Parkeringsytorna

I föreningen finns varmgarage med carport, kallgarage och motorvärmarplatser att hyra för den som bor i föreningen. Här finns även två parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade samt avgiftsbelagda parkeringsplatser. Under perioden 1 maj till 31 oktober upplåter föreningen en yta för säsongsparkering av husbilar och husvagnar.

På skissen här nedan kan du se var de är placerade i området. Platser markerade med A är avgiftsbelagda parkeringar, platser markerade med H är reserverade för rörelsehindrade och ytan markerad HV/HB är säsongsuppställningsplats utan el för husvagnar och husbilar.

Parkeringsavgift
platser markerade med bokstaven A
4 kronor per timme eller 30 kronor per dygn.

Avgifter
Varmgarage med carport: 1200
kronor per månad.
Kallgarage: 350 kronor per månad.
Motorvärmar-
plats: 
160 kronor
per månad.
Husvagn/husbil:
1200 kronor per säsong.

HYRESLEDIGT:
Kallgarage:
776 och 790.
Motorvärmar-
plats:
905, 908, 923, 945, 969 och 972.

Bokning och uppsägning
Vill du boka dig för ett garage, motorvärmarplats eller säsongsplats för husvagn/husbil, kontakta styrelsen. Detsamma gäller om du vill säga upp din plats. Uppsägningstiden är tre månader om inte kö finns.

Kölista
I dagsläget finns kölista för varmgarage och kallgarage. Vill du ställa dig i kö för plats, kontakta styrelsen.