Stadgeändringar

Styrelsen har gått igenom de stadgar föreningen har och har en del synpunkter på dessa. Frågan har tagits upp med Riksbyggen i Umeå som bollat frågan vidare till Riksbyggens VD och Riksbyggenstyrelsen i Stockholm. Man tittar nu på detta ärende och kommer därefter att fatta ett beslut.

När beslut finns i ärendet kommer föreningens styrelse att delges information om vad man kommit fram till. Därefter håller styrelsen ett informationsmöte så att alla medlemmar får ta del av informationen om de eventuella stadgeändringarna och dess konsekvenser.

Mer information kommer.

 

Kommentarer är stängda.