Förtroendevalda

I bostadsrättsföreningen Hömyran arbetar den valda styrelsen, revisorer och valberedning för föreningens bästa. Mer om vilka som sitter på de olika posterna kan du läsa här nedan.

Styrelsen
Föreningens styrelse har till uppgift att besluta om allt som rör föreningen; underhåll, ekonomi och avgifter. Den består idag av sju ledamöter och fem suppleanter. I styrelsen sitter:

Ordförande Britta Edström, Ostvägen 39, telefon 070-329 12 54
Vice ordförande Maj-Lis Kristensen Holmgren, Ostvägen 37, telefon 070-590 76 83
Sekreterare Jessica Engberg Åberg, Ostvägen 57, telefon 070-310 33 12
Ledamot Rolf Sjödin, Ostvägen 59, telefon 076-832 27 18
Ledamot Eva Jonsson, Riksbyggen, telefon 090-15 96 35

Suppleant Ulf Jansson, Ostvägen 69A, telefon 070-643 80 43
Suppleant Markus Arnsten, Ostvägen 25 C, telefon 070-309 88 34
Suppleant Annica Flodell, Ostvägen 49 B
Suppleant Malin Moström, Riksbyggen, telefon 090-15 96 27

Gårdskontakter
Maj-Lis Kristensen Holmgren och Britta Edström
Rolf Sjödin och Ulf Jansson

Revisorerna
En revisor utför revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisionssed. Föreningens revisorer är:
Revisor Lena Persson, Ostvägen 67C, telefon 073-052 45 96       
Revisor Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant Oskar Boman, Ostvägen 47B, telefon 072-577 13 66    

Valberedningen
Valberedningens arbete är att lokalisera och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag. I föreningens valberedning sitter:
Thomas Bäck, Ostvägen 43C, telefon 070-677 22 56
Tina Norrman, Ostvägen 43D, telefon 070-827 27 81