Kallelse årsstämma

Tisdagen den 16 juni 2020 klockan 19.00 håller föreningen sin årsstämma på Ersboda Folkets Hus.

Klicka här eller på bilden om du vill läsa kallelsen samt de ärenden som inlämnats.

Klicka här om du vill läsa årsredovisningen.

Ärenden: Enligt paragraf 59 i föreningens stadgar.
1. Inrättande av gratis gästparkering (bilaga 1, motionsvar bilaga 8)
2. Föreningens släpvagn (bilaga 2, motionsvar bilaga 8)
3. Informationsflöde/möten boende/styrelse (bilaga3, motionsvar bilaga 8)
4. Avstängning av transportled vid norra delen av området (bilaga 4, motionsvar bilaga 8)
5. Ordnande av yta vid bortre infarten (bilaga 5, motionsvar bilaga 8)
6. TV-utbud mm (bilaga 6, motionsvar bilaga 8)
7. Val av styrelse (bilaga 7, motionsvar bilaga 8)

För att minska risken för smittspridning av Corona-virus har föreningen låtit boka en extra stor lokal så att avstånd kan hållas. Enligt rekommendation kommer det inte att bjudas på fika denna gång.

Ser även gärna att endast en person från varje hushåll kommer. Om du inte vill eller kan komma personligen finns möjligheten att lämna fullmakt till anhörig eller annan medlem att företräda dig på stämman. Fullmakt finner du på Mitt Riksbyggen eller kontakta någon ur styrelsen.

Stanna hemma om du har symptom eller är sjuk!

Ta med årsredovisningen!

Välkommen att utnyttja din medbestämmanderätt i föreningen

Styrelsen

 

 

Kommentarer är stängda.