Ny styrelse

Föreningens årsstämma genomfördes den 4 maj och följande viktiga beslut togs:

– Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter där Riksbyggen utser en ledamot och en suppleant.
– Styrelsearvodet ska ligga oförändrat.
– Årsstämman valde Roberth Nordberg till föreningens ordförande för två år.

Styrelsen
Efter årsstämman höll styrelsen sitt konstituerande möte och den fick följande utseende:
Ordförande: Roberth Nordberg (omval två år)
Vice ordförande: Sune Sundling (ett år kvar)
Sekreterare/studieorganisatör: Kristina Naréus(ett år kvar)
Ledamot: Lars Sundström (omval två år)
Ledamot: Per-Olof Torneus ( ett år kvar)
Ledamot: Maj-Lis Kristensen (omval två år)
Ledamot: Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleant: Tomas Höber (ett år kvar)
Suppleant: Christina Viklund (nyval två år)
Suppleant: Kent Ljungbladh (nyval två år)
Suppleant: Mattias Larsson (nyval två år)
Suppleant: Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer valdes Lena Persson (omval ett år) samt Margareta Andersson, Revata AB (omval ett år). Till revisorssuppleant valdes Ulf Jansson (nyval ett år).

Valberedning
Till valberedningen valdes Jonas Fjellström (omval ett år) samt Tomas Bäck (nyval ett år).

Kommentarer är stängda.