Informationsblad juli

Vilken turbulent tid det har varit och är. Coronavirusets framfart har förändrat livet för oss alla. Vi matas med nyheter och rekommendationer för hur vi ska agera och undvika smittan. Här får du nu lite information om vad som händer  i föreningen.

Klicka här eller på bilden så får du infobladet som en pdf-fil.

Hömyrans nya styrelse
Med tanke på coronaviruset och rekommendationerna kring detta flyttades årsstämman till 16 juni. Efter konstituerande möte fick styrelsen följande utseende:

Ledamöter
Kristina Naréus, ordförande
Jörgen Widinghoff, vice ordförande
Jessica Engberg Åberg, sekreterare
Maj-Lis Kristensen Holmgren
Rolf Sjödin
Tom Renström
Rickard Abrahamsson, Riksbyggen

Suppleanter
Mats Wiklund, David Ahlqvist, Ulf Jansson, Sven-Åke Granberg och Malin Moström, Riksbyggen.

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata AB
Revisorssuppleant Britta Edström

Valberedning Thomas Bäck, Tina Norrman och Lars Björnerbäck

Gårdsansvariga
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Tom Renström
Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund
Gård 3: Rolf Sjödin och Sven-Åke Granberg

Information om nya styrelsen kommer inom kort att ersätta den sedan tidigare uppsatta informationen i höghusentréerna.

Till stämman hade sju motioner inlämnats och dessa behandlades med följande resultat:

Motion 1 – Inrättande av gratis gästparkeringar: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att inte ersätta sms-parkeringen med avgiftsfri gästparkering.

Motion 2 –  Föreningens släpvagn:  Stämman beslutar i enlighet med motionen att släpvagnen fortsättningsvis ska kunna nyttjas av alla boende i föreningen.

Motion 3 – Informationsflöde och tillfälle till möten mellan boende och styrelse: Stämman beslutar att informationsträffar för boende och styrelserepresentanter ska ske två gånger per år.

Motion 4 – Avstängning av transportled: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 5 – Ordnande av yta vid parkeringen Ostvägen 49-71: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 6 – TV-utbud i föreningen: Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

Motion 7 – Val av styrelse: Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att styrelseordförande utses vid styrelsens konstituerande möte. Därmed läggs motionen till handlingarna.

Analoga tv-sändningar kvar till september
Den 26 maj skulle Com Hem tv-utbud övergå till helt digitala tv-sändningar men på grund av Coronaviruset skjuter man nu upp detta till den 8 september 2020.

Vårsyn och lekplatsbesiktning
Vid föreningens vårsyn konstaterades att få skador uppstått under vintern. På åtgärdslistan noterades bland annat fällning av några träd, stubbfräsning, ommålning av parkeringslinjer och att en översyn av föreningens asfalterade ytor ska genomföras. Tyvärr upptäcktes också att boende kastar trädgårdsavfall och gamla plantor på föreningens allmänna ytor vilket inte känns bra.

Vid lekplatsbesiktningen fanns endast en mindre anmärkning på lekutrustningen på gård ett och detta ska åtgärdas inom kort.

Omsättning lån
Lånet på 15,9 miljoner omsattes i slutet av juni månad hos Svenska Handelsbanken/Stadshypotek på fem år och till räntan 0,98 procent vilket är en sänkning gentemot tidigare.

Byggnadslov för inglasningar av balkonger och uteplatser
Intresset för inglasning visade sig vara lågt. Med tanke på detta beslutade styrelsen att de som vill glasa in balkong eller uteplats får söka byggnadslov enskilt.

Sänk hastigheten!
Boende på samtliga gårdar har framfört klagomål på att många kör för fort inom området och efterlyst fler fartgupp. Styrelsen har nu köpt in fler och dessa har lagts ut. En uppmaning till alla boende, kör du in på någon av gårdarna, sänk hastigheten!

Bokningsklossar för tvättid ska vara märkta
Bokning av tvättid ska ske med bokningskloss märkt med lägenhetsnummer. Papperslappar och omärkta klossar gäller ej och dessa kommer att plockas bort. Borttagna klossar kan återfås hos Jörgen Widinghoff på 19A mot uppvisande av rätt nyckel. Vid utlämning kommer klossen att märkas med lägenhetsnummer.

Saknar du bokningskloss kan du köpa en hos Kainu-Isberg Service AB som håller till på Formvägen 16, Ersboda.

Grillning på balkonger
I föreningen råder idag inget förbud mot grillning på balkonger. Med tanke på brandfaran och störande rök rekommenderar styrelsen att boende endast nyttjar elgrill vid grillning på sina balkonger samt på uteplatser under balkonger.

Felanmälan
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet ska du felanmäla detta för att få hjälp. Följande gäller:

Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, tel 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.

Nyinflyttade
Vi säger välkommen till Asad Mohammadi/Elin Broadhall, Anna Olsson/Fredrik Andersson, Lovisa Stenlund och Gun-Britt Enqvist. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Ha en fortsatt trevlig sommar! Njut av sol, semester och ljusa sköna sommarkvällar.

Styrelsen

 

 

Kommentarer är stängda.