Snickarboden

karta.gard2Föreningens snickarbod (nr 4 på skissen) hittar du i förrådshuset vid Ostvägen 25. Här har du tillgång till arbetsbänkar, kap/gersåg, bandsåg, en klyvsåg för precisionsågning och en för grövre klyvning.

Bokning
Lokalen bokas hos Ulf Holmgren, telefon 070-623 95 53. Nyckel till lokalen hämtas/lämnas hos honom på Ostvägen 37.

Ansvaret för snickarbodens maskiner och ordningsregler i lokalen har Lars Björnerbäck, Ostvägen 19A. Vänd dig till honom om du har frågor och vill veta mer.