För medlemmar


Bostadsrätt är ett sätt att bo där man ingår i en gemenskap av människor som har valt att bo tillsammans. Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätt till din lägenhet, men tomtmark, hus och även lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Tillsammans äger ni husen där ni bor och ni har ett gemensamt ansvar för att sköta om det och göra det trivsamt.


Enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar måste du som bostadsrättshavare se till att din lägenhet är i gott skick och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du måste också åtgärda skador som uppstår i din lägenhet, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olycka eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.


Om du vill göra om din lägenhet, måste du söka tillstånd hos föreningens styrelse. Det är särskilt viktigt om du vill ändra något i bärande konstruktioner, ändring av befintlig ledning för värme, avlopp, vatten eller ventilation. Om du är osäker på vad som gäller, bör du alltid kontakta styrelsen innan någon större förändring av lägenheten genomförs.


För att få den senaste informationen kan du logga in på Mitt Riksbyggen. Där hittar du dokument, nyheter, stadgar och annat som är bra att veta och som uppdateras regelbundet.

FELANMÄLAN


Akuta skador -Riksbyggen
0771-860860 eller via felanmälan på denna länk - Mitt Riksbyggen

Internet - Bredband2 0770-811000
TV sändningar - Tele2 90222