Infoblad nov/dec

Kylan har dragit in, de första flingorna har fallit och nu ersatts av regn. Dagarna blir kortare och mörkare och för många tar inomhussysslorna över. Vi närmar oss också julen med allt vad det innebär av pyssel och förväntningar. Styrelsen har nu i mitten av november hållit sitt budgetmöte och vill därför också dela med sig av information och beslut.

Klicka här eller på bilden så får du informationsbladet som en pdf-fil.

Parkeringskort
Som vi informerat om tidigare lämnade boende in en motion till årsstämman 2019 rörande införande av parkeringskort för gäster. Enligt stadgarna lämnades motionen in försent vilket gjorde att den aldrig lyftes. Styrelsen har diskuterat ärendet under hösten och kommit fram till att motionen ska lyftas på årsstämman i april/maj. Då får medlemmarna möjligheten att diskutera ärendet och tillsammans ta ett beslut i frågan.

Motioner till årsstämman
Styrelsen vill påminna om att eventuella motioner till kommande årsstämma skall vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2020.

Budget 2020
Styrelsen har hållit sitt budgetmöte inför 2020. Föreningen har under många år hållit månadsavgifterna stilla trots att kostnader för exempelvis el, vatten och renhållning stigit för varje år och underhåll på våra fastigheter genomförts. Vår förening är idag 35 år vilket också innebär att vi närmar oss underhåll på exempelvis tak, dörrar och fönster, underhåll som kostar mycket pengar. För att gardera en stadig budget i föreningen för de kommande åren så beslutade styrelsen därför att höja månadsavgifterna med 1,5 procent från och med 1 januari 2020.

Snöskottning kring parkeringsplatser och låghus
Inför vintern och den kommande snöskottningen vill styrelsen påminna om några saker. Då det gäller motorvärmarplatserna är det viktigt att styra bort snön kring bilen för att förhindra att vallar skapas. Då det gäller låghusen ska boende styra bort snön mot snövallarna och inte lämna bortskottad snö mitt på gångvägarna. Detta förhindrar eventuella utryckningsfordon att ta sig fram.

Bokning av bastutid
Föreningens bastu är populär och många vill nyttja den. Därför måste vi påminna om bokningsreglerna. Bokar du en tid för bastubad måste den tiden nyttjas innan du kan boka en ny tid. Bokningslista finns uppsatt utanför lokalen.

Rastning av djur
Har du husdjur är det viktigt att du respekterar föreningens regel om att inte rasta ditt djur inne på föreningens område.

Tomgångskörning
Styrelsen har fått in klagomål på att boende/besökare låter sina bilar stå på tomgång under längre stunder på våra parkeringsytor. I hela Umeå kommun är det förbjudet att stå på tomgång mer än en minut och det bör respekteras av oss alla och även av våra gäster.

Bokning av tvättid
Vi påminner återigen om att bokningskloss med lägenhets-nummer skall användas vid bokning av tvättid i föreningens tvättstugor. En papperslapp gäller alltså inte som bokning. Saknar du en bokningskloss kan dessa köpas hos Hushållsservice på Formvägen 12B, Ersboda.

Motorvärmar- och garageplatser
I december finns fem motorvärmarplatser och tre kallgarage lediga. Är du intresserad av plats, titta in på hemsidan och se vilka platser som finns lediga. Kontakta därefter Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06, för bokning.

Seniorfika
Årets sista seniorfikaträff hålls onsdagen den 4 december i föreningens festlokal i källarplanet på 45A. De omtyckta träffarna kommer att fortsätta under 2020. Några datum är i dagsläget inte fastställda men håll utkik efter information på föreningens hemsida och anslag på våra anslagstavlor.

Storstädning
Höstens storstädning i våra fastigheter har tyvärr blivit försenad men kommer att genomföras inom kort.

Gårdsansvariga
Har du frågor/synpunkter/idéer kan du vända dig till föreningens gårdsansvariga. Vid kontakt, tänk på att de flesta av våra gårdsansvariga arbetar dagtid och inte alltid kan svara i telefon eller rycka ut så snart något händer.
Gård 1: Jörgen Widinghoff, 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, 21C.
Gård 2: Mats Viklund, 45A, och Maj-Lis Kristensen Holmgren, 37.
Gård 3: Rolf Sjödin, 59.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttade
Vi välkomnar Anna Vidlund och Alexander Svensson till vår bostadsrättsförening. Vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Kommentarer är stängda.