Styrelsen

 

Föreningens styrelse har till uppgift att besluta om allt som rör föreningen; underhåll, ekonomi och avgifter. Föreningens styrelse består idag av sju ledamöter och fem suppleanter.

I bostadsrättsföreningen Hömyrans styrelse sitter:

Ordförande            Kristina Naréus                           55       070-291 34 06
Vice ordförande     Jörgen Widinghoff                      19A     070-677 37 70
Sekreterare            Jessica Engberg Åberg                57       070-310 33 12
Ledamot                 Maj-Lis Kristensen Holmgren    37       070-590 76 83
Ledamot                 Rolf Sjödin                                   59       076-832 27 18
Ledamot                 Britta Edström                            39       070-329 12 54
Ledamot                 Sophie Storm                  Riksbyggen    090-15 96 59

Suppleant               David Ahlqvist                            41       073-810 82 06
Suppleant               Ulf Jansson                                 69A     070-643 80 43
Suppleant               Daniel Gunhaga                         71B     072-536 55 96
Suppleant               Jessica Olofsson                        19A      070-374 78 50
Suppleant               Malin Moström              Riksbyggen    090-15 96 27

Gårdskontakter
Gård 1: Jörgen Widinghoff och Jessica Olofsson
Gård 2: Maj-Lis Kristensen och Britta Edström
Gård 3: Rolf Sjödin och Daniel Gunhaga