Infoblad maj 2

Infobladet som pdf-fil

Sommarvärme i maj! Så härligt det känns och så glädjande det är att se allt det gröna och sköna som vaknar. Vi går mot en härlig tid fylld av aktiviteter utomhus. Det är bara att njuta. Här kommer också aktuell information om vad som hänt och händer i föreningen den närmaste tiden. Varsågoda!

Föreningens nya styrelse
Föreningen höll sin årsstämma den 23 maj och efter den efterföljande konstitueringen har den nya styrelsen följande uppställning:

Ordinarie ledamöter
Ordförande Kristina Naréus
Vice ordförande Jörgen Widinghoff
Sekreterare Jessica Engberg Åberg
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Kent Ljungblahd
Rolf Sjödin
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund, Britt-Marie Sehlstedt, Tina Norrman, David Ahlqvist och Malin Moström, Riksbyggen

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB

Revisorssuppleant Britta Edström

Valberedning Jonas Fjellström och Thomas Bäck

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Britt-Marie Sehlstedt
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Holmgren och Kent Ljungblahd

Kontaktpersoner
Styrelsen kommer inom kort att se över och fördela delar av de ansvarsuppgifter man har. I dagsläget är det nedanstående personer du ska kontakta om du vill göra bokningar eller har frågor/synpunkter:
Garage och motorvärmarplatser: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.
Släpvagn: Kristina Naréus, telefon se ovan.
Internet: Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70.
Gym, bastu, relax: Jörgen Widinghoff, telefon se ovan.
Festlokalen: Maj-Lis Kristensen Holmgren, telefon 070590 76 83.
Gästrum: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Gårdsstädning
Föreningens traditionella gårdsstädning kommer att hållas måndagen den 11 juni och med start klockan 17.30. Vi rensar rabatter och ytor utomhus och ser över föreningens förrådsgångar. Enligt brandskyddsföreskrifterna ska förrådsgångar hållas tomma på prylar men tyvärr har det nu samlats en del där som måste bort. Vet du om att du har något i förrådsgångarna som du vill ha kvar är det viktigt att du plockar bort dem före den 11 juni.

Nytt för i år är att det kommer att beställas två stycken containrar till gårdsstädningen, en för trädgårdsavfall och en för grovsopor. Eftersom våra soprum inte ska fyllas med grovsopor ger vi er möjligheten att bli av med dessa på ett smidigt sätt.

Kvällen avslutas med ett gemensamt fika på gård 2.

Upprustning gård 2
Det skissförslag som Riksbyggen skulle ta fram inför upprustningen av gård 2 blir försenat. Det innebär tyvärr att arbetet inte hinner slutföras denna sommar.

Seniorfikat
Det uppskattade seniorfikat har haft sin sista träff för vårsäsongen och gör nu ett uppehåll över sommaren. Träffarna kommer att startas upp igen i september månad.

Felanmälan
Ibland kan det uppstå en akut skada i lägenheten, en annan gång kan du råka ut för störningar på internet. För att snabbt komma tillrätta med dessa problem ska du göra en felanmälan. För dessa gäller följande:
Akuta skador – felanmäl skadan direkt till Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Störningar/fel på Internet – kontakta leverantören Bredband2s kundtjänst på telefon 0770-811 000 så spårar de felet och åtgärdar det.

Slutligen, till er alla… Ha en riktigt trevlig sommar! Njut!

Kommentarer är stängda.