Infoblad september

Kyliga morgnar, gulnande löv och mörkare kvällar säger oss att hösten är här med besked. Visst känns det vemodigt att vi lämnar den härliga sommartiden bakom oss för att dra oss allt mer inomhus. Här kommer nu också lite information från styrelsen.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Aktiviteter efter vårsynen
Under vårsynen sammanställdes skador/brister som behövde åtgärdas. Under sommaren har en del åtgärdats av styrelsen själva såsom lampbyten, skyltflyttning, plåtuppsättning och bortforsling av grovsopor. Fler fartgupp köptes in och placerades ut. Målning av nya parkeringslinjer har genomförts av behöriga på området och kontakter har tagits för trädfällning/stubbfräsning.

Besiktning av målning av garage
En besiktningsman har granskat det utförda målningsarbetet på garagen. Vissa anmärkningar gjordes och dessa kommer entreprenören att åtgärda till våren för att få till det bästa resultat.

Besiktning av lagning/beklädnad av betonggavlar
Arbetet med lagning/beklädnad av betonggavlarna på höghusen har besiktats. Några anmärkningar gjordes och dessa kommer att åtgärdas av entreprenören.

Asfaltering
En översyn av föreningens asfaltytor genomfördes av styrelsen som resulterade i kontakter med PEAB för att få deras åsikt om skadorna. Man ansåg att vissa skador bör åtgärdas snarast medan andra kan vänta några år. PEAB anlitades därefter för att utföra asfalteringsåtgärderna och dessa startades nu i september månad.

OVK-besiktningar
Den obligatoriska ventilationskontrollen för att säkerställa att luftväxling enligt normer upprätthålls har genomförts i samtliga lägenheter. De fel/brister som upptäckts kommer att åtgärdas. En del är redan genomförda medan andra utförs inom kort.

Dags för ny energideklaration
Under hösten görs en ny energideklaration, ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Genom energideklarationen får man en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Energideklarationen får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag.

Filterbyte i radhusen
Det är återigen dags för filterbyte i radhusen. Exakt tid är idag inte fastställd men planeringen är igång och kommer att genomföras av Riksbyggen. Berörda kommer att informeras via brev i sin brevlåda.

Snickarboden stängd
Under sommaren utsattes snickarboden för skadegörelse och stöld. Styrelsen stängde därför snickarboden och arbetar nu fram nya regler så att snickarboden kan öppnas igen.

Övergång till swishbetalning
Styrelsen har beslutat att kontantbetalningar för gymkort, gästrum och festlokal kommer att upphöra under hösten och övergå till swishbetalning.

Låna föreningens släpvagn
Föreningens släpvagn kan du som bor i föreningen låna kostnadsfritt för eget bruk. Vid lån är du ansvarig för att den hanteras på ett riktigt sätt. Efter nyttjande besiktas släpvagnen av bokningsansvarig. De skador som uppstått får du då betala.
Boka släpvagnen hos Daniel Gunhaga, telefon 072-536 55 96. Nyckel hämtas hos honom på Ostvägen 71B, 2 trappor upp.

Bokning av gästrummet
Den 1 oktober övertar Jessica Engberg Åberg ansvaret för gästrummet. Bokningar görs på telefon 070-310 33 12 efter klockan 17.30 och nyckel hämtas/lämnas på Ostvägen 57.

Informationsmöte
Styrelsen bjuder in till en informationsträff i föreningens festlokal på 45A tisdagen de 6 oktober klockan 19.00. Träffa några styrelserepresentanter som informerar om vad som är på gång.

REGLER ATT FÖLJA I FÖRENINGEN
På förekommen anledning måste vi tyvärr påminna samtliga boende i föreningen om följande:

Husdjur i föreningen
Att ha husdjur ställer särskilda krav på hänsyn och ansvar. Grannar kan bli mer störda än djurägaren tror. En ylande/skällande hund eller en katt som förorenar i barnens sandlåda medför olägenheter och får inte förekomma. I området kring bostadshusen får inte husdjur springa lösa eller uträtta sina behov. Det är ditt ansvar som djurägare att ta reda på lorten efter din hund/katt. För allas trevnad, rasta inte ditt/dina djur inom föreningens område.

Källarutrymmen och förrådsgångar ska vara tomma
Med tanke på brandrisken är föreningens källarutrymmen och förrådsgångar ingen plats för förvaring av allehanda prylar. De prylar du har ska förvaras i det egna förrådet.

Soprummen
I föreningens soprum källsorterar vi soporna för att hålla kostnaderna nere och en allmän skärpning behövs. I soprummet finns uppmärkta behållare för olika produkter liksom behållare för matavfall. Grovsopor kör du själv direkt till återvinningscentralen.

Motorvärmarplatser och garage
Boende har rätt att hyra en motorvärmarplats och ett garage i föreningen. Boende som hyr motorvärmarplats eller garage har däremot inte rätt att överlåta eller upplåta sin plats i andra hand.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttad
Vi säger varmt välkommen till Gerd Lundqvist. Vi hoppas att du ska trivas här hos oss!

Ha en riktigt fin höst allihopa!

Styrelsen

 

Kommentarer är stängda.