Årsstämman

Bostadsrättsföreningen Hömyran höll sin årsstämma på Ersboda Folkets Hus tisdagen den 16 juni och följande personer valdes:

Styrelsens ledamöter:
Kristina Naréus, omval 2 år
Jörgen Widinghoff, 1 år kvar
Jessica Engberg Åberg, omval 2 år
Maj-Lis Kristensen, 1 år kvar
Rolf Sjödin, omval 2 år
Tom Renström, fyllnadsval 1 år
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Styrelsens suppleanter:
Mats Wiklund, 1 år kvar
David Ahlqvist, omval 2 år
Ulf Jansson, omval 2 år
Sven-Åke Granberg, fyllnadsval 1 år
Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer:
Lena Persson, omval 1 år
Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant:
Britta Edström, omval 1 år

Valberedning:
Thomas Bäck, omval 1 år
Tina Norrman, omval 1 år
Lars Björnerbäck, nyval

Konstituerande möte hålls tisdagen den 23 juni.

Kommentarer är stängda.