Inför årsstämman

Föreningens årsstämma hålls den 4 maj klockan 19.00 i föreningens festlokal, Ostvägen 45A. Valberedningen, bestående av Jonas Fjellström och Aase Hjelm-Raaby, har nu jobbat fram sitt förslag till årsstämman och det ser ut enligt följande:

Ordförande för stämman: Nils Johansson.

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter, varav Riksbyggen utser en ledamot och en suppleant.

För styrelsen föreslås oförändrade arvoden.

Stämman utser styrelseordförande. Förslag Roberth Nordberg.

Styrelseledamöter: Omval 2 år för Roberth Nordberg, Lars Sundström och Maj-Lis Kristensen. Sune Sundling, Kristina Nareus och Per-Olof Torneus har ett år kvar av  sina mandatperioder. Riksbyggen har en plats som ledamot.

Suppleanter: Nyval två år för Christina Viklund, Kent Ljungblahd och Mattias Larsson. Tomas Höber har ett år kvar av sin mandatperiod. Riksbyggen har en plats.

Revisorer: Lena Persson, föreningen, samt Margareta Andersson, Revata AB.

Revisorssuppleant: Nomineras på årsstämman.

Valberedning: Omval för Jonas Fjellström. Övriga nomineras på årsstämman.

Kommentarer är stängda.