Snickarboden öppen

Snickarboden har varit tillfälligt stängd för en översyn där bland annat samtliga maskiner har setts över. Från och med 1 juli är snickarboden återigen tillgänglig för boende.

Saknar du nyckel till lokalen, kontakta Ulf Holmgren på Ostvägen 37. Mot uppvisande av legitimation och hyreskontrakt kan du kvittera ut en nyckel till självkostnadspris.

För dig som nyttjar lokalen, glöm inte att städa upp efter dig!

Kommentarer är stängda.