Valberedningen

 

Valberedningens arbete är att lokalisera och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag.

I föreningens valberedning sitter:

Thomas Bäck           43C        070-677 22 56
Tina Norrman         43D        070-827 27 81