12 augusti, 2016
by kricko
0 comments

Nu införs betalparkering

p-skylt2Från och med den 15 augusti införs avgiftsbelagd parkering på våra gäst- och boendeparkeringar. Förändringen genomförs på grund av Stiftelsen Bostadens införande av betalparkering. Detta har gjort att många nyttjar vår parkering som är kostnadsfri och då finns inga platser kvar för våra egna besökare. Styrelsen har därför beslutat att införa betalparkering med samma taxa som Stiftelsen Bostaden; fyra kronor per timme och 30 kronor per dygn.

Betalning sker via sms/Parkster och omskyltning har gjorts. Skyltarna beskriver hur du gör.

Vill du veta mer om detta, kontakta ordförande Roberth Nordberg som arrangerar informationsträff i festlokalen för de som är intresserade. Tid och plats får du av honom.

26 april, 2016
by kricko
0 comments

Vårstädning

Dags för den traditionella vårstädningen!

Helgen 20-22 maj vårstädar vi i föreningen. Du väljer själv när du vill göra din insats. Helgens arbete avslutas med att föreningen bjuder på varm korv med bröd på gård 3 söndagen 22 maj klockan 13.00.

OBS! Container för trädgårdsavfall finns uppställd i föreningen från 19 maj.

Hjärtligt välkomna allihopa!

Anslaget som pdf-fil!

26 april, 2016
by kricko
0 comments

Husvagnsparkering

Ett förslag har inkommit till styrelsen om att upplåta en mindre parkeringsyta för husvagnar. Ytan är placerad vid infarten Ostvägen 49-71 i anslutning till varmgaragelängan och innefattar tre platser. Husvagnsplatserna hyrs på årsbasis. Priset är 100 kronor per månad och betalas årsvis.

Parkeringsplatsen  är endast en uppställningsplats och ett krav är att husvagnar som står på platserna ska vara både försäkrade och skattade.

Är du intresserad av plats, kontakta ordföranden Roberth Nordberg, 090-810 57 alternativt ordforande@homyran.se.  Blir intresset stort för platserna kommer lottning att ske.

1 december, 2015
by kricko
0 comments

Infoblad december

Den första snön har fallit och till stora delar också försvunnit. Kvar finns mörkret som sänker sig över våra gårdar men i fönstren fylls det nu på med julstjärnor och ljusstakar som sprider sitt varma, välkomnande sken. Första advent är här, vi går mot jul. Här kommer nu årets sista informationsblad!

28 november, 2015
by kricko
0 comments

Fågelmatning

Att mata fåglar på balkongen hamnar på en klar förstaplats över vad svenskar i bostadsrätter inte vill att grannen ska göra. När det nu går mot vinter vill vi påminna alla boende om att det inte är tillåtet att mata fåglar i föreningen. Frön, brödsmulor och bullar som blir kvar på matningsställen lockar även till sig duvor, kråkor och råttor. Detta skapar ofta sanitära olägenheter, både för dig själv och dina grannar, och det vill vi undvika i vår förening.

 

 

 

28 november, 2015
by kricko
0 comments

Inga höjningar 2016

Vid styrelsemötet den 24 november, som också var budgetmöte,  beslutade styrelsen att månadsavgifterna ska vara oförändrade nästa år, alltså inga höjningar 2016.

6 maj, 2015
by kricko
0 comments

Ny styrelse

Föreningens årsstämma genomfördes den 4 maj och följande viktiga beslut togs:

- Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter där Riksbyggen utser en ledamot och en suppleant.
- Styrelsearvodet ska ligga oförändrat.
- Årsstämman valde Roberth Nordberg till föreningens ordförande för två år.

Styrelsen
Efter årsstämman höll styrelsen sitt konstituerande möte och den fick följande utseende:
Ordförande: Roberth Nordberg (omval två år)
Vice ordförande: Sune Sundling (ett år kvar)
Sekreterare/studieorganisatör: Kristina Naréus(ett år kvar)
Ledamot: Lars Sundström (omval två år)
Ledamot: Per-Olof Torneus ( ett år kvar)
Ledamot: Maj-Lis Kristensen (omval två år)
Ledamot: Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleant: Tomas Höber (ett år kvar)
Suppleant: Christina Viklund (nyval två år)
Suppleant: Kent Ljungbladh (nyval två år)
Suppleant: Mattias Larsson (nyval två år)
Suppleant: Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer valdes Lena Persson (omval ett år) samt Margareta Andersson, Revata AB (omval ett år). Till revisorssuppleant valdes Ulf Jansson (nyval ett år).

Valberedning
Till valberedningen valdes Jonas Fjellström (omval ett år) samt Tomas Bäck (nyval ett år).

20 april, 2015
by kricko
0 comments

Inför årsstämman

Föreningens årsstämma hålls den 4 maj klockan 19.00 i föreningens festlokal, Ostvägen 45A. Valberedningen, bestående av Jonas Fjellström och Aase Hjelm-Raaby, har nu jobbat fram sitt förslag till årsstämman och det ser ut enligt följande:

Ordförande för stämman: Nils Johansson.

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter, varav Riksbyggen utser en ledamot och en suppleant.

För styrelsen föreslås oförändrade arvoden.

Stämman utser styrelseordförande. Förslag Roberth Nordberg.

Styrelseledamöter: Omval 2 år för Roberth Nordberg, Lars Sundström och Maj-Lis Kristensen. Sune Sundling, Kristina Nareus och Per-Olof Torneus har ett år kvar av  sina mandatperioder. Riksbyggen har en plats som ledamot.

Suppleanter: Nyval två år för Christina Viklund, Kent Ljungblahd och Mattias Larsson. Tomas Höber har ett år kvar av sin mandatperiod. Riksbyggen har en plats.

Revisorer: Lena Persson, föreningen, samt Margareta Andersson, Revata AB.

Revisorssuppleant: Nomineras på årsstämman.

Valberedning: Omval för Jonas Fjellström. Övriga nomineras på årsstämman.