16 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte

Informationsmöte

Tisdagen den 6 oktober klockan 19.00 bjuder styrelsen in till ett informationsmöte i föreningens festlokal i källarplanet på Ostvägen 45A. Träffa några representanter från styrelsen och samtala om vad som är på gång i föreningen.

10 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Lån av föreningens släpvagn

Lån av föreningens släpvagn

Föreningen har en släpvagn som du som bor i föreningen kan låna kostnadsfritt för eget bruk.

Släpvagnen bokas hos Daniel Gunhaga på telefon 072-536 55 96. Nyckel hämtas hos honom på Ostvägen 71B, 2 trappor upp.

Mer om detta kan du läsa här.

2 september, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Asfaltförbättringar

Asfaltförbättringar

Föreningens asfaltytor har setts över och beslut har tagits att förbättringar ska ske under hösten. Arbetet kommer att utföras av PEAB och startar troligast fredagen den 4 september och kommer att pågå den kommande veckan.

26 augusti, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ventilationskontroll höghus

Ventilationskontroll höghus

Information från Energiretur till boende på Ostvägen 19-21, 45-47 och 69-71:
Obligatorisk ventilationskontroll kommer att genomföras för att säkerställa att luftväxling enligt normer upprätthålls. Arbetet utförs tisdag-torsdag 1-3 september mellan 08.15-17.00.

Är ingen hemma kommer huvudnyckel att användas. Om du inte vill bli störd eller är sjuk ber vi dig att sätta en lapp på din dörr när arbetet genomförs.

Frågor kring detta besvaras av Rasmus Hansson, Energiretur i Umeå AB, mobil 072-736 18 10.

21 augusti, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ventilationskontroll låghus

Ventilationskontroll låghus

Information från Energiretur till boende på Ostvägen 1-17, 25-43 och 49-67:
Obligatorisk ventilationskontroll kommer att genomföras kommande vecka för att säkerställa att luftväxling enligt normer upprätthålls. Arbetet utförs onsdag-fredag 26-28 augusti mellan 08.15-17.00.

Är ingen hemma kommer huvudnyckel att användas. Om du inte vill bli störd eller är sjuk ber vi dig att sätta en lapp på din dörr när arbetet genomförs.

Frågor kring detta besvaras av Magnus Lassila, Energiretur i Umeå AB, mobil 070-573 95 19.

21 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Snickarboden stängd

Snickarboden stängd

Vid besök i föreningens snickarbod den 21 juli upptäcktes att lokalen utsatts för stöld. Verktyg och maskiner är borta och i dagsläget finns inga vittnen till händelsen. Med tanke på detta har styrelsen beslutat att stänga snickarboden på obestämd framtid.

1 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Snickarboden öppen

Snickarboden öppen

Snickarboden har varit tillfälligt stängd för en översyn där bland annat samtliga maskiner har setts över. Från och med 1 juli är snickarboden återigen tillgänglig för boende.

Saknar du nyckel till lokalen, kontakta Ulf Holmgren på Ostvägen 37. Mot uppvisande av legitimation och hyreskontrakt kan du kvittera ut en nyckel till självkostnadspris.

För dig som nyttjar lokalen, glöm inte att städa upp efter dig!

1 juli, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Informationsblad juli

Informationsblad juli

Vilken turbulent tid det har varit och är. Coronavirusets framfart har förändrat livet för oss alla. Vi matas med nyheter och rekommendationer för hur vi ska agera och undvika smittan. Här får du nu lite information om vad som händer  i föreningen.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Hömyrans nya styrelse
Med tanke på coronaviruset och rekommendationerna kring detta flyttades årsstämman till 16 juni. Efter konstituerande möte fick styrelsen följande utseende:

Ledamöter
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Rolf Sjödin
Tom Renström
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund, David Ahlqvist, Ulf Jansson, Sven-Åke Granberg och Malin Moström, Riksbyggen.

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant Britta Edström

Valberedning Thomas Bäck, Tina Norrman och Lars Björnerbäck

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Tom Renström
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Sjödin och Sven-Åke Granberg

Information om nya styrelsen kommer inom kort att ersätta den sedan tidigare uppsatta informationen i höghusentréerna.

Till stämman hade sju motioner inlämnats och dessa behandlades med följande resultat:

Motion 1 – Inrättande av gratis gästparkeringar: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att inte ersätta sms-parkeringen med avgiftsfri gästparkering.

Motion 2 –  Föreningens släpvagn:  Stämman beslutar i enlighet med motionen att släpvagnen fortsättningsvis ska kunna nyttjas av alla boende i föreningen.

Motion 3 – Informationsflöde och tillfälle till möten mellan boende och styrelse: Stämman beslutar att informationsträffar för boende och styrelserepresentanter ska ske två gånger per år.

Motion 4 – Avstängning av transportled: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 5 – Ordnande av yta vid parkeringen Ostvägen 49-71: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 6 – TV-utbud i föreningen: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 7 – Val av styrelse: Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att styrelseordförande utses vid styrelsens konstituerande möte. Därmed läggs motionen till handlingarna.

Analoga tv-sändningar kvar till september
Den 26 maj skulle Com Hem tv-utbud övergå till helt digitala tv-sändningar men på grund av Coronaviruset skjuter man nu upp detta till den 8 september 2020.

Vårsyn och lekplatsbesiktning
Vid föreningens vårsyn konstaterades att få skador uppstått under vintern. På åtgärdslistan noterades bland annat fällning av några träd, stubbfräsning, ommålning av parkeringslinjer och att en översyn av föreningens asfalterade ytor ska genomföras. Tyvärr upptäcktes också att boende kastar trädgårdsavfall och gamla plantor på föreningens allmänna ytor vilket inte känns bra.

Vid lekplatsbesiktningen fanns endast en mindre anmärkning på lekutrustningen på gård ett och detta ska åtgärdas inom kort.

Omsättning lån
Lånet på 15,9 miljoner omsattes i slutet av juni månad hos Svenska Handelsbanken/Stadshypotek på fem år och till räntan 0,98 procent vilket är en sänkning gentemot tidigare.

Byggnadslov för inglasningar av balkonger och uteplatser
Intresset för inglasning visade sig vara lågt. Med tanke på detta beslutade styrelsen att de som vill glasa in balkong eller uteplats får söka byggnadslov enskilt.

Sänk hastigheten!
Boende på samtliga gårdar har framfört klagomål på att många kör för fort inom området och efterlyst fler fartgupp. Styrelsen har nu köpt in fler och dessa har lagts ut. En uppmaning till alla boende, kör du in på någon av gårdarna, sänk hastigheten!

Bokningsklossar för tvättid ska vara märkta
Bokning av tvättid ska ske med bokningskloss märkt med lägenhetsnummer. Papperslappar och omärkta klossar gäller ej och dessa kommer att plockas bort. Borttagna klossar kan återfås hos Jörgen Widinghoff på 19A mot uppvisande av rätt nyckel. Vid utlämning kommer klossen att märkas med lägenhetsnummer.

Saknar du bokningskloss kan du köpa en hos Kainu-Isberg Service AB som håller till på Formvägen 16, Ersboda.

Grillning på balkonger
I föreningen råder idag inget förbud mot grillning på balkonger. Med tanke på brandfaran och störande rök rekommenderar styrelsen att boende endast nyttjar elgrill vid grillning på sina balkonger samt på uteplatser under balkonger.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:

Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttade
Vi säger välkommen till Asad Mohammadi/Elin Broadhall, Anna Olsson/Fredrik Andersson, Lovisa Stenlund och Gun-Britt Enqvist. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en fortsatt trevlig sommar! Njut av sol, semester och ljusa sköna sommarkvällar.

Styrelsen

 

 

24 juni, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Konstituering

Konstituering

Vid det konstituerande mötet tisdagen den 23 juni fördelades styrelseposterna enligt följande:

Styrelsens ledamöter:
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen
Rolf Sjödin
Tom Renström
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Styrelsens suppleanter:
Mats Wiklund
David Ahlqvist
Ulf Jansson
Sven-Åke Granberg
Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer:
Lena Persson
Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant:
Britta Edström

Valberedning:
Thomas Bäck
Tina Norrman
Lars Björnerbäck

20 juni, 2020
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Årsstämman

Årsstämman

Bostadsrättsföreningen Hömyran höll sin årsstämma på Ersboda Folkets Hus tisdagen den 16 juni och följande personer valdes:

Styrelsens ledamöter:
Kristina Naréus, omval 2 år
Jörgen Widinghoff, 1 år kvar
Jessica Engberg Åberg, omval 2 år
Maj-Lis Kristensen, 1 år kvar
Rolf Sjödin, omval 2 år
Tom Renström, fyllnadsval 1 år
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Styrelsens suppleanter:
Mats Wiklund, 1 år kvar
David Ahlqvist, omval 2 år
Ulf Jansson, omval 2 år
Sven-Åke Granberg, fyllnadsval 1 år
Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer:
Lena Persson, omval 1 år
Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant:
Britta Edström, omval 1 år

Valberedning:
Thomas Bäck, omval 1 år
Tina Norrman, omval 1 år
Lars Björnerbäck, nyval

Konstituerande möte hålls tisdagen den 23 juni.