Infoblad april 2019

Våren gör sitt intåg med stormsteg och bjuder på ljusare dagar, värmande sol, takdropp och härligt fågelkvitter. Vi lever väl alla upp lite mer nu och längtar ut. Vi har en härlig tid att se fram emot, allt det gröna och sköna som kommer.

Här får du nu också lite information om vad som händer i Hömyran. Trevlig läsning!

Underhåll och offertförfrågningar
Åtgärder för att sätta stopp för duvors byggande av reden genomfördes i höstas på gård 3. Gård 1 och 2 kommer att ses över inom kort av Provent.

I december genomfördes den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i föreningens höghus. Ett antal brister upptäcktes och dessa kommer att åtgärdas av Riksbyggen inom kort.

Det är dags för ventilationsfilterbyte i föreningens radhus och arbetet kommer att genomföras av Riksbyggen. Arbetet startar inom kort.

Borttagning av grus samt sopning av föreningens asfaltytor kommer att påbörjas inom kort.

Efter genomgång av offerter har styrelsen beslutat att anlita PJ’s Måleri för målning av föreningens garagelängor, soprum och förråd. Arbetet kommer att påbörjas under våren.

Höghusens betonggavlar har fått en del skador genom åren som bör lagas och målas upp. Styrelsen har skickat ut en offertförfrågan och inväntar svar.

Några regler vi tyvärr måste påminna om…
– På förekommen anledning och för allas trivsel måste vi påminna djurägare att era djur inte får rastas inom föreningens gårdar.
– Bokning av tvättid skall alltid göras med tvättkloss. Bokning med papperslapp gäller ej. Saknar du tvättkloss kan dessa köpas hos Hushållsservice på Formvägen 12B.
– Städa alltid tvättstugan efter dig!
– Behöver du köra in din bil på området, kör sakta!

Säsongsparkering för husvagnar och husbilar
Önskemål finns för säsongsparkering av husvagnar och husbilar i föreningen. Styrelsen har diskuterat frågan och anser att grusytan vid infarten 49-71 är lämplig. Platserna har ingen el och uppställning kan ske 1 maj – 31 oktober till en kostnad av 1200 kronor. Är du intresserad av att boka en plats, kontakta Kristina Naréus.

Garage- och motorvärmarplatser
Information om parkeringsytorna samt lediga garage- och motorvärmarplatser hittar du på föreningens hemsida, http://homyran.se/parkeringsytorna.

Felanmälan
För att snabbt lösa problem som uppstår i din lägenhet ska du göra en felanmälan. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Gårdsansvariga
Har du frågor eller problem, kontakta dina gårdsansvariga:
Gård 1: Jörgen Widinghoff, Ostvägen 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, Ostvägen 37, och Mats Wiklund, Ostvägen 45A.
Gård 3: Rolf Sjödin, Ostvägen 59, och Kent Ljungblahd, Ostvägen 69A.

Föreningens hemsida
Information finns också på hemsidan, www.homyran.se

P Å   G Å N G   I   F Ö R E N I N G E N

Seniorfika
Våren sista seniorfika arrangeras i föreningens festlokal onsdagen den 8 maj klockan 14.00. Kom och träffa andra seniorer, ha trevligt en stund över en kopp kaffe med dopp.

Föreningens årsstämma
Onsdagen den 22 maj klockan 19.00 hålls föreningens års-stämma i festlokalen, källarplanet på 45A. Föreningens valberedning har påbörjat sitt arbete att lokalisera och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag. Kallelse samt sedvanliga handlingar kommer du att få i din brevlåda.

Vårsyn
Den 7 maj genomförs den årliga vårsynen av delar från styrelsen tillsammans med Riksbyggen för att upptäcka skador som uppstått på området under vintern. Vet du om någon skada, meddela din gårdsansvarige.

Vårstädning
Föreningens traditionella vårstädning kommer att genomföras den 23 maj med start klockan 18.00. Som sist kommer en container för trädgårdsavfall samt en container för grovsopor att finnas. Håll utkik efter anslag!

I samband med vårstädningen kommer också en översyn av föreningens källargångar och förrådslängor att göras. Det som finns uppställda i dessa kommer att plockas bort och kastas. Vet du med dig att du har någonting där, ta reda på det och placera det i ditt eget förråd om du vill ha det kvar.

Och till sist…  Glad påsk och glad vår!

Kommentarer är stängda.