Snickarboden

karta.gard2Föreningens snickarbod (nr 4 på skissen) hittar du i förrådshuset vid Ostvägen 25. Här har du tillgång till arbetsbänkar, kap/gersåg, bandsåg, en klyvsåg för precisionsågning och en för grövre klyvning.

Nyckel kvitterar du ut till självkostnadspris hos Ulf Holmgren, Ostvägen 37. Telefon 070-623 95 53. Giltig legitimation samt hyreskontrakt skall uppvisas vid kvitteringstillfället.

Ansvaret för snickarbodens maskiner och ordningsregler i lokalen har Karl-Erik Nilsson och Lars Björnerbäck, båda på Ostvägen 19A. Till dem kan du vända dig om du har frågor och vill veta mer.