Inga avgiftshöjningar 2014

Vid det senaste styrelsemötet redovisade föreningens ekonom prognosen för 2013. Föreningen ser ut att göra ett större överskott än vad som var budgeterat. Det är framförallt lägre kostnader för räntor och reparationer som kan förklara det bättre resultatet.

Styrelsen gick också igenom och fastställde budgeten för år 2014. Kortfattat kan sägas att föreningens driftskostnader ökar under 2014, det vill säga kostnaderna för fjärrvärme, el och snöröjning. Trots detta ser det ut som ett bra år för föreningen. Detta gör att styrelsen beslutat att inga avgiftshöjningar kommer att ske utan månadsavgifterna kommer att ligga kvar på samma nivå som idag.

Kommentarer är stängda.