För mäklare


Bostadsrättsföreningen Hömyran är en trivsam och stabil förening som arbetar för att skapa en trygg boendemiljö som bjuder in till gemenskap för stora som små. 


Finns det några planerade avgiftshöjningar eller ombyggnationer?

Avgiftshöjning kommer att ske på gund av ökade räntekostnader och omfattande underhåll såsom renovering av yttertak och byte av ventilationsaggregat.


Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten samt bostadsrättstilläggsförsäkring. Varje hushåll tecknar eget elavtal. Föreningen har en gruppanslutning (fibernät) för internetuppkoppling genom Bredband2 med hastighet 1000 Mbit/s. TV-utbudet från Tele2 är digitalt och ingår i månadsavgiften. Hushållen har tillgång till grundutbudet som består av 15 kanaler. 


Finns det parkeringsplatser och cykelförråd?

Det finns kallgarage, varmgarage, parkeringsplatser med el, husvagns- och husbilsplatser utan el. Bilplatserna hanteras av Riksbyggen exkluderat husvagns- och husbilsplatserna där styrelsen själva hanterar kön. Betalparkering för gäster finns vid alla parkeringsytor och sköts av Parkster.


Det finns total fem cykelförråd i föreningen.Tre förråd ligger i höghusens källarplan och två platser för cykelförvaring med tak finns utomhus på gård ett och två.


Planeras eller pågår större underhåll och investeringar?

Renovering av fastigheternas yttertak pågår och beräknas vara färdigställt i december 2024. Ett digitalt bokningssytem för föreningens uthyrningsbara lokaler och tvättstugor har installerats. För att skapa trygghet för boende i höghusen används ett digitalt passersystem och portarna är låsta dygnet runt.


FELANMÄLAN


Akuta skador -Riksbyggen
0771-860860 eller via felanmälan på denna länk - Mitt Riksbyggen

Internet - Bredband2 0770-811000
TV sändningar - Tele2 90222