Infoblad oktober

En solfattig sommar har ersatts av höstens skiftningar. Mörkret har smugit sig på, löven byter färg och faller sakta till backen. Vi går nu sakta mot vinter. Här kommer nu också information om vad som händer i föreningen. Håll till godo!

Energiåtgärder i radhusen
Arbetet med energiåtgärder i föreningens radhus påbörjades för några veckor sedan och flyter på bra. Information om de boendes förberedelser inför  åtgärderna finns på hemsidan, www.homyran.se. Viktigt att tänka på är att vindsutrymmet samt balkonger är lättillgängliga för de som utför jobbet.

Portgången på gård 2 påbackad
I fredags backade en av DHL:s lastbilar in i portgången på gård 2 och skadade denna allvarligt. Portgången har stagats upp provisoriskt av Umeå Fasad och är stängd i avvaktan på lagning i början av kommande vecka. Vi ber därför samtliga boende att respektera avstängningen och gå runt huset.

Defekta cementpelare gård 1
Sprickbildning har upptäckts på cementpelarna på gård 1. Vid besiktning av dessa beslutade styrelsen att detta måste åtgärdas och Umeå Fasad anlitades för uppdraget. Arbetet är nu påbörjat.

Justering av värme på gård 3
För en tid sedan gjordes justeringar i föreningens undercentraler vilket gjort att värmen i lägenheterna varit ojämn på framförallt gård 3. Justeringar har nu gjort för att komma tillrätta med problemet.

Matjord
Ny matjord har levererats till föreningen och placerats mellan garagelängorna vid gård 2. Här kan du som behöver göra förbättringar av gräsytor innan vintern hämta den jord du behöver.

Målning och reparationer av balkongräcken
Före sommaren gjordes en del av arbetet med reparation och målning av föreningens balkongräcken som blivit dåliga. Styrelsen har beslutat att fortsätta med resterande delar så arbetet fortsätter nu under hösten. Arbetet utförs av PEAB.

Byte av vindskivor
Arbetet med byte av vindskivor kommer att ske inom kort.

Betalparkering på samtliga parkeringsytor
En översyn av föreningens samtliga parkeringsytor har genomförts tillsammans med representant från Securitas. Vid översynen visade det sig att skyltningen inte varit riktigt fullständig och kräver justeringar. Omskyltningen kommer därför att göras inom kort. Den förändring som sker är att samtliga parkeringsytor inom föreningen blir betalparkeringar och med samma taxa. Betalparkeringen innefattar då även parkeringsytorna för släpvagnar, husvagnar och husbilar.

Rensning av takrännor
Efter besiktning har styrelsen beslutat att en rensning av föreningens takrännor ska göras. Arbetet planeras att genomföras under hösten.

Upprustning gård 2
Planeringen för upprustningen av gård 2 fortsätter. I dagsläget jobbar man fram ett skissförslag. Mer information om arbetet kommer framöver.

Nytt innertak i gästrummet
Efter den tidigare renoveringen av gästrummet där toalett/dusch skapades så har nu den sista biten åtgärdats. Gästrummet har fått ett nytt innertak.

Städavtalet med ISS
En översyn och utvärdering av föreningens städavtal kommer att ske med ISS under hösten.

Byte till LED-lampor
Arbetet med byte till LED-lampor i föreningens garage samt på innergårdarna har nu genomförts.

Uppfräschning i bastuns relax
En uppfräschning av bastuns relax har gjorts. Bland annat har en ny sittgrupp köpts in och finns nu på plats.

Grovsopor
Tyvärr är det många som fortfarande lämnar grovsopor i våra soprum. Detta är inte tillåtet utan alla boende ska lämna grovsopor direkt till återvinningscentralerna. Vi ber er att respektera detta!

Gårdsansvariga
Föreningens gårdsansvariga är följande personer:
Gård 1: Sune Sundling, 19A, och Jörgen Widinghoff, 19A.
Gård 2: Maj-Lis Kristensen, 37, och Mats Wiklund, 45A.
Gård 3: Kent Ljungblahd, 69A, och Jessica Engberg Åberg, 57.

Ha en riktigt fin höst allihopa!

Styrelsen

Informationsbladet som pdf-fil.

Kommentarer är stängda.