23 maj, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Vårsyn

Vårsyn

Styrelsen kommer att genomföra sin årliga vårsyn måndagen den 30 maj. Man går då igenom föreningens ytor och noterar eventuella skador som uppkommit under vintern och andra åtgärder som bör genomföras.

23 maj, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Inglasning balkonger

Inglasning balkonger

Glasmästeriet i Umeå AB var det företag som glasade in balkonger i föreningen för ett antal år sedan. Nu erbjuder man boende i föreningen som inte glasat in sin balkong att göra det till ett lägre pris under maj månad och med samma profilsystem som befintliga inglasningar.

Är du intresserad, kontakta Mathias Andersson, telefon 090-12 61 61 alternativt info@glasmasteriet.se

Viktigt att känna till är att du måste söka byggnadslov för inglasningen.

10 maj, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Dags för vårstädning!

Dags för vårstädning!

Onsdagen den 18 maj 18.00-20.00 hjälps vi åt göra våra tre gårdar sommarfina! Vi krattar gräsytor, rensar rabatter och tömmer källar- och förrådsgångar på cyklar och andra prylar som inte ska vara där.

Containrar för att kasta trädgårdsavfall och grovsopor kommer att finnas utplacerade mellan gårdarna under perioden 13-23 maj.

Vårstädningen avslutas med fika på gård 2.

Kom ut och delta i gemenskapen! Välkomna!

Styrelsen

3 maj, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Ventilation radhusen

Ventilation radhusen

Information från Bygg&Ventilationsservice i Norr:

Vi kommer att gå igenom ventilationsaggregatet som är placerat på er kallvind för att se om allt är i sin ordning.

Tid: under vecka 19.

För att underlätta vår framfart så ser vi gärna att ni lägger nyckeln till vindsluckan någonstans nära luckan så vi ser vart den är.

Arbetstid är mellan 07.30 och 16.00 och behöver ni boka tid av någon anledning så finns jag på 070-2778130 eller mail simon@byggvent.nu.

Huvudnyckel kommer att användas.

Med vänlig hälsning Simon 070-2778130

Bygg&Ventilationsservice i Norr

1 maj, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Kallelse årsstämma

Kallelse årsstämma

Tisdagen den 17 maj 2022, klockan 19.00, håller föreningen sin årsstämma i kvarterslokalen på Ostvägen 45A.

Ärenden: Enligt § 59 i föreningens stadgar
1. Införande av laddningsström för elbilar (bilaga 1, motionssvar bilaga1)
2. Skapa fler boendeytor i föreningen (bilaga 1, motionssvar bilaga1)
3. Bokningssystem och portkodlås (bilaga 1, motionssvar bilaga1)

Efter stämman fikar vi tillsammans! I samband med fikat finns möjlighet till frågestund samt chans att lyfta fram egna idéer och tankar.

Ta med årsredovisningen!

Välkommen att utnyttja din medbestämmanderätt i föreningen

Styrelsen

Här kan du läsa bilaga 1, motionssvar bilaga1

29 april, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad nr 2 – april 2022

Infoblad nr 2 – april 2022

Här kan du läsa infobladet som pdf-fil.

Styrelsen har som målsättning att genom sitt arbete jobba för att föreningen ska vara både välskött och trygg. Ambitionen är öppenhet och transparens i arbetet. Boende får informationsblad under året där styrelsen berättar om vad som är på gång och ibland bjuder man in till informationsmöten för att informera och föra en dialog kring pågående aktiviteter. Styrelsen tar också gärna emot förslag på hur föreningen kan utvecklas.

Delar av styrelsen höll ett informationsmöte den 25 april och här följer en kort sammanfattning från mötet plus lite annat värt att veta.

Sammanfattning från informationsmötet
Måndagen den 25 april hölls ett digitalt informationsmöte där styrelsen informerade om pågående projekt, bland annat bokningssystem för tvättstugorna och porttelefonsystem för entréerna, laddstolpar för elbilar och ombyggnation av tornrum till lägenheter. Mer information kommer på årsstämman.

Andra pågående arbeten är planeringen för byte av yttertak och ytterdörrar. Styrelsen har beslutat att åtgärda dörrstatusen i föreningen. Efter en inventering och med tanke på föreningens ålder anser styrelsen det nödvändigt med dörrbyten. Målet är såklart att föreningen ska ha säkerhetsklassade och bättre isolerade dörrar. Brevinkasten i trapphusdörrarna kommer att ersättas med postfack nere i entréerna i höghusen. Intill samma dörrar kommer en tidningshållare att fästas (för exempelvis morgontidningen).

Arbetsgruppen har haft kontakt med representanter från olika företag och även fått besök av några av dem. Man har också fått riktlinjer att förhålla sig till gällande brandskyddskraven på dörrarna från Brandförsvaret. En offertförfrågan kommer att skickas ut till redan kontaktade företag.

Framledes inväntar styrelsen prisförslag/offerter för dörrbyten som man ska ta ställning till. Planen är att projektet kan framskrida inom närmsta året och att föreningen får nya ytter-dörrar så snart som möjligt!

En medlem har lämnat in önskemål om att föreningen köper in hjärtstartare som förslagsvis placeras i varje höghus.

Det lyftes önskemål att ytan mellan gård 2 och 3 där det varit en lekplats färdigställs, gärna med plantering av växter och buskar, som med tanke på barnen ska vara ofarliga.

Det lämnades ett förslag att det gamla staketet vid lekplatsen på gård 2 ska ersättas med nytt staket i stil med det som finns vid grillplatsen.

En påminnelse om vikten av att tänka marknadsföring av föreningen vid planering av åtgärder, särskilt där gång- och cykelvägar korsar föreningens ytor och där många passerar, exempelvis infarten från ängarna och den från busshållplatsen vid varmgaragen.

En annan fråga handlade om skyltningen inom området, vilken är svårtolkad och har medfört att taxi och ambulans kört fel. Det har visat sig att Google har felaktig information om området och att GPS då anger fel köranvisning.

Skyltningen om grovsopor i soprummet är missvisande, och kan leda till att sopor ställs på plats som inte är avsedd för grovsopor.

Gällande golven i kallgaragen, har åtgärder testats under vinterperioden som ska följas upp i samband med den årliga vårsynen, som styrelsen genomför tillsammans med Riksbyggen.

Säsongsparkering av husbilar och husvagnar
Säsongsparkeringen för husbilar och husvagnar öppnar 1 maj och är öppen till och med 31 oktober. Säsongsplatserna kostar 1200 kronor. Ett fåtal platser finns kvar. Är du i behov av plats, kontakta Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06.

Pingisrummet fortfarande stängt
Föreningens pingisrum i källaren på 45A är fortfarande stängt på grund av den vattenskada som uppstått. Just nu pågår uttorkning av de fuktiga ytorna. Lokalen kommer att vara stängd tillsvidare och något datum för nyöppning finns inte i dagsläget.

Viktiga påminnelser om regler
På förekommen anledning måste vi återigen påminna er alla om några regler som inte följs av boende i föreningen:

 1. Bilkörning in till föreningens tre gårdar får endast ske vid i- och urlastning.
 2. Parkering av fordon får inte ske inne på gårdarna utan är endast tillåten på därtill uppmärkta platser.
 3. Grovsopor får inte lämnas i föreningens soprum. Det är ditt eget ansvar som boende att se till att dessa lämnas på en åter-vinningsstation.

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
Vårsyn
Styrelsen kommer att genomföra sin årliga vårsyn av föreningens markytor under maj månad tillsammans med Riksbyggen. Eventuella skador som uppstått under vintern kommer då att noteras och därefter åtgärdas.

Vårstädning
Föreningens årliga vårstädning kommer att genomföras i maj. Det är ett trevligt inslag där boende samlas och hjälps åt att göra föreningens tre gårdar fina inför sommaren. Containrar för trädgårdsavfall och grovsopor kommer att finnas på plats. Datum för vårstädningen är inte beslutad men håll utkik efter anslag.

Årsstämma
Föreningens årsstämma kommer att hållas den 17 maj klockan 19.00 i föreningens festlokal. Kallelse samt handlingar kommer att delas ut i god tid före mötet.  

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet, felanmäl detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

Till sist… ha en fortsatt fin vår!

Styrelsen

16 april, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte

Informationsmöte

Styrelsen i BRF Hömyran välkomnar boende i föreningen till informationsmöte

Måndag 25/4 finns möjlighet att inhämta information från några av ledamöterna ur styrelsen. 18.00 – 19.00 hålls ett digitalt möte.

Vill du delta? Maila då Jessica för att få möteslänken: jess.engab@outlook.com

Möteslänken skickas dagen innan mötet (söndag 24/4)

Väl mött!

Styrelsen

1 april, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Infoblad nr 1 – april 2022

Infoblad nr 1 – april 2022

Den långa mörka vintern börjar nu sakta släppa sitt grepp. Aprilvädret lockar nu oss alla med fågelkvitter och värmande solsken varvat med snöfall och kyla. Men vi går mot vår och det märks på våra gårdar som sakta lever upp igen. Här kommer nu också lite information från styrelsen.

Klicka här så får du infobladet som en pdf-fil

Ny förvaltare och ny Riksbyggenledamot
Sophie Storm, vår förvaltare på Riksbyggen har gått på mammaledighet. Ny förvaltare blir under den perioden Viktoria Nätterlund och ny Riksbyggenledamot i styrelsen blir Eva Jonsson.

Omsättning lån
Ett av föreningens lån (14,8 miljoner kronor) ska omsättas i slutet av april månad. Offerter har tagits in och beslut har tagits att lånet blir kvar hos Handelsbanken/Stadshypotek. Lånet som sträcker sig över fem år får en låneränta som kommer att ligga något högre än den vi haft de senaste åren.

Pingisrummet stängt
Föreningens pingisrum i källaren på 45A har stängts på grund av vattenskada. Rivning av väggpaneler har påbörjats och därpå följer uttorkning av de fuktiga ytorna. En undersökning kommer också att genomföras för att fastställa var vattnet tränger in och därefter kommer det att beslutas vilka åtgärder som måste göras för att stoppa det hela. I dagsläget finns inget datum för när öppning av lokalen kan ske.

Ventilationsöversyn i radhusen
En översyn av radhusens ventilation kommer att ske inom kort. Detta genomförs med tanke på att dåliga lager i ett flertal motorer har gjort att ventilationen inte fungerar som den ska. Boende som berörs av översynen kommer att få information i sina brevlådor när detta kommer att genomföras.

Skyddsrum
Med tanke på det oroliga världsläget har frågan kring skyddsrum i föreningen tagits upp. Föreningen har två skyddsrum, ett i källarplanet på 19A samt ett i källarplanet på 47B. Båda skyddsrummen har plats för 180 personer.

Den senaste besiktningen av skyddsrummen gjordes 2009 av Umeå kommun. Att se över all utrustning känns därför viktigt så att vi följer de riktlinjer och krav som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har. Styrelsen kommer att ge Riksbyggen/Presto uppdraget att inventera föreningens skyddsrum så att de följer MSBs normer.  

Spolning av avloppsrör
En spolning av avloppsrören i höghusen genomfördes under 2021. Planer finns nu för att göra detsamma med föreningens låghus. En offertförfrågan kommer att skickas ut inom kort. Mer information kring detta kommer.

Lediga p-platser och garage
Föreningen har i april månad två lediga kallgarage samt sju parkeringsplatser med el. På www.homyran.se/parkeringsytorna uppdateras läget så snart förändringar sker.

Viktiga påminnelser om regler
På förekommen anledning måste vi återigen påminna er alla om några regler som inte följs av boende i föreningen:

 1. Bilkörning in till föreningens tre gårdar får endast ske vid i- och urlastning.
 2. Parkering av fordon får inte ske inne på gårdarna utan är endast tillåten på därtill uppmärkta platser.
 3. Grovsopor får inte lämnas i föreningens soprum. Det är ditt eget ansvar att se till att dessa lämnas på en återvinningsstation.

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN

Digitalt möte med boende
Styrelsen kommer att hålla ett digitalt möte under april månad. Där kommer delar av styrelsen bland annat att berätta mer om sitt arbete kring takbyte, elladdstolpar, bokningssystem, portkodlås och byte av ytterdörrar.

Datum för mötet är inte fastställt så håll utkik efter information på föreningens hemsida samt på våra anslagstavlor.

Årsstämma
Föreningens årsstämma kommer att hållas tisdagen den 17 maj klockan 19.00. Kallelse samt handlingar kommer att delas ut i god tid före mötet.

Lekplatsbesiktning
Den årliga besiktningen av föreningens tre lekplatser kommer att göras inom kort för att säkerställa att utrustningen är i ordning.

Vårsyn
Vårsyn av föreningens utemiljö genomförs varje år för att notera och åtgärda eventuella skador som uppkommit under vintern. Vårsynen kommer att ske så snart vädret tillåter.

FELANMÄLAN
Uppstår en skada eller får du problem i din lägenhet, felanmäl detta för att få hjälp. Följande gäller:
Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860.
Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000.
TV-sändningsproblem – ring Tele2, telefon 90 222.

Valberedningen informerar
Inför föreningens årstämma den 17 maj, vill valberedningen att du som är intresserad av att på olika sätt engagera dig i föreningens arbete, hör av dig till någon av oss i valberedningen.

Valberedningens arbete är att hitta och föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag. För att lyckas med uppdraget behövs engagemang och hjälp. Om du har frågor eller funderingar kring föreningens olika förtroendeuppdrag och vad de innebär, så hör av dig till valberedningen.
Thomas Bäck, 43C, telefon 070-677 22 56
Tina Norrman, 43D, telefon 070-827 27 81

NYINFLYTTAD
Vi hälsar Thilde Rahm och Mustafa Abdlah välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni ska trivas här hos oss i Hömyran!

Till sist… Trevlig vår allihopa!

4 mars, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Test av signalen Viktigt meddelande

Test av signalen Viktigt meddelande

På måndag testas Hesa Fredrik

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars är det åter dags för test av utomhusvarningen.
– Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Tidpunkten för testerna är klocka 15.00 den första helgfria måndagen. Under 2022 testas signalen följande datum:

 • 7 mars
 • 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
 • 5 september
 • 5 december

Testet genomförs som planerat

MSB får många frågor från media som gäller om testet kommer att genomföras. Svaret är ja, testet kommer att genomföras som planerat.

– Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att måndagens signal är just ett test. Vi uppmuntrar media att sprida informationen så att allmänheten får vetskap om att det inte finns anledning till oro, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten:

 • Gå inomhus.
 • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
 • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.
 • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
 • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Numret 112 ska endast användas vid akut fara. Du ska inte använda det för att få mer information. Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Om du misstänker att en uppgift inte är sann, ska du inte sprida den. Kontrollera alltid källan om du känner dig osäker.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

1 mars, 2022
av kricko
Kommentarer inaktiverade för Pingisrummet stängt

Pingisrummet stängt

Föreningens pingisrum i källaren på 45A har drabbats av fuktskador och har därför stängts. Ocab har fått uppdraget att åtgärda det hela.

Det är svårt att idag ge något besked om när pingisrummet kan öppnas igen. Håll utkik efter information kring detta.