Infoblad november 2018

Sommaren och hösten har varit en intensiv tid där stora och små projekt genomförts. Nu närmar sig första advent och juletiden. Här kommer nu också ett informationsblad från styrelsen med lite information till er.

Rensning och målning
Under sommaren rensades föreningens hängrännor och bal-konger samt förråd målades. Målningen besiktades därefter av en utomstående besiktningsman som kunde konstatera att det var ett väl utfört arbete av PJ’s Måleri.

Internet via fiber
Uppgraderingen av föreningens internet till fiber blev klart under hösten. Det uppstod en del problem på vägen men det löste sig och allt verkar nu fungera bra. Genom uppgraderingen har det blivit enklare för Bredband2 att söka och hantera eventuella fel som uppstår.

Gallring av ytor inför vintern
Förra vinterns stora snömängder tvingade föreningen att beställa bortforsling av snö eftersom kommunen inte tillät snöupplag på deras mark. Att köra bort snö kostar mycket pengar vilket fick styrelsen att se över föreningens ytor. Det resulterade i att träd fälldes vid infarten 49-71 för att skapa bättre förutsättningar för att lagra snö under snörika vintrar. På köpet blev infarten både öppnare och ljusare, något som känns bra sett ur ett trygghetsperspektiv.

Utomhusbelysningen
De nya belysningsstolparna har haft en del problem med att fungera korrekt. Felet har suttit i drivdonen och det har fått belysningen att blinka eller slockna. Felet bedöms som ett garantifel och har nu åtgärdats av behörig elektriker.

Påminnelse om trafikregler
Återigen måste vi påminna om reglerna för bilkörning vi har inom föreningen. Tyvärr finns det idag boende/besökare som nyttjar cykelvägen invid boulebanan som infartsväg från Ostvägen. Andra väljer att parkera sin bil på någon av gårdarna vilket inte är tillåtet. Det måste upphöra. Det är tillåtet att köra in fordon till gårdarna för ett kort stopp för i- och urlastning. Kör då långsamt och var uppmärksam så att ingen olycka sker.

Släpvagnen
Föreningens släpvagn har nyttjats flitigt av boende under sommaren och hösten. Vid en översyn har det visat sig att skador har uppstått som kräver reparation för att få den i körbart skick. Styrelsen har beslutat att göra nödvändiga reparationer och därefter kommer inte släpvagnen att lånas ut till boende längre. Den kommer endast att användas till föreningens aktiviteter.

Motorvärmar- och garageplatser
Bokningar och uppsägningar av föreningens motorvärmar-platser, kall- och varmgarage hanteras av föreningen och kontakter tas med Kristina Naréus, kricko@hotmail.com.

Cykelförråd och källarutrymmen
En översyn har gjorts av cykelförråd och källarutrymmen. Det konstaterades att dessa också har blivit förråd för bildäck, möbler och annat. En allmän skärpning krävs. Du som vet att du har prylar placerade på andra ställen än i ditt förråd, se till att plocka bort dessa snarast.

Snickarboden
Ulf Holmgren, Ostvägen 37, är ny snickarbodsansvarig.

Kodkort till föreningens bastu/relax/gym
Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C, ansvarar numera för utkvittering av kodkort till föreningens bastu/relax/gym.

Budget 2019
Styrelsen har hållit sitt budgetmöte inför 2019. Prognosen ser bra ut och glädjande kan vi konstatera att månadsav-gifterna kommer att hållas oförändrade även under 2019.

Underhållsplaner 2019
En uppdatering av underhållsplanen har påbörjats och den kommer att vara klar inom kort. Styrelsen planerar bland annat för lagning/målning av höghusens vita betongdelar, målning av garagelängorna samt fasadskydd.

Seniorfika
Årets sista seniorfika arrangeras onsdagen den 5 december klockan 14.00. Mötesplatsen är som vanligt i föreningens festlokal i källarplanet på Ostvägen 45A. Kom och träffa andra seniorer över en kopp kaffe med dopp.

Felanmälan
För att snabbt lösa problem som uppstår i din lägenhet ska du göra en felanmälan. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Gårdsansvariga
Har du frågor eller problem, kontakta dina gårdsansvariga:
Gård 1: Jörgen Widinghoff, Ostvägen 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, Ostvägen 21C.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, Ostvägen 37, och Mats Wiklund, Ostvägen 45A.
Gård 3: Rolf Sjödin, Ostvägen 59, och Kent Ljungblahd, Ostvägen 69A.

Föreningens hemsida
Information finns också på hemsidan, www.homyran.se

 

Kommentarer är stängda.