Infoblad oktober

Hösten kom verkligen fort i år och svepte bort sommaren med en riktigt kall start. Mörkret har smugit sig på och aktiviteterna utomhus stannar nu successivt av och försvinner för pyssel inomhus. Det känns lite vemodigt att vi har den långa mörka vintertiden framför oss.

Här kommer nu lite information om vad som hänt och händer i vår förening.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

UNDERHÅLL
Kallgarage
Efter den översyn som gjordes av föreningens kallgarage i början av sommaren har en del punkter åtgärdats. Handtag som varit lösa har skruvats fast, lås och dörrmekanismer har smörjts upp och tak har setts över och tätats. På garagelängorna mot skogen har takrännorna rensats på barr och skräp.

Golvytornas skick varierar i de olika längorna, vissa är bra och andra är sämre. Inget beslut har i dagsläget tagits om åtgärder. Kallgaragen kommer hädanefter att ses över årligen.

Vindskydd
Föreningens vindskydd har setts över och de överliggare som visade sig vara i dåligt skick har bytts ut.

Tak och takrännor
Föreningens hustak har setts över och det visade sig att runt 120 takplattor var trasiga. Dessa har nu bytts ut. Till detta kan läggas att samtliga takrännor har rensats.

Brunnar
Vatten i källare har uppstått på 21C och 71B. Vid kontroll visade det sig att brunnar nära höghuskropparna delvis var skadade och dessa har lagats.

Parkeringsplatser
Ogräsrensning har genomförts vid samtliga parkeringsplatser i föreningen och skadade brädor som skiljer sidorna åt har lagats.

Ytterdörrar i låghus och på loftgångar
Samtliga gårdars ytterdörrar i låghus och på loftgångar har setts över. Det kan konstateras att många dörrar är mycket slitna, skevar och håller inte tätt. Styrelsen jobbar vidare med detta. Mer information kommer.

Breddning av entréer
Entréerna vid 69A och 71B på gård 3 har varit smalare än övriga gårdars och det har gjort det svårt att snöröja vintertid. Entréytorna har nu breddats för att underlätta snöröjningen.

Målning
Vid efterbesiktningen av målningen av garagelängorna framkom synpunkter som nu har åtgärdats. Bland annat har soprumsdörrarna målats om och varmgaragelängans undertak tvättats och målats vitt.

Takofferter
En offertförfrågan om takbyte i föreningen skickades ut i början av sommaren till sju företag. Endast två av dem inkom med svar vilket känns för lite. Därför kommer ytterligare en förfrågan att skickas ut till fler företag i hopp om att få svar från några fler. Mer information kring detta kommer framöver.

Underhållsplanen
Föreningens underhållsplan har setts över och uppdaterats tillsammans med Riksbyggen för att vara så aktuell den kan vara.

Nytt städavtal
Under sommaren avslutade styrelsen det städavtal man hade med ISS Facility Services AB eftersom man inte var nöjda med deras utförda städningar i föreningen. Till storstädningen anlitades Städkompetens som från och med den 1 september också ansvarar för all städning i föreningen. Städningen utförs numera på tisdagar.

Sopsortering
Från och med den 1 januari 2022 kommer sortering av teknikprylar och kemikalier inte längre att ingå i Returmeras åtaganden. Dessa sorteringskärl plockas bort från föreningens soprum. Det innebär att du som boende själv får ta ansvar för att lämna dessa på återvinningen.

Årsstämmans motioner
Arbetet med de fyra motioner som lyftes på årsstämman kommer att påbörjas nu i höst. Följande personer kommer att jobba med dessa:
Elladdningsstolpar – Rolf Sjödin och David Ahlqvist.
Boendeytor – Jörgen Widinghoff och Kristina Naréus
Bokningssystem – Britta Edström och Jesssica Olofsson
Portkodlås – Britta Edström och Jessica Olofsson

Huskurage – för allas trygghet i boendet
I Hömyran är det viktigt att alla känner trygghet i boendet. Tillsammans kan vi också hjälpas åt att skapa ett tryggare boende för alla. Styrelsen har därför bestämt sig för att anta Huskurages policy. Mer information om detta kommer att delas ut och sättas upp i föreningens trapphus inom kort.

AKTUELLA AKTIVITETER
Märk upp din cykel och spark!
I föreningens cykelförråd på 19A, 45A och 71B är det gott om cyklar men också sparkar. Inför den kommande vintern vill vi be dig att märka upp din cykel och spark med namn och adress så vi vet att någon äger den. Gör det senast den 15 oktober.

Container för trädgårdsavfall och grovsopor
Inför vintern kommer containrar för trädgårdsavfall och grovsopor att beställas hem så att tömning kan göras på bästa sätt för föreningen. Håll utkik efter anslag.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet, felanmäl detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

NYINFLYTTAD
Vi hälsar Urpo Persson, Emil Öhman/Jenny Sandells och Annica Flodell välkomna till brf Hömyran. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Trevlig höst till er alla!

Styrelsen

 

 

Kommentarer är stängda.