12 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Tack för din insats!

Den traditionella gårdsstädningen genomfördes den 11 juni med god uppslutning på de tre gårdarna. Rabatter och förrådsgångar städades upp, träd kapades och buskar kvistades. Populärt var det också med containern för grovsopor som snabbt fylldes. Kvällen avslutades med varm korv och fika.

Ett stort tack till alla er som var med!

garden-2218786_1920

1 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Uppgradering internet

Arbetet med uppgraderingen av föreningens datanät rullar på. Utomhusdragningarna påbörjades för några veckor sedan där man drog fram nya stamkablar av fiber till samtliga skåp på husgavlar och till stativ i källarplanen. I veckan har de första dragningarna påbörjats i lägenheterna på 19A, alltså gård 1.

I lägenheten drar man in fiberkabel via samma rör som den befintliga datakabeln ligger i och monterar därefter en så kallad mediaomvandlare (konverter) där det nuvarande datauttaget är monterat.

När det är dags hos dig
Två dagar före installationen kommer du att få ett meddelande om detta. Många av er som bor i föreningens höga hus har uttaget placerat i sovrummet. För er finns möjligheten att få mediaomvandlaren uppsatt i hallen istället och det kommer inte att störa den internetuppkoppling som finns i sovrummet. Fördelarna med placering i hallen är att du slipper ett konstant blinkande ljus i ditt sovrum och får också ett extra uttag i hallen.

När du får meddelandet om att de är på gång i din lägenhet så kan du på papperet skriva in var du vill att mediaomvandlaren placeras, alltså i sovrummet eller i hallen. Lägg lappen synlig för installatörerna om du inte kommer att vara hemma när de kommer till dig.

Arbetet i lägenheten beräknas ta ungefär en timme och under den tiden kommer nätet att ligga nere. Skulle du inte vara hemma när det är dags kommer man att använda sig av huvudnyckel.

29 maj, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad maj 2

Infobladet som pdf-fil

Sommarvärme i maj! Så härligt det känns och så glädjande det är att se allt det gröna och sköna som vaknar. Vi går mot en härlig tid fylld av aktiviteter utomhus. Det är bara att njuta. Här kommer också aktuell information om vad som hänt och händer i föreningen den närmaste tiden. Varsågoda!

Föreningens nya styrelse
Föreningen höll sin årsstämma den 23 maj och efter den efterföljande konstitueringen har den nya styrelsen följande uppställning:

Ordinarie ledamöter
Ordförande Kristina Naréus
Vice ordförande Jörgen Widinghoff
Sekreterare Jessica Engberg Åberg
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Kent Ljungblahd
Rolf Sjödin
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund, Britt-Marie Sehlstedt, Tina Norrman, David Ahlqvist och Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant Britta Edström

Valberedning Jonas Fjellström och Thomas Bäck

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Britt-Marie Sehlstedt
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Holmgren och Kent Ljungblahd

Kontaktpersoner
Styrelsen kommer inom kort att se över och fördela delar av de ansvarsuppgifter man har. I dagsläget är det nedanstående personer du ska kontakta om du vill göra bokningar eller har frågor/synpunkter:
Garage och motorvärmarplatser: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.
Släpvagn: Kristina Naréus, telefon se ovan.
Internet: Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70.
Gym, bastu, relax: Jörgen Widinghoff, telefon se ovan.
Festlokalen: Maj-Lis Kristensen Holmgren, telefon 070590 76 83.
Gästrum: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Gårdsstädning
Föreningens traditionella gårdsstädning kommer att hållas måndagen den 11 juni och med start klockan 17.30. Vi rensar rabatter och ytor utomhus och ser över föreningens förrådsgångar. Enligt brandskyddsföreskrifterna ska förrådsgångar hållas tomma på prylar men tyvärr har det nu samlats en del där som måste bort. Vet du om att du har något i förrådsgångarna som du vill ha kvar är det viktigt att du plockar bort dem före den 11 juni.

Nytt för i år är att det kommer att beställas två stycken containrar till gårdsstädningen, en för trädgårdsavfall och en för grovsopor. Eftersom våra soprum inte ska fyllas med grovsopor ger vi er möjligheten att bli av med dessa på ett smidigt sätt.

Kvällen avslutas med ett gemensamt fika på gård 2.

Upprustning gård 2
Det skissförslag som Riksbyggen skulle ta fram inför upprustningen av gård 2 blir försenat. Det innebär tyvärr att arbetet inte hinner slutföras denna sommar.

Seniorfikat
Det uppskattade seniorfikat har haft sin sista träff för vårsäsongen och gör nu ett uppehåll över sommaren. Träffarna kommer att startas upp igen i september månad.

Felanmälan
Ibland kan det uppstå en akut skada i lägenheten, en annan gång kan du råka ut för störningar på internet. För att snabbt komma tillrätta med dessa problem ska du göra en felanmälan. För dessa gäller följande:
Akuta skador – felanmäl skadan direkt till Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Störningar/fel på Internet – kontakta leverantören Bredband2s kundtjänst på telefon 0770-811 000 så spårar de felet och åtgärdar det.

Slutligen, till er alla… Ha en riktigt trevlig sommar! Njut!

3 maj, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad maj

Infobladet som pdf-fil.

Våren och sommarens arbeten i föreningen kommer snart igång. Här kommer mer information om de projekt som rör målning och uppdatering av föreningens bredband.

Information från PJ:s Måleri angående utvändiga målningen
Hejsan allihopa! Nu börjar det dra ihop sig till målning av era fasader. Vi som har fått förtroendet att utföra arbetet är PJ:s Måleri, ett lokalt måleri med tre delägare och 53 anställda målare.

Vi kommer att göra allt vi kan för att ni ska drabbas så lite som möjligt av vårt arbete. Men för att allt skall flyta smidigt kommer vi att behöva lite hjälp av er. Jag ska försöka förklara det lite närmare här nedan.

TIDSPLAN
Tvättning – Vi kommer att påbörja tvättning av era fasader så fort vädret tillåter. Vi använder oss av en hetvattenstvätt med egen tank för att minimera användandet av skadliga ren-göringsmedel. Vi kommer att meddela innan tvättningen börjar på ert hus så att ni kan förbereda er. Tänk på att hålla fönster och dörrar stängda under dagtid.

Målning – Efter tvättningen startar målningen av era fasader. Ni kommer att få ett meddelande i er brevlåda innan vi börjar. För att underlätta för oss vill vi att ni monterar ned allt på de fasader som tillhör er såsom markiser, paraboler, skyltar med mera. Flytta också bort utemöbler, cyklar och annat från balkonger och uteplatser. Beskär eller knyt upp buskar och växtlighet. Tänk på att vi inte kan ta ansvar för att saker blir nedstänkta eller förstörda om ni inte har tagit bort dem.

Av arbetsmiljömässiga skäl måste vi ha tillträde till era balkonger via lägenheterna. Vi kommer att buda detta separat så att ni vet när det blir aktuellt. I det fall ni inte är hemma kommer vi att använda oss av huvudnyckel.

Om ni under arbetets gång har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er. På budlapparna kommer mitt nummer att finnas men också numret till den som är ansvarig för tvättning respektive målning.

Med förhoppning om ett gott samarbete.

Mikael Forsman 073-296 14 06, mikael@pjmaleri.se

Information från Bredband2 angående nytt avtal och uppdateringar
Det avtal bostadsrättsföreningen haft med Bredband2 angående internetleverans var på väg att gå ut och därför har styrelsen förhandlat med dem rörande ett nytt avtal. Arbetet är nu klart och ett nytt avtal är skrivet, även nu med Bredband2 som leverantör. Överenskommelse är ett sjuårigt avtal där vi glädjande kan meddela att priset för internetuppkoppling blir detsamma som idag, alltså 95 kronor per månad. Dessutom erbjuder sig Bredband2 att uppgradera bostadsrättsföreningens datanät till fibernät utan kostnad.

Installation av föreningens nya datanät
Installationerna kommer att göras av Elitservice i Umeå AB och arbetet kommer att påbörjas i maj och beräknas vara klart den 20 juni.

Det arbete som kommer att utföras är att man gräver fiberbrunnar och drar in nya stamkablar av fiber till skåp på husgavlar och till stativ i källare.

I mitten av maj fortsätter arbetet i föreningens lägenheter. Där kommer man att drar in en fiberkabel via samma rör som den befintliga datakabeln ligger och därefter monterar man en så kallad mediaomvandlare (konverter) där det nuvarande datauttaget är monterat. Arbetet beräknas ta ungefär en timme och under den tiden kommer nätet att ligga nere.

Som boende kommer du att få en lapp i din brevlåda 48 timmar innan det är dags för arbetet i din lägenhet. Är du inte hemma kommer vi att använda oss av huvudnyckel.

Med vänliga hälsningar

Jocke Persson Elitservice i Umeå AB 070-675 21 53, joakim@elitumea.se

Snickarbodens maskiner
Om du planerar att nyttja snickarbodens maskiner och är lite osäker på hur dessa fungerar kan du kontakta Karl-Erik Nilsson på Ostvägen 19A så hjälper han dig.

Vårstädning
Visst kommer det att bli vårstädning men datum är inte fastställt på grund av den snö som fortfarande ligger kvar. Håll utkik efter anslag på föreningens anslagstavlor.

26 mars, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad mars

Infobladet som pdf-fil

Den snörika och tidsvis kalla vintern börjar nu så sakta visa teckan på att långsamt gå över till vår. Solen visar sig och värmer gott och vi börjar väl alla att leva upp lite mer. Här kommer nu också lite information om vad som händer i föreningen. Varsågoda!

Energiåtgärder i radhusen
Arbetet med energiåtgärderna i föreningens radhus följde tidplanen väl och slutfördes under december månad. En bit in på det nya året genomfördes också en luftmätning i samtliga radhus och den visade att allt fungerade bra.

Reparationer av föreningens balkongräcken
Arbetet med att se över och reparera föreningens samtliga balkongräcken genomfördes under hösten och slutfördes under december månad.

Inköp av vattenbehandlingsapparater
Styrelsen har beslutat att köpa in och installera vattenbehandlingsapparater från Bauer Watertechnology AB. Med hjälp av dessa avlägsnas befintliga avlagringar i rörsystem-en samt förebygger nybildning vilket skyddar rörsystemen mot interna haverier och funktionsstörningar.

Målning i föreningen
Föreningens balkonger och förrådslängor behöver målas upp. Styrelsen skickade därför ut en offertförfrågan till ett antal företag under februari. Styrelsen har i dagarna fått in två svar. Efter att man diskuterat dessa så väljer man att anlita PJ’s Måleri för uppdraget. Arbetet kommer att på-börjas i början av sommaren och ska vara genomfört i september.

Byte av vindskivor
Det planerade bytet av vindskivor hanns inte med av Bro & Tak under hösten varför arbetet kommer att genomföras under våren/sommaren.

Rensning av takrännor
Den rensning och reparation av föreningens takrännor som skulle genomföras under hösten hanns inte med. Arbetet kommer därför att genomföras så snart vädret tillåter.

Upprustning gård 2
Arbetsgruppen för upprustningen av gård 2 inväntar nu det skissförslag som Riksbyggen ska ta fram över de åtgärder som planeras att genomföras. Mer information kommer.

Uppstart av seniorfikat
Seniorfikat har startat upp igen. Två träffar har genomförts i föreningens festlokal med ett tjugotal deltagare per träff. Träffar kommer även att ske under april och maj månad. Är du intresserad av att delta, håll utkik efter information på föreningens anslagstavlor.

Slocknade belysningsarmaturer utomhus
Ett antal av de nyinköpta belysningsarmaturerna har slutat lysa. Vid en kontroll av dem har man upptäckt fel. Dessa räknas som garantifel och dessa kommer att åtgärdas så snart reservdelar kommit.

Valberedningens arbete
Valberedningen har träffat sittande styrelse och diskuterat kring den kommande årsstämman. Inom kort kommer också valberedningen att påbörja sitt arbete med att ta fram ett förslag till ny styrelse inför föreningens årsstämma i maj.

Skottning av garagetaken
Den stora mängd snö som fallit i vinter har med sin tyngd påverkat föreningens garagetak. Styrelsen har därför bokat skottning av taken och detta har genomförts.

Felanmälan
Ibland kan det uppstå en akut skada i lägenheten, en annan gång kan du råka ut för störningar på internet. För att snabbt komma tillrätta med dessa problem ska en felanmälan göras. För dessa gäller följande:

Akuta skadorfelanmäl skadan direkt till Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Störningar/fel på Internet – kontakta leverantören Bredband2s kundtjänst på telefon 0770-811 000 så spårar de felet och åtgärdar det.

Kontaktpersoner
Styrelsen har genomfört en fördelning av ett antal ansvarsuppgifter. Det innebär att det är nedanstående personer du ska kontakta om du vill göra bokningar eller har frågor/synpunkter:
Garage och motorvärmarplatser: Sune Sundling, telefon 070-214 61 80.
Släpvagn: Sune Sundling, telefon se ovan.
Internet: Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70.
Gym, bastu och relax: Jörgen Widinghoff, telefon se ovan.
Festlokalen: Maj-Lis Kristensen Holmgren, telefon 070-590 76 83.
Gästrum: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Gårdsansvariga
Föreningens gårdsansvariga är följande personer:
Gård 1: Sune Sundling, 19A, och Jörgen Widinghoff, 19A.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, 37, och Mats Wiklund, 45A.
Gård 3: Kent Ljungblahd, 69A, och Jessica Engberg Åberg, 57.

Trevlig påsk och vår!

28 februari, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Seniorfika 14 mars

Efter ett uppehåll så har det populära seniorfikat startats upp igen. Här får föreningens seniorer möjligheten att träffas en stund under trivsamma former och där det serveras kaffe med dopp.

Kommande seniorfika
Onsdagen den 14 mars klockan 14.00 hålls nästa träff i föreningens festlokal på 45A, källarplanet.

Välkomna!

23 januari, 2018
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Boulebanan har blivit isbana

Boulebanan har blivit isbana

Nu i vintertid har föreningens boulebana förvandlats till en isbana. Hit är föreningens alla barn välkomna. Gillar du att åka skridskor, kom och träffa andra barn och ha kul!

Ett tips, glöm inte att ta på dig hjälmen för att skydda ditt huvud!

9 oktober, 2017
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad oktober

En solfattig sommar har ersatts av höstens skiftningar. Mörkret har smugit sig på, löven byter färg och faller sakta till backen. Vi går nu sakta mot vinter. Här kommer nu också information om vad som händer i föreningen. Håll till godo!

Energiåtgärder i radhusen
Arbetet med energiåtgärder i föreningens radhus påbörjades för några veckor sedan och flyter på bra. Information om de boendes förberedelser inför  åtgärderna finns på hemsidan, www.homyran.se. Viktigt att tänka på är att vindsutrymmet samt balkonger är lättillgängliga för de som utför jobbet.

Portgången på gård 2 påbackad
I fredags backade en av DHL:s lastbilar in i portgången på gård 2 och skadade denna allvarligt. Portgången har stagats upp provisoriskt av Umeå Fasad och är stängd i avvaktan på lagning i början av kommande vecka. Vi ber därför samtliga boende att respektera avstängningen och gå runt huset.

Defekta cementpelare gård 1
Sprickbildning har upptäckts på cementpelarna på gård 1. Vid besiktning av dessa beslutade styrelsen att detta måste åtgärdas och Umeå Fasad anlitades för uppdraget. Arbetet är nu påbörjat.

Justering av värme på gård 3
För en tid sedan gjordes justeringar i föreningens undercentraler vilket gjort att värmen i lägenheterna varit ojämn på framförallt gård 3. Justeringar har nu gjort för att komma tillrätta med problemet.

Matjord
Ny matjord har levererats till föreningen och placerats mellan garagelängorna vid gård 2. Här kan du som behöver göra förbättringar av gräsytor innan vintern hämta den jord du behöver.

Målning och reparationer av balkongräcken
Före sommaren gjordes en del av arbetet med reparation och målning av föreningens balkongräcken som blivit dåliga. Styrelsen har beslutat att fortsätta med resterande delar så arbetet fortsätter nu under hösten. Arbetet utförs av PEAB.

Byte av vindskivor
Arbetet med byte av vindskivor kommer att ske inom kort.

Betalparkering på samtliga parkeringsytor
En översyn av föreningens samtliga parkeringsytor har genomförts tillsammans med representant från Securitas. Vid översynen visade det sig att skyltningen inte varit riktigt fullständig och kräver justeringar. Omskyltningen kommer därför att göras inom kort. Den förändring som sker är att samtliga parkeringsytor inom föreningen blir betalparkeringar och med samma taxa. Betalparkeringen innefattar då även parkeringsytorna för släpvagnar, husvagnar och husbilar.

Rensning av takrännor
Efter besiktning har styrelsen beslutat att en rensning av föreningens takrännor ska göras. Arbetet planeras att genomföras under hösten.

Upprustning gård 2
Planeringen för upprustningen av gård 2 fortsätter. I dagsläget jobbar man fram ett skissförslag. Mer information om arbetet kommer framöver.

Nytt innertak i gästrummet
Efter den tidigare renoveringen av gästrummet där toalett/dusch skapades så har nu den sista biten åtgärdats. Gästrummet har fått ett nytt innertak.

Städavtalet med ISS
En översyn och utvärdering av föreningens städavtal kommer att ske med ISS under hösten.

Byte till LED-lampor
Arbetet med byte till LED-lampor i föreningens garage samt på innergårdarna har nu genomförts.

Uppfräschning i bastuns relax
En uppfräschning av bastuns relax har gjorts. Bland annat har en ny sittgrupp köpts in och finns nu på plats.

Grovsopor
Tyvärr är det många som fortfarande lämnar grovsopor i våra soprum. Detta är inte tillåtet utan alla boende ska lämna grovsopor direkt till återvinningscentralerna. Vi ber er att respektera detta!

Gårdsansvariga
Föreningens gårdsansvariga är följande personer:
Gård 1: Sune Sundling, 19A, och Jörgen Widinghoff, 19A.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen, 37, och Mats Wiklund, 45A.
Gård 3: Kent Ljungblahd, 69A, och Jessica Engberg Åberg, 57.

Ha en riktigt fin höst allihopa!

Styrelsen

Informationsbladet som pdf-fil.

29 augusti, 2017
av kricko
Inga kommentarer

Energiåtgärder i radhusen

koksflaktbild2Som vi tidigare informerat om har det under ett antal år varit problem med ventilationen i föreningens radhus. Skador och upprepade renoveringar har gjort att styrelsen beslutat att åtgärda problemen. Efter diskussioner med kunniga på området har man kommit fram till en lösning där det gamla ventilationsaggregatet byts ut, man byter köksstomme där ventilationsaggregatet suttit och återmonterar den befintliga fläkten under köksstommen. Bygg- och Ventilationsservice kommer att utföra arbetet med start vecka 36.

Köksfläktsbyte 
Boende har möjlighet att byta köksfläkt men får då bekosta den nya köksfläkten själv. För en väggmonterad fläkt tillkommer då 950 kronor i upphängningskostnad samt kostnad för montage av kakel bakom fläkten. Sortimentet av köksfläktar finns i Frankes produktkatalog och det är fläktar markerade med en blå rektangel som kan väljas. Produktkatalogen för köksfläktar hittar du här.

Vill du beställa en ny fläkt eller har frågor om arbetet kan du kontakta Simon Karlsson, telefon 070-277 81 30. Vill du skicka honom ett mail gör du det på simon@byggvent.nu

Tidplan för arbetets utförande
Vecka 36-37: Ostvägen 1, 3, 5 och 7.
Vecka 38-39: Ostvägen 9, 11, 13 och 15.
Vecka 40-41: Ostvägen 27, 29, 31 och 33.
Vecka 42-43: Ostvägen 35, 37, 39 och 41.
Vecka 44-45: Ostvägen 51, 53, 55 och 57.
Vecka 45-46: Ostvägen 43A, 43B, 43C och 43D.
Vecka 46-47: Ostvägen 59, 61, 63 och 65.
Vecka 47-48: Ostvägen 25A, 25B, 25C och 25D.
Vecka 49-50: Kompletteringar.

Dina förberedelser inför arbetet 
Arbete kommer att ske i köket och där måste köksskåp närmast spisfläkten tömmas. Eftersom arbete även kommer att ske på vinden är det viktigt att göra den lättframkomlig, likaså balkongen. Lyft undan kartonger och annat som kan stå i vägen så att arbetet fungerar smidigt.