Borttagning av ogräs

Torsdagen den 8 juli mellan klockan 10.00-16.00 måste besöksparkeringarna samt parkeringsplatserna mitt på parkeringsytan lämnas tomma på grund av borttagning av ogräs.

Följande numrerade parkeringar påverkas på infarten 1-47:
915-928
960-961
929-944

Följande numrerade parkeringar påverkas på infarten 49-71:
901-914
945-950

Under tiden arbetet pågår kan bilar parkeras kostnadsfritt på följande platser i föreningen:
– betalparkeringen för släp/husvagnar mellan garagelängorna mot skogen på infarten 1-47
– betalparkeringen mitt emot varmgaragelängan på infarten 49-71

Tack för att du hjälper till!

Styrelsen

Kommentarer är stängda.