Snickarboden

karta.gard2STÄNGD TILLSVIDARE PÅ GRUND AV STÖLD

Föreningens snickarbod (nr 4 på skissen) hittar du i förrådshuset vid Ostvägen 25. Här har du tillgång till arbetsbänkar, kap/gersåg, bandsåg, en klyvsåg för precisionsågning och en för grövre klyvning.

Nyckel kvitterar du ut till självkostnadspris hos Ulf Holmgren, Ostvägen 37. Telefon 070-623 95 53. Giltig legitimation samt hyreskontrakt skall uppvisas vid kvitteringstillfället.

Ansvaret för snickarbodens maskiner och ordningsregler i lokalen har Lars Björnerbäck, Ostvägen 19A. Vänd dig till honom om du har frågor och vill veta mer.