Valberedningen

 

Valberedningens arbete är att lokalisera och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag.

I föreningens valberedning sitter:

Jonas Fjellström             27          070-545 17 00
Thomas Bäck                 43C        070-677 22 56