12 december, 2018
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Seniorfika i februari

Seniorfika i februari

Det populära seniorfikat gör nu uppehåll över jul- och nyårshelgen. 2019 års första träff blir den 6 februari.

Håll utkik efter information på föreningens anslagstavlor eller läs mer under aktiviteter.

12 december, 2018
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Belysningen

Belysningen

Som en del av er redan har märkt så har tyvärr ett antal av föreningens belysningsstolpar återigen slocknat eller står och blinkar. Detta felanmäldes den 11 december och kommer att ses över snarast möjligt.

En översyn av belysningen i entréer, tvättstugor och soprum kommer också att genomföras.

28 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Nytt om snickarboden

Här kommer en komplettering till november månads informationsblad. Då det gäller snickarboden så har ansvaret delats upp på följande sätt:

Ansvaret för nyckelutlämningen har Ulf Holmgren, Ostvägen 37. Telefon 070-623 95 53.

Ansvaret för snickarbodens maskiner och ordningsregler i lokalen har Karl-Erik Nilsson och Lars Björnerbäck, båda på Ostvägen 19A. Karl-Erik nås på telefon 070-600 39 54 och Lars på 090-18 65 06.

Mer om snickarboden hittar du här.

28 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Infoblad november 2018

Sommaren och hösten har varit en intensiv tid där stora och små projekt genomförts. Nu närmar sig första advent och juletiden. Här kommer nu också ett informationsblad från styrelsen med lite information till er.

Rensning och målning
Under sommaren rensades föreningens hängrännor och bal-konger samt förråd målades. Målningen besiktades därefter av en utomstående besiktningsman som kunde konstatera att det var ett väl utfört arbete av PJ’s Måleri.

Internet via fiber
Uppgraderingen av föreningens internet till fiber blev klart under hösten. Det uppstod en del problem på vägen men det löste sig och allt verkar nu fungera bra. Genom uppgraderingen har det blivit enklare för Bredband2 att söka och hantera eventuella fel som uppstår.

Gallring av ytor inför vintern
Förra vinterns stora snömängder tvingade föreningen att beställa bortforsling av snö eftersom kommunen inte tillät snöupplag på deras mark. Att köra bort snö kostar mycket pengar vilket fick styrelsen att se över föreningens ytor. Det resulterade i att träd fälldes vid infarten 49-71 för att skapa bättre förutsättningar för att lagra snö under snörika vintrar. På köpet blev infarten både öppnare och ljusare, något som känns bra sett ur ett trygghetsperspektiv.

Utomhusbelysningen
De nya belysningsstolparna har haft en del problem med att fungera korrekt. Felet har suttit i drivdonen och det har fått belysningen att blinka eller slockna. Felet bedöms som ett garantifel och har nu åtgärdats av behörig elektriker.

Påminnelse om trafikregler
Återigen måste vi påminna om reglerna för bilkörning vi har inom föreningen. Tyvärr finns det idag boende/besökare som nyttjar cykelvägen invid boulebanan som infartsväg från Ostvägen. Andra väljer att parkera sin bil på någon av gårdarna vilket inte är tillåtet. Det måste upphöra. Det är tillåtet att köra in fordon till gårdarna för ett kort stopp för i- och urlastning. Kör då långsamt och var uppmärksam så att ingen olycka sker.

Släpvagnen
Föreningens släpvagn har nyttjats flitigt av boende under sommaren och hösten. Vid en översyn har det visat sig att skador har uppstått som kräver reparation för att få den i körbart skick. Styrelsen har beslutat att göra nödvändiga reparationer och därefter kommer inte släpvagnen att lånas ut till boende längre. Den kommer endast att användas till föreningens aktiviteter.

Motorvärmar- och garageplatser
Bokningar och uppsägningar av föreningens motorvärmar-platser, kall- och varmgarage hanteras av föreningen och kontakter tas med Kristina Naréus, kricko@hotmail.com.

Cykelförråd och källarutrymmen
En översyn har gjorts av cykelförråd och källarutrymmen. Det konstaterades att dessa också har blivit förråd för bildäck, möbler och annat. En allmän skärpning krävs. Du som vet att du har prylar placerade på andra ställen än i ditt förråd, se till att plocka bort dessa snarast.

Snickarboden
Ulf Holmgren, Ostvägen 37, är ny snickarbodsansvarig.

Kodkort till föreningens bastu/relax/gym
Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C, ansvarar numera för utkvittering av kodkort till föreningens bastu/relax/gym.

Budget 2019
Styrelsen har hållit sitt budgetmöte inför 2019. Prognosen ser bra ut och glädjande kan vi konstatera att månadsav-gifterna kommer att hållas oförändrade även under 2019.

Underhållsplaner 2019
En uppdatering av underhållsplanen har påbörjats och den kommer att vara klar inom kort. Styrelsen planerar bland annat för lagning/målning av höghusens vita betongdelar, målning av garagelängorna samt fasadskydd.

Seniorfika
Årets sista seniorfika arrangeras onsdagen den 5 december klockan 14.00. Mötesplatsen är som vanligt i föreningens festlokal i källarplanet på Ostvägen 45A. Kom och träffa andra seniorer över en kopp kaffe med dopp.

Felanmälan
För att snabbt lösa problem som uppstår i din lägenhet ska du göra en felanmälan. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Gårdsansvariga
Har du frågor eller problem, kontakta dina gårdsansvariga:
Gård 1: Jörgen Widinghoff, Ostvägen 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, Ostvägen 37, och Mats Wiklund, Ostvägen 45A.
Gård 3: Rolf Sjödin, Ostvägen 59, och Kent Ljungblahd, Ostvägen 69A.

Föreningens hemsida
Information finns också på hemsidan, www.homyran.se

 

19 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Släpvagnsreparation

Föreningens släpvagn har nyttjats flitigt de senaste månaderna. Tyvärr har nu ett antal skador upptäckts som kräver reparation för att få den i körbart skick.

Efter reparationen kommer boende inte att erbjudas möjligheten att låna släpvagnen.

16 november, 2018
av kricko
Inga kommentarer

OVK i höghusen

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras de närmaste veckorna i föreningens höghus.

Lappning i brevlådorna kommer att ske till varje boende inför besöket med kontaktuppgifter vid behov av bokning av tid.

 

19 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Fel i TV-nätet

A42F1822-A066-4568-A56B-CB128770B53EEfter åskovädret den 18 juni har det uppstått ett fel i Com Hems nät och detta påverkar de analoga TV-sändningarna, bredbandstjänsten samt digital-TV. Felet visar sig som avbrott och man arbetar för att lösa problemet. Com Hem räknar med att felet ska vara åtgärdat den 20 juni klockan 16.00.

UPPDATERING 20 juni 17.30
Enligt Com Hem ska problemet vara löst men fortfarande finns det boende som är utan tv-bild. Till er som inte kan se på TV, ring Com Hem och felanmäl detta på telefon 90222.

UPPDATERING 21 juni 09.00
Com Hem har återupptagit felsökningsarbetet och arbetet beräknas vara åtgärdat 21 juni klockan 16.00.

UPPDATERING 21 juni 16.00
Com Hem meddelar att allt nu fungerar.

 

 

 

 

 

12 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Tack för din insats!

Den traditionella gårdsstädningen genomfördes den 11 juni med god uppslutning på de tre gårdarna. Rabatter och förrådsgångar städades upp, träd kapades och buskar kvistades. Populärt var det också med containern för grovsopor som snabbt fylldes. Kvällen avslutades med varm korv och fika.

Ett stort tack till alla er som var med!

garden-2218786_1920

1 juni, 2018
av kricko
Inga kommentarer

Uppgradering internet

Arbetet med uppgraderingen av föreningens datanät rullar på. Utomhusdragningarna påbörjades för några veckor sedan där man drog fram nya stamkablar av fiber till samtliga skåp på husgavlar och till stativ i källarplanen. I veckan har de första dragningarna påbörjats i lägenheterna på 19A, alltså gård 1.

I lägenheten drar man in fiberkabel via samma rör som den befintliga datakabeln ligger i och monterar därefter en så kallad mediaomvandlare (konverter) där det nuvarande datauttaget är monterat.

När det är dags hos dig
Två dagar före installationen kommer du att få ett meddelande om detta. Många av er som bor i föreningens höga hus har uttaget placerat i sovrummet. För er finns möjligheten att få mediaomvandlaren uppsatt i hallen istället och det kommer inte att störa den internetuppkoppling som finns i sovrummet. Fördelarna med placering i hallen är att du slipper ett konstant blinkande ljus i ditt sovrum och får också ett extra uttag i hallen.

När du får meddelandet om att de är på gång i din lägenhet så kan du på papperet skriva in var du vill att mediaomvandlaren placeras, alltså i sovrummet eller i hallen. Lägg lappen synlig för installatörerna om du inte kommer att vara hemma när de kommer till dig.

Arbetet i lägenheten beräknas ta ungefär en timme och under den tiden kommer nätet att ligga nere. Skulle du inte vara hemma när det är dags kommer man att använda sig av huvudnyckel.