Brandöversyn

En brandöversyn har gjorts i föreningens fastigheter och ett antal brister har upptäckts. Detta har gjort att styrelsen nu beslutat att bland annat köpa in brandfiltar och pulversläckare till festlokalen och snickarboden samt punktsprinklers till soprummen.

Kommentarer är stängda.