediga. Är du intresserad av plats, titta in på hemsidan och se vilka platser som finns lediga. Kontakta därefter Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06, för bokning.

Seniorfika
Årets sista seniorfikaträff hålls onsdagen den 4 december i föreningens festlokal i källarplanet på 45A. De omtyckta träffarna kommer att fortsätta under 2020. Några datum är i dagsläget inte fastställda men håll utkik efter information på föreningens hemsida och anslag på våra anslagstavlor.

Storstädning
Höstens storstädning i våra fastigheter har tyvärr blivit försenad men kommer att genomföras inom kort.

Gårdsansvariga
Har du frågor/synpunkter/idéer kan du vända dig till föreningens gårdsansvariga. Vid kontakt, tänk på att de flesta av våra gårdsansvariga arbetar dagtid och inte alltid kan svara i telefon eller rycka ut så snart något händer.
Gård 1: Jörgen Widinghoff, 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, 21C.
Gård 2: Mats Viklund, 45A, och Maj-Lis Kristensen Holmgren, 37.
Gård 3: Rolf Sjödin, 59.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttade
Vi välkomnar Anna Vidlund och Alexander Svensson till vår bostadsrättsförening. Vi hoppas ni ska trivas hos oss!

5 november, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Byte av pump 21C

Byte av pump 21C

Den pump som gick sönder i centralen på 21C i slutet av oktober månad lagades då provisoriskt för att kunna bibehålla värmen i föreningens lägenheter. En ny motor beställdes och den har nu kommit.

Energiretur kommer att genomföra bytet i denna vecka, troligast torsdagen den 7 november. Det innebär att boende på 21C kan se fram emot en helg utan de missljud som funnits.

21 oktober, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för TV-störningar

TV-störningar

Måndag 21 oktober har det uppstått problem med TV-sändningarna. ComHem meddelar:

Vi åtgärdar just nu ett fel i vårt nät som påverkar digital-tv och telefonitjänsten. Felet visar sig som avbrott. Felet beräknas vara åtgärdat : 2019-10-21 18:00.

19 oktober, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Sjunkande värme

Sjunkande värme

Boende på gård 2 har idag, lördag, signalerat om att värmen har sjunkit ner till 19 grader i lägenheterna och fortsätter att sjunka. Energiretur har kallats in och man har upptäckt en trasig motor i centralen på 21C. Man har lyckats laga en motor provisoriskt vilket har gjort att värmen nu är på väg tillbaka.

Tyvärr har det uppstått ett missljud i motorn som satts in och detta kan eventuellt störa boende. Detta är dock det bästa man kan göra för tillfället och för att säkerställa värmen för alla.

En ny motor är beställd och Energiretur kommer att installera den så snart leverans sker.

8 oktober, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad oktober

Infoblad oktober

Hösten är verkligen här på allvar och styrelsearbetet är i full gång. Här kommer lite information om vad som hänt under sommaren och vad som är på gång.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil

Lagning av betonggavlarna
Under den senare delen av sommaren målades föreningens garage och soprum. Arbetet påbörjades också med lagning av höghusens betonggavlar där betong lossnat på ett flertal ställen. Vid uppstarten konstaterade man att armeringsjärnen ligger ytligt och att det kan vara anledningen till att betongbitar lossnar och faller till marken. Man uppskattar att en lagning/målning kommer att hålla i 5-10 år och föreslog ett långsiktigare alternativ med uppsättning av fasadskivor som har en livslängd på 25-30 år. Efter diskussion valde styrelsen att satsa på alternativet med fasadskivor.

Omsättning lån
Två av föreningens lån ska omsättas under hösten och de offerter som har tagits in erbjuder lägre räntor än föreningen har idag på dessa lån. Styrelsen har under många år arbetat för att fördela låneomsättningarna på flera år och därför tog man beslutat enligt följande:
Lån 1 (7,9 miljoner) hos Swedbank med nuvarande ränta på 1,07 procent flyttas till Handelsbanken/Stadshypotek och låses på fem år till räntan 0,75 procent.
Lån 2 (2,5 miljoner) hos Stadshypotek med nuvarande ränta 1,21 procent låses om på fem år med räntan 0,75 procent.

Nästa omsättning kommer att ske i mars 2020 och då är det lån 3 som står på tur. Lånet är på 16 miljoner kronor och ligger idag hos Swedbank med räntan 1,07 procent. Vi får hoppas att räntenivåerna ligger kvar på dagens nivå så att vi även där får till en sänkning av räntan.

Uppfräschning av gård 2
Sedan tidigare har det beslutats att en uppfräschning av gård 2 ska se. De boendes önskemål har nu resulterat i ett förslag som framtagits av Riksbyggens trädgårdsansvariga. Efter genomgång av förslaget har styrelsen beslutat att gå vidare med arbetet som kommer att påbörjas redan i höst. Vill du veta mer om det planerade arbetet, kontakta Maj-Lis Kristensen Holmgren.

Bokning av tid för tvätt
Då det gäller föreningens tvättstugor måste vi påminna om att tvättid endast får bokas med bokningskloss som är uppmärkt med lägenhetsnumret. Att boka med  papperslapp gäller inte som bokning. Saknar du en bokningskloss kan de köpas hos Hushållsservice som finns på Formvägen 12B, Ersboda.

Byte av elmätare
Umeå Energi AB har via brev informerat om att man under hösten kommer att byta ut föreningens elmätare. Arbetet är nu påbörjat och för samtliga boende innebär det att det blir ett kort strömavbrott just när mätaren byts ut.

Förslagsbrevlåda
Den förslagsbrevlåda som funnits vid soprum 1 kommer att plockas bort eftersom den inte längre fyller sitt syfte. Har du frågor/synpunkter/förslag kan du ta kontakt med föreningens gårdsansvariga eller någon annan i styrelsen.

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff, 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, 21C.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, 37, och Mats Viklund, 45A.
Gård 3: Rolf Sjödin, 59.

Parkeringskort
När Bostaden i Umeå införde betalparkeringar på Slevgränd innebar det att våra parkeringsplatser mycket sällan fanns lediga för våra egna gäster. Styrelsen beslöt då att införa betalparkering som idag fungerar bra och ger föreningen en inkomst på cirka 35 000 kronor per år. Många äldre har dock önskat att samtliga lägenheter får parkeringskort till sina gäster och skrev också en motion till årsstämman. Den inlämnades dock försent varför frågan aldrig togs upp. Styrelsen har lyft frågan och jobbar nu för att hitta en god lösning på detta. Mer information kommer framöver.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Som bostadsrättshavare har du ett underhållsansvar enligt Riksbyggens normalstadgar. Vad som är föreningens ansvar och vad som är ditt kan du läsa om i foldern ”Vem svarar för underhållet?” som finns på föreningens hemsida.

Underhållsplan och förvaltningsavtal
Föreningens underhållsplan har setts över och uppdaterats. Planer finns också på att se över det förvaltningsavtal som föreningen har med Riksbyggen.

Motorvärmar- och garageplatser
Nu i oktober månad har föreningen tre motorvärmarplatser och fyra kallgarage lediga. För varmgaragen finns kö. Är du intresserad av plats, kontakta Kristina Naréus.

Föreningsinformation
Information om föreningen finns på hemsidan med adressen www.homyran.se. Information som rör din bostad och din bostadsrättsförening finns också på mitt.riksbyggen.se.

Seniorfika
Höstens seniorfika är igång igen efter sommaruppehållet har ett tjugotal slutit upp vid de trivsamma träffarna. Årets återstående träffar kommer att hållas 6 november och 4 december i föreningens festlokal.  Håll utkik efter anslag!

Nyinflyttade
Vi välkomnar Simon Johansson, Anna Palin/Andreas Sundberg, Birgitta Niord och Fredrik Sandström till vår bostadsrättsförening. Vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Trevlig höst!

Styrelsen

28 juni, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Papperstömning

Papperstömning

Under sommaren och semesterperioden kommer tömningen av papper och kartong i föreningens soprum att ske på fredagar istället för tisdagar.

26 juni, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Sommartrivsel nr 2

Sommartrivsel nr 2

Hömyrans andra sommartrivsel hölls under tisdagskvällen. Kvällen började med sommardrink, nypoppade pop corn och jordgubbsgodis innan det var dags för deltagarna att testa sina musikkunskaper. Det blev en härlig blandning av låtar som spelades och lagen fick kluriga frågor kring dem.

Nästa sommartrivsel hålls den 9 juli med start klockan 18.00. Vi håller till i oasen på gård 3. Var med du också!

På bilden ses Gun-Britt Mårtensson och Gunbritt Sandberg som trivdes och tävlade ihop.

19 juni, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Riksbyggens öppettider

Riksbyggens öppettider

Under veckorna 28-32, det vill säga 8 juli till och med 11 augusti, kommer Riksbyggens kontor i Umeå att ha öppet måndag-fredag mellan 09:00-11:30.

 

17 juni, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad juni 2019

Infoblad juni 2019

Välkommen gröna, granna, sköna sanna sommar! Tänk vilken härlig tid det är nu. Soliga dagar och ljusa sommarkvällar är här liksom mångas längtan efter lediga dagar. Så inför midsommarhelgen kommer här lite information om vad som händer i föreningen.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil

Föreningens nya styrelse
Föreningen höll sin årsstämma den 22 maj och efter det konstituerande mötet i början av juni har den nya styrelsen följande uppställning:

Ordinarie ledamöter
Ordförande Kristina Naréus
Vice ordförande Jörgen Widinghoff
Sekreterare Jessica Engberg Åberg
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Rolf Sjödin
Britt-Marie Sehlstedt
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund
David Ahlqvist
Ulf Jansson
Tom Renström
Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant Britta Edström
Valberedning Thomas Bäck och Tina Norrman

Gårdsansvariga
Har du frågor eller problem, kontakta:
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Britt-Marie Sehlstedt
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Sjödin

Kontaktpersoner
Styrelsen kommer att fördela de ansvarsuppgifter man har inom gruppen men i dagsläget är det följande personer du ska kontakta om du vill göra bokningar eller har frågor:
Garage/motorvärmarplats: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.
Internet: Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70.
Gym/bastu/relax: köp kodkort Britt-Marie Sehlstedt, telefon 073-812 71 00. Övrig information Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70.
Festlokalen: Maj-Lis Kristensen Holmgren, telefon 070-590 76 83.
Gästrummet: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Felanmälan
För att snabbt lösa problem som uppstår i din lägenhet ska du göra en felanmälan. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Föreningens hemsida
Information om vår förening hittar du på föreningens hemsida med adressen www.homyran.se

Mitt Riksbyggen
Mitt Riksbyggen är din nya kundportal på nätet. Här kan du ta del av information som rör din bostad och din bostadsrättsförening. Du hittar sidan under mitt.riksbyggen.se och där kan du logga in eller skapa ett konto med ditt BankID eller din e-postadress. Har du tidigare använt kundwebben går det bra att använda samma kontouppgifter för att logga in på Mitt Riksbyggen.

P Å   G Å N G   I   F Ö R E N I N G E N

Åtgärder mot duvor
Duvproblemen som fanns på gård 3 åtgärdades i höstas. Nu har arbetet påbörjats med att även se över gård 1 och 2.

Uppfräschning av gård 2
Ett förslag till uppfräschning av gård 2 har ritats av Riks-byggen och överlämnats till Maj-Lis Kristensen Holmgren som är Hömyrans kontaktperson. Mer information om detta kommer framöver.

Sommarmålning
Under sommaren kommer föreningens garagelängor, sop-rum och förråd att målas. Arbetet utförs av PJ’s Måleri.

Sommartrivsel årets nya aktivitet
11 juni arrangerades sommartrivsel för allra första gången. Trots kylan var det ett uppskattat inslag där en fortsättning önskades och så blir det.

Tisdagen den 25 juni klockan 18.00 blir det sommartrivsel igen i Oasen på gård 3. Kom och var med du också! Ta med dig en penna och en stol med tanke på att antalet fasta sittplatser är begränsat. Vid dåligt väder flyttas aktiviteten fram till onsdag 12 juni klockan 18.00.

Och till sist…

Ha en trevlig midsommar och en underbart härlig sommar!

11 juni, 2019
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Sommartrivseln uppskattad

Sommartrivseln uppskattad

Trots den kyliga luften genomfördes föreningens första sommartrivsel den 11 juni på gård 3. Ett antal lag deltog i ett musikquiz där en mix av musik spelades upp och frågor skulle besvaras.

Sommartrivseln var ett uppskattat inslag och önskemål framfördes om en fortsättning med fler kvällar. Därför beslutades att ytterligare en sommartrivselkväll hålls tisdagen den 25 juni med start 18.00.