Vem svarar för underhållet?

Underhållsansvar, vad innebär det? Läs mer i denna folder som är en tolkning av bostadsrättshavarens underhållsansvar enligt Riksbyggens normalstadgar (med beaktande av regler i bostadsrättslagen).

Läs foldern här!