Infoblad oktober

Hösten är verkligen här på allvar och styrelsearbetet är i full gång. Här kommer lite information om vad som hänt under sommaren och vad som är på gång.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil

Lagning av betonggavlarna
Under den senare delen av sommaren målades föreningens garage och soprum. Arbetet påbörjades också med lagning av höghusens betonggavlar där betong lossnat på ett flertal ställen. Vid uppstarten konstaterade man att armeringsjärnen ligger ytligt och att det kan vara anledningen till att betongbitar lossnar och faller till marken. Man uppskattar att en lagning/målning kommer att hålla i 5-10 år och föreslog ett långsiktigare alternativ med uppsättning av fasadskivor som har en livslängd på 25-30 år. Efter diskussion valde styrelsen att satsa på alternativet med fasadskivor.

Omsättning lån
Två av föreningens lån ska omsättas under hösten och de offerter som har tagits in erbjuder lägre räntor än föreningen har idag på dessa lån. Styrelsen har under många år arbetat för att fördela låneomsättningarna på flera år och därför tog man beslutat enligt följande:
Lån 1 (7,9 miljoner) hos Swedbank med nuvarande ränta på 1,07 procent flyttas till Handelsbanken/Stadshypotek och låses på fem år till räntan 0,75 procent.
Lån 2 (2,5 miljoner) hos Stadshypotek med nuvarande ränta 1,21 procent låses om på fem år med räntan 0,75 procent.

Nästa omsättning kommer att ske i mars 2020 och då är det lån 3 som står på tur. Lånet är på 16 miljoner kronor och ligger idag hos Swedbank med räntan 1,07 procent. Vi får hoppas att räntenivåerna ligger kvar på dagens nivå så att vi även där får till en sänkning av räntan.

Uppfräschning av gård 2
Sedan tidigare har det beslutats att en uppfräschning av gård 2 ska se. De boendes önskemål har nu resulterat i ett förslag som framtagits av Riksbyggens trädgårdsansvariga. Efter genomgång av förslaget har styrelsen beslutat att gå vidare med arbetet som kommer att påbörjas redan i höst. Vill du veta mer om det planerade arbetet, kontakta Maj-Lis Kristensen Holmgren.

Bokning av tid för tvätt
Då det gäller föreningens tvättstugor måste vi påminna om att tvättid endast får bokas med bokningskloss som är uppmärkt med lägenhetsnumret. Att boka med  papperslapp gäller inte som bokning. Saknar du en bokningskloss kan de köpas hos Hushållsservice som finns på Formvägen 12B, Ersboda.

Byte av elmätare
Umeå Energi AB har via brev informerat om att man under hösten kommer att byta ut föreningens elmätare. Arbetet är nu påbörjat och för samtliga boende innebär det att det blir ett kort strömavbrott just när mätaren byts ut.

Förslagsbrevlåda
Den förslagsbrevlåda som funnits vid soprum 1 kommer att plockas bort eftersom den inte längre fyller sitt syfte. Har du frågor/synpunkter/förslag kan du ta kontakt med föreningens gårdsansvariga eller någon annan i styrelsen.

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff, 19A, och Britt-Marie Sehlstedt, 21C.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren, 37, och Mats Viklund, 45A.
Gård 3: Rolf Sjödin, 59.

Parkeringskort
När Bostaden i Umeå införde betalparkeringar på Slevgränd innebar det att våra parkeringsplatser mycket sällan fanns lediga för våra egna gäster. Styrelsen beslöt då att införa betalparkering som idag fungerar bra och ger föreningen en inkomst på cirka 35 000 kronor per år. Många äldre har dock önskat att samtliga lägenheter får parkeringskort till sina gäster och skrev också en motion till årsstämman. Den inlämnades dock försent varför frågan aldrig togs upp. Styrelsen har lyft frågan och jobbar nu för att hitta en god lösning på detta. Mer information kommer framöver.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Som bostadsrättshavare har du ett underhållsansvar enligt Riksbyggens normalstadgar. Vad som är föreningens ansvar och vad som är ditt kan du läsa om i foldern ”Vem svarar för underhållet?” som finns på föreningens hemsida.

Underhållsplan och förvaltningsavtal
Föreningens underhållsplan har setts över och uppdaterats. Planer finns också på att se över det förvaltningsavtal som föreningen har med Riksbyggen.

Motorvärmar- och garageplatser
Nu i oktober månad har föreningen tre motorvärmarplatser och fyra kallgarage lediga. För varmgaragen finns kö. Är du intresserad av plats, kontakta Kristina Naréus.

Föreningsinformation
Information om föreningen finns på hemsidan med adressen www.homyran.se. Information som rör din bostad och din bostadsrättsförening finns också på mitt.riksbyggen.se.

Seniorfika
Höstens seniorfika är igång igen efter sommaruppehållet har ett tjugotal slutit upp vid de trivsamma träffarna. Årets återstående träffar kommer att hållas 6 november och 4 december i föreningens festlokal.  Håll utkik efter anslag!

Nyinflyttade
Vi välkomnar Simon Johansson, Anna Palin/Andreas Sundberg, Birgitta Niord och Fredrik Sandström till vår bostadsrättsförening. Vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Trevlig höst!

Styrelsen

Kommentarer är stängda.