Asfaltförbättringar

Föreningens asfaltytor har setts över och beslut har tagits att förbättringar ska ske under hösten. Arbetet kommer att utföras av PEAB och startar troligast fredagen den 4 september och kommer att pågå den kommande veckan.

Kommentarer är stängda.