Styrelsen

 

Föreningens styrelse har till uppgift att besluta om allt som rör föreningen; underhåll, ekonomi och avgifter. Föreningens styrelse består idag av sju ledamöter och fem suppleanter.

I bostadsrättsföreningen Hömyrans styrelse sitter:

Ordförande            Kristina Naréus                           55       070-291 34 06
Vice ordförande     Jörgen Widinghoff                      19A     070-677 37 70
Sekreterare            Jessica Engberg Åberg                57       070-310 33 12
Ledamot                 Maj-Lis Kristensen Holmgren    37       070-590 76 83
Ledamot                 Rolf Sjödin                                    59      076-832 27 18
Ledamot                 Britt-Marie Sehlstedt                  21C     073-812 71 00
Ledamot                 Rickard Abrahamsson    Riksbyggen    090-15 96 35

Suppleant               Mats Wiklund                              45A     070-538 63 36
Suppleant               David Ahlqvist                             41       073-810 82 06
Suppleant               Ulf Jansson                                  69A     070-643 80 43
Suppleant               Tom Renström                            23F     073-073 71 22
Suppleant               Malin Moström              Riksbyggen     090-15 96 27

 

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Britt-Marie Sehlstedt
Gård 2: Maj-Lis Kristensen och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Sjödin