Infoblad maj 2021

Våren är här och solen visar sig allt mer. Fortfarande är det bitvis kallt i luften men vi går mot en härlig årstid nu där vi vistas mer utomhus. Våren är också en aktiv tid i föreningen där det händer mycket. Här kommer därför lite information till er.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Lekplatsbesiktning
Den årliga lekplatsbesiktningen är genomförd och några anmärkningar gjordes på föreningens lekutrustningar. Några har redan gjort och de övriga skadorna kommer att åtgärdas inom kort.

Vårsyn
Föreningens vårsyn efter den snörika vintern genomfördes den 18 maj. Förutom representater från styrelsen deltog personal från Riksbyggen. Skador som uppstått på markytor och byggnader noterades liksom åtgärder som kan bli aktuella att genomföra.

Översyn av föreningens städavtal
Styrelsen ser just nu över det städavtal föreningen har med ISS. Planer finns för att byta leverantör av städuppdraget i föreningen. Mer information kommer framöver.

Takrenovering
En vattenskada har uppkommit på ett av föreningens tak och denna kommer att åtgärdas inom kort. I samband med skadan beslutade styrelsen att en översyn av övriga tak bör göras. Det har nu resulterat i att offerter kommer att tas in för renovering av taken. Mer information om detta kommer.

Sammanslagning
Tele2 och ComHem har gått ihop och heter nu Tele2. Det är till dem du hör av dig om du får problem med tv-sändningarna.

Utkvittering av kodkort till bastu/gym/relax
Tom Renström, som ansvarat för utkvitteringen av gymkort, flyttar från föreningen i slutet av maj. Rolf Sjödin, Ostvägen 59, tar då över uppgiften. Vänd dig till honom om du vill kvittera ut ett kodkort.

Gästrumsavbokning
Avbokning av gästrum ska senast dagen före bokad tid. Sker inte avbokning kommer den boende att debiteras för bokade dygn.

Cykel- och sparkförrådet
Förvarar du din cykel i cykel- och sparkförråden på 19A, 45A eller 71B är det viktigt att du märker upp den med ditt namn.

Portlåsning i höghusen
Samtliga portar i föreningens höghus har nu ställts om så att de är låsta från klockan 21.00 till 05.30.

Målning av plank och överliggare på balkongerna
Föreningen har fastställda kulörer för vindskydd, plank, staket och träramar kring uteplatser. Vindskydd, plank och staket ska målas roströda, träramar gröna och balkongöverliggare oljas in.

Färg till vindskydd, plank och träramar står föreningen för liksom olja till balkongöverliggarna. För altangolv, staket och snickerier ansvarar boende själva för färginköp. För utlämning av färg samt information om föreningens färgkoder, kontakta Jörgen Widinghoff på 19A.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
Lösspringande husdjur
Som husdjursägare är du ansvarig för ditt djur. Inom föreningens område får inte hundar och katter springa lösa eller uträtta sina behov. Det är din skyldighet som djurägare att se till att så inte sker.

Brandsäkerheten
Med tanke på brandrisken får inte elcyklar eller elmopeder förvaras i föreningens trapphus eller källarutrymmen.

Respektera soprumsreglerna
Föreningen har uppmärkta behållare för olika produkter och soporna ska sorteras därefter. Vik ihop kartonger för att mer ska rymmas i avsett kärl. Grovsopor ska inte lämnas i soprummet utan boende ansvarar själva lämna dessa till närmaste återvinningscentral.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

AKTUELLA AKTIVITETER
Vårstädning
Onsdagen den 26 maj hålls föreningens vårstädning där gårdarna görs fina inför sommaren. Containrar för trädgårdsavfall och grovsopor finns. Samtliga förråds- och källargångar ses över och töms på prylar. Har du något där som du vill ha kvar, plocka bort det senast den 24 maj.

Under kvällen kommer en fiskdamm för barn att finnas på gård 3 och vårstädningen avslutas med fika på gård 2.

Utdelning av fettrattar
Samtliga lägenheter kommer att få varsin fettratt och de delas ut under vårstädningen. Med fettratten kan du enkelt samla upp stekfett istället för att tömma det i vasken och på sikt orsaka stopp i avloppsrören.

Översyn av föreningens garage
Styrelsen planerar att genomföra en översyn av samtliga garage 31 maj – 4 juni. Man kommer att se över golvytor, väggar och garageportar för att få en samlad bild av hur läget är. Vid översynen kommer huvudnyckel att användas. Har du frågor, kontakta Sven-Åke Granberg, Ostvägen 69A.

Översyn av ytterdörrar
En översyn av föreningens ytterdörrar kommer också att genomföras 31 maj – 4 juni. I första omgången kommer man att titta på ytterdörrarna i låghusen. Har du frågor, kontakta Rolf Sjödin, Ostvägen 59.

Årsstämma
Årsstämman hålls tisdagen den 22 juni klockan 19.00. Kallelse samt handlingar kommer att delas ut till alla.

NYINFLYTTADE
Vi hälsar Mustafa Jafari, Mona-Lis Nilsson/Per-Olof Nilsson samt Birgit Tegblom välkomna till föreningen. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en fortsatt fin vår!

 Styrelsen

Kommentarer är stängda.