Inställt möte

Informationsmötet tisdagen den 6 oktober klockan 19.00 i föreningens festlokal i källarplanet 45A är inställt på grund av att smittspridningen ökar i Umeå.

Beslutet att skjuta upp mötet har tagits för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av covid-19 och skydda våra äldre och de som tillhör riskgrupperna.

Informationsmötet kommer att arrangeras så snart läget ser ljusare ut.

Med hopp om förståelse för beslutet

Styrelsen

Kommentarer är stängda.