Infoblad juni

Sommartiden är här och många av oss ser fram emot sköna, lata dagar där tids finns till att koppla av och hämta kraft, njuta av ledighet och ljusa sommarkvällar. Ja, trots pandemitiden kan nog listan göras lång på allt man vill hinna med under sommarveckorna. Inför sommaruppehållet vill styrelsen passa på att informera er om vad som hänt och händer i föreningen…

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Årsstämman
Med tanke på pandemin höll föreningen sin årsstämma utomhus på gård 2 den 17 juni. Ett trettiotal medlemmar deltog. Vid det konstituerande mötet som hölls tisdagen den 22 juni antog styrelsen följande utseende:

Ledamöter
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Rolf Sjödin
Britta Edström
Sophie Storm, Riksbyggen

Suppleanter
David Ahlqvist
Ulf Jansson
Daniel Gunhaga
Jessica Olofsson
Malin Moström, Riksbyggen

Gårdskontakter
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Jessica Olofsson
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Britta Edström
Gård 3: Rolf Sjödin och Daniel Gunhaga

Vid årsstämman valdes följande personer till övriga poster:

Revisorer och revisorssuppleant
Lena Persson, revisor
Margareta Andersson, revisor, Revata AB
Oskar Boman, revisorssuppleant

Valberedning
Thomas Bäck, valberedning
Tina Norrman, valberedning

Årsstämmans motioner
Årsstämman beslutade att gå vidare med de fyra motioner som lämnats in till årsstämman. Arbetet med dessa kommer att startas upp efter sommaruppehållet.

Vårsynsuppföljning
Vid vårsynen i maj noterades ett flertal punkter som bör åtgärdas i föreningen. Styrelsen går nu vidare med att planera in det punkter som ska åtgärdas på de tre gårdarna.

Storstädning i våra höghus
Under de sista dagarna av juni månad kommer storstädning att ske i våra höghus. Bland annat kommer golvrengöring och fönsterputsning att ske.

Föreningens städavtal
Styrelsen jobbar vidare med städavtalet. Diskussioner ska tas med ISS och offerter har tagits in från tre andra företag. Mer information kommer framöver.

Takrenovering
I dagarna kommer Riksbyggen att skicka ut en offertförfrågan till ett antal företag rörande byte av tak i föreningen. Svaren på dessa kommer vi att få någon gång i augusti månad. Mer information kring detta kommer.

Översyn av garagen
En översyn av garagen genomfördes i början av juni månad för att få ett samlat grepp om skicket på dessa. Vid översynen tittade man på golvplattor, dörrar och väggar. Man konstaterade att många garage har problem med golvplattan där skiktet släpper och att det på ett flertal dörrar saknas popnitar. Samtliga dörrar behöver också smörjas upp. Uppsmörjning samt popnitning kommer att genomföras av Riksbyggen som då kommer att använda sig av huvudnyckel.
Styrelsen kommer att diskutera översynen efter sommaren men har redan nu beslutat att en årlig översyn av garagen ska genomföras fortsättningsvis.

Översyn av ytterdörrar i låghusen
Den översyn som skulle göras på ytterdörrarna i början av juni är framflyttad till augusti månad. Har du frågor eller synpunkter, kontakta Rolf Sjödin, Ostvägen 59.

Stubbfräsning
Stubbfräsning och ett antal markarbeten kommer att påbörjas i föreningen inom kort.

AKTUELLA AKTIVITETER
Målning av plank och överliggare
Nu är det hög tid för målning av föreningens vindskydd, träramar kring markliggande uteplatser samt överliggare på alla balkonger. Samtliga vindskydd ska målas roströda, träramarna gröna och balkongöverliggarna ska oljas in.

Föreningen står för färg till vindskydden och träramarna samt för olja till balkongöverliggarna. För utlämning av färg, ta kon-takt med Jörgen Widinghoff på 19A.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

NYINFLYTTAD
Vi hälsar Marie Louice Dias, Minna Wendt/Jimmi Ask och Maria Nordholm/Hans-Olof Markström välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en underbar sommar allihopa!

Styrelsen

Kommentarer är stängda.