Styrelsen

underhåll
Föreningens styrelse har till uppgift att besluta om allt som rör föreningen; underhåll, ekonomi och avgifter. Föreningens styrelse består idag av sju ledamöter och fem suppleanter.

I bostadsrättsföreningen Hömyrans styrelse sitter:

Ordförande             Sune Sundling                 19A                070-214 61 80
Vice ordförande     Jörgen Widinghoff          19A                070-677 37 70
Sekr/studieorg       Kristina Naréus                55                  090-18 91 21
Ledamot                 Maj-Lis Kristensen           37                  070-590 76 83
Ledamot                 Kent Ljungblahd              69A                070-210 62 47
Ledamot                 Jessica Engberg Åberg    57                   070-310 33 12
Ledamot                 Rickard Abrahamsson    Riksbyggen    090-15 96 35

Suppleant               Mats Viklund                   45A                 070-538 63 36
Suppleant               Tina Norrman                  43D                070-827 27 81
Suppleant               Britt-Marie Sehlstedt     21C                 073-812 71 00
Suppleant               Malin Motström               Riksbyggen   090-15 96 27

 

Gårdsansvariga
Gård 1: Sune Sundling och Jörgen Widinghoff
Gård 2: Maj-Lis Kristensen och Mats Wiklund
Gård 3: Jessica Engberg Åberg och Kent Ljungblahd