Ny ordförande

Torsdagen den 27 oktober höll föreningen en extra föreningsstämma där ny ordförande valdes samt två fyllnadsval gjordes. Efter konstituering har styrelsen fått följande utseende:

Ordförande             Sune Sundling                 19A                070-214 61 80
Vice ordförande     Kristina Naréus                55                  090-18 91 21
Sekr/studieorg       Kristina Naréus                55                  090-18 91 21
Ledamot                 Maj-Lis Kristensen          37                   070-590 76 83
Ledamot                 Kent Ljungblahd             69A                 070-210 62 47
Ledamot                 Christina Viklund            45A                 070-292 17 90
Ledamot                 Jörgen Widinghoff          19A                 070-677 37 70
Ledamot                 Jessica Engberg Åberg    57
Ledamot                 Rickard Abrahamsson    Riksbyggen    090-15 96 35

Suppleant               Tomas Höber                  11                   070-601 10 89
Suppleant               Malin Moström               Riksbyggen

Gårdsansvariga
Gård 1: Sune Sundling
Gård 2: Maj-Lis Kristensen och Christina Viklund
Gård 3: Jessica Engberg Åberg samt Kent Ljungblahd

Kommentarer är stängda.