Infoblad december

Vintern är här på allvar med både kyla och snö. Vi närmar oss julen med stormsteg. Många av er har nog haft bråda dagar med både pyssel och pynt inför juldagar med släkt och vänner. Så här dagarna före jul kommer också årets sista informationsblad till er alla.

Klicka här så får du infobladet som en pdf-fil.

Summering av 2021
Föreningen närmar sig en ålder av 40 år vilket innebär att allt fler insatser måste göras på underhållssidan. När vi nu närmar oss slutet på 2021 kan styrelsen konstatera att 2021 verkligen har varit ett år fyllt av underhåll, både oväntat och planerat.

Styrelsen har bland annat genomfört vårsyn av föreningens ytor, besiktat garagen, vindskydden samt låghusens och loftgångarnas ytterdörrar för att få ett bra grepp om hur läget ser ut. Underhållsplanen har uppdaterats, ett nytt städavtal har tecknats och styrelsen har delat ut fett-trattar till samtliga boende för att skona avloppsrören från fett.

Under året har en översyn av föreningens brandsäkerhet genomförts samt besiktningar av samtliga lekplatser och hissar. Annat som gjorts är filterbyten, spolning av avloppsrör i höghusen, rensning av takrännor, byte av trasiga takplattor, breddning av entréerna vid 69A och 71B samt översyn av ytterbelysningen ett flertal gånger. Till det kan läggas inköp av ny tvättmaskin och ny torktumlare samt en övergång till hyrda entrémattor.

Arbetet med elladdningsstolpar går vidare. En enkät skickades ut till er boende rörande intresset för detta. Vi fick in 30 svar och dessa jobbar vi nu vidare med.

När det gäller införandet av bokningssystem och portkodlås i föreningen så har ett förfrågningsunderlag arbetats fram och detta kommer styrelsen att diskutera på sitt möte den 20 december.

Vid översynen av ytterdörrarna i låghusen och på loftgångarna så kunde man konstatera att skicket varierar på dessa. Styrelsen jobbar nu vidare och tittar på olika dörralternativ och hur stora kostnader det rör sig om.

Inom kort kommer styrelsen att delta i öppningen av de anbud som inkommit för takbytet. Då får vi en uppfattning hur stor kostnad det blir för projektet och kan då också ta ställning till hur vi går vidare.

Styrelsen har fått ett öppet brev från boende och lämnar därför följande information:

Trasiga brunnar utanför huskropparna lagades för att stoppa vatten från att tränga in i källare på 21C och 71B. Tyvärr räckte inte åtgärden till och därför beslutade styrelsen, i samråd med Riksbyggen, att åtgärda dräneringen kring husen.

När det gäller lagring av snö, framförallt snörika vintrar, nyttjas alla de ytor föreningen har. Alternativet med att frakta bort snö från föreningen skulle bli oerhört kostsamt.

Som tidigare beslutats har boende möjligheten att delta i arbetet med att förändra ytan vid entrén på höghusen på sin gård. Dina gårdskontakter kan berätta mer om detta.

Avgiftshöjning
Ett nytt år står för dörren. Avgifter för bland annat vatten, värme, sophantering och försäkringar blir allt dyrare. Till detta ska vi räkna med att det kommer att bli kostnader för att införa bokningssystem, portkodslås, elladdningsstolpar, takbyte och eventuella förbättringar som dyker upp och måste åtgärdas. Vid styrelsens budgetmöte togs därför beslutet att höja månadsavgifterna med två procent från och med 1 januari 2022. Avgiftshöjningen kommer att debiteras retroaktivt i april eftersom avierna för det första kvartalet redan skickats ut.

Ljus i juletid
Under julen tänder många massor av ljus och det innebär tyvärr också en tid med ökat antal bränder. Tänder du ljus så glöm inte att släcka dem om du lämnar rummet. Ett annat tips är att kontrollera att din brandvarnare fungerar.

Sopsortering
Från och med den 1 januari 2022 ingår inte sortering av teknikprylar och kemikalier i Returmeras åtaganden. Det innebär att du ska lämna dessa på återvinningen och inte i föreningens soprum.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet, felanmäl detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

NYINFLYTTAD
Vi hälsar Josefine Åberg/Marcus Arnsten välkomna till Hömyran. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Slutligen, styrelsen tackar för det år som gått och det förtroende vi fått. Ett extra tack till alla er som gjort ideella insatser. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en fin och välskött förening där vi alla trivs och känner oss trygga. Att vi är på rätt väg visar de positiva signaler styrelsen får från boende och andra besökare utifrån. Det ska vi ta till oss i vårt fortsatta arbete.

Från oss alla i styrelsen, till er alla… God Jul och Gott Nytt År!

Kommentarer är stängda.