Infoblad mars

Infobladet som pdf-fil

Den snörika och tidsvis kalla vintern börjar nu så sakta visa teckan på att långsamt gå över till vår. Solen visar sig och värmer gott och vi börjar väl alla att leva upp lite mer. Här kommer nu också lite information om vad som händer i föreningen. Varsågoda!

Energiåtgärder i radhusen
Arbetet med energiåtgärderna i föreningens radhus följde tidplanen väl och slutfördes under december månad. En bit in på det nya året genomfördes också en luftmätning i samtliga radhus och den visade att allt fungerade bra.

Reparationer av föreningens balkongräcken
Arbetet med att se över och reparera föreningens samtliga balkongräcken genomfördes under hösten och slutfördes under december månad.

Inköp av vattenbehandlingsapparater
Styrelsen har beslutat att köpa in och installera vattenbehandlingsapparater från Bauer Watertechnology AB. Med hjälp av dessa avlägsnas befintliga avlagringar i rörsystem-en samt förebygger nybildning vilket skyddar rörsystemen mot interna haverier och funktionsstörningar.

Målning i föreningen
Föreningens balkonger och förrådslängor behöver målas upp. Styrelsen skickade därför ut en offertförfrågan till ett antal företag under februari. Styrelsen har i dagarna fått in två svar. Efter att man diskuterat dessa så väljer man att anlita PJ’s Måleri för uppdraget. Arbetet kommer att på-börjas i början av sommaren och ska vara genomfört i september.

Byte av vindskivor
Det planerade bytet av vindskivor hanns inte med av Bro & Tak under hösten varför arbetet kommer att genomföras under våren/sommaren.

Rensning av takrännor
Den rensning och reparation av föreningens takrännor som skulle genomföras under hösten hanns inte med. Arbetet kommer därför att genomföras så snart vädret tillåter.

Upprustning gård 2
Arbetsgruppen för upprustningen av gård 2 inväntar nu det skissförslag som Riksbyggen ska ta fram över de åtgärder som planeras att genomföras. Mer information kommer.

Uppstart av seniorfikat
Seniorfikat har startat upp igen. Två träffar har genomförts i föreningens festlokal med ett tjugotal deltagare per träff. Träffar kommer även att ske under april och maj månad. Är du intresserad av att delta, håll utkik efter information på föreningens anslagstavlor.

Slocknade belysningsarmaturer utomhus
Ett antal av de nyinköpta belysningsarmaturerna har slutat lysa. Vid en kontroll av dem har man upptäckt fel. Dessa räknas som garantifel och dessa kommer att åtgärdas så snart reservdelar kommit.

Valberedningens arbete
Valberedningen har träffat sittande styrelse och diskuterat kring den kommande årsstämman. Inom kort kommer också valberedningen att påbörja sitt arbete med att ta fram ett förslag till ny styrelse inför föreningens årsstämma i maj.

Skottning av garagetaken
Den stora mängd snö som fallit i vinter har med sin tyngd påverkat föreningens garagetak. Styrelsen har därför bokat skottning av taken och detta har genomförts.

Felanmälan
Ibland kan det uppstå en akut skada i lägenheten, en annan gång kan du råka ut för störningar på internet. För att snabbt komma tillrätta med dessa problem ska en felanmälan göras. För dessa gäller följande:

Akuta skadorfelanmäl skadan direkt till Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Störningar/fel på Internet – kontakta leverantören Bredband2s kundtjänst på telefon 0770-811 000 så spårar de felet och åtgärdar det.

Kontaktpersoner
Styrelsen har genomfört en fördelning av ett antal ansvarsuppgifter. Det innebär att det är nedanstående personer du ska kontakta om du vill göra bokningar eller har frågor/synpunkter:
Garage och motorvärmarplatser: Sune Sundling, telefon 070-214 61 80.
Släpvagn: Sune Sundling, telefon se ovan.
Internet: Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70.
Gym, bastu och relax: Jörgen Widinghoff, telefon se ovan.
Festlokalen: Maj-Lis Kristensen Holmgren, telefon 070-590 76 83.
Gästrum: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Gårdsansvariga
Föreningens gårdsansvariga är följande personer:
Gård 1: Sune Sundling, 19A, och Jörgen Widinghoff, 19A.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, 37, och Mats Wiklund, 45A.
Gård 3: Kent Ljungblahd, 69A, och Jessica Engberg Åberg, 57.

Trevlig påsk och vår!

Kommentarer är stängda.